lördag 4 augusti 2012

Analys av Ramirent

Analys av Ramirent utifrån mina ratingkriterier.


Ramirent har verksamhet i 13 länder i Norden, Central -och östeuropa. Sverige är den största marknaden med ca 28% av bolagets omsättning, följt av Finland på 24% och Norge på 22%. I Sverige och Finland har man egentligen enbart en större konkurrent.


Ramirent hyr ut utrustning, maskiner et.c. främst till byggindustrin. 76% av intäkterna kommer från bygg och 14% från övrig industri och 5% från offentlig verksamhet. 
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja finns på Helsingforsbörsens mid-cap.


Ägare

Största ägare är Nordstjernan med 29,3%.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar, men det blev ingen utdelning 2008. Utdelningarnas storlek varierar också en del från år till år.

Utdelningen 2011 var 0,28 eur/aktie. 5-års medel ligger på 0,24 eur/aktie. 

Ramirent kommer förmodligen kunna fortsätta med utdelningar.

Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Konjunkturkänsligheten finns där i och med beroendet av t.ex. byggbranschen, men man har kunnat undvika förlustår. Det är en svår bedömningsfråga. Rent generellt så är jag ju ok med cykliska bolag då cyklerna så att säga är normalläge och bolagen kan i de flesta fall parera upp- och nedgångar bra. Kriteriet här ska ju mäta huruvida man klarar påverkan från mer svårförutsägbara förändringar än vanliga konjunkturcykler. I Cramo´s fall lät jag dem inte klara kriteriet i och med den kraftiga påverkan Finanskrisen hade på resultatet. Jag får nog säga detsamma om Ramirent. Man är ännu långtifrån 2007 års vinstnivåer och det var trots allt med nöd och näppe man inte redovisade en förlust 2009. Ramirent får anses starkt påverkad på ett eller annat sätt på sådant sätt att de har svårt att kunna förutsäga och "parera".


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Nej. Man har iofs klarat sig från rena förluster men slopade utdelningen 2008 (se ovan). Baserat på det får svaret bli nej. Man har inte visat en sådan förmåga. Vinsten som 5-årsmedel ligger på 0,38 euro/aktie. Rörelseresultatet är 0,68 euro/aktie som medel under samma period.
Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Räntebärande skulder är på 265 milj eur att jämföra med eget kapital på 326 milj eur. Totalt sett är Debt/Equity på 1,46 (2011). I likhet med Cramo har man en del räntebärande skulder men de ligger även i Ramirents fall strax under eget kapital.Avkastnings- och tillväxtskrav


Vinsten har varierat under den senaste sjuårsperioden. ROE ligger som 5-års medel på 12,8%. Eget kapital på 3,02 euro/aktie (2011)

Svårt att uttala sig något om tillväxten. Utdelningarna har, som genomsnitt, höjts över tid men vinsterna varierar som sagt. Sett till uppbyggnaden av eget kapital så har det stått stilla de senaste 5 åren.

Ramirent anses inte klara kriteriet då det är dels svårt att förutspå tillväxten dels lika svårt att förutspå hur stora framtida utdelningar kommer vara. Just nu ligger direktavkastningen på 4,5% och då är utdelningen ganska nära det historiska 5-års genomsnittet. 
Ledningen

Peter Hofvenstam är styrelseordförande. Han har bl.a. tidigare erfarenhet från Öhmans Fondkommision. Magnus Rosen är VD. Han har bl.a. tidigare erfarenhet från Cramo.

Jag har ej funnit någon anledning till att misstro ledningen. 


Information tillgängligt

Ja, ok.


Marknadsmakt och marknadssituation

Man har lyckats bli en av de stora  i Norden. Branschen och efterfrågan på tjänsterna kommer troligen inte förändras allt för mycket i framtiden, även om det kommer gå i "vågor". 


Jag har inte kommit underfund med vad man eventuellt skulle ha för konkurrensfördel eller s.k. "edge". Det finns så klart en tendens till att man verkar inom en oligopolmarknad, i alla fall när det gäller Sverige och Finland. Hur relationen Ramirent - Cramo ser ut där kan man kanske fortsätta gräva i. Jag tolkar det dock som att det råder en ganska stor priskonkurrens. På så sätt är man ganska mycket i händerna på sina kunder. Man kan inte kan göra så mycket för att öka efterfrågan då den är driven av faktorer som bolaget inte kan påverka. Man verkar, som sagt, heller inte ha mycket makt över prissättningen.


Ramirent anses inte klara kriteriet.Etiska aspekter

Ok.Ramirent får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Ramirent negativ. Jag ser inte Ramirent som en kandidat för portföljen. Allt för många osäkra faktorer har framkommit för att jag skulle kunna känna tillförsikt i ett längre prespektiv.


Noteringar kring nuvarande värdering

Ramirents kurs 3/8 2012: 6,28 eur (Topp 3 år ca 12 eur, botten ca 4,50 eur)

PE 15,3 PE3 32,5 Dir.avk. 4,5%

 

Branschkollegor samma datum

Cramo PE 16,3 PE3 neg. Dir.avk. 3,1%
United Rentals Inc PE 18,2, PE3 184 Dir.avk. 0%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Dir.avk. 5%
Beijer Alma PE 11,7 PE3 14,1, Dir.avk. 5,8%
H&M PE 26,7 PE3 24,9, Dir.avk. 3,7%
Atlas Copco PE 13,1, PE3 17,5 Dir.avk. 3,6%


Vad är din syn på Ramirent?

2 kommentarer:

 1. Ytterligare en intressant analys. Har tidigare varit nyfiken på både Cramo och Ramirent och funderat på att lägga till dem i analyslistan.

  Men efter att ha läst dina analyser får jag hålla med om att det inte är några bolag som är intressanta i dagsläget utan det finns bättre alternativ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack. Ja de var intressanta nog för att jag skulle dra dem igenom "kriterierna" men de höll inte riktigt måttet för att vara långsiktigt intressanta. :)

   Radera