onsdag 3 augusti 2022

BMW Q2 2022

Redan konstaterat i tidigare skriverier att BMW kommer inte kunna trumfa förra årets Q2. Q1 kom sedan med starka siffror bl.a. för att kinesiska JV:t, BMW Brilliance Automotive,  konsoliderades. BMW äger nu 75 % och har avtal om JV fram till 2040. Som jag tidigare sagt. Det säger något om BMW ställning i landet och att man är i god dager där. Utländskt ägande över 50 % godkänns nästan aldrig.

Som vi alla vet så kan politiska nycker snabbt ändras. Bara man är medveten om olika bolags riskprofiler så man inte blundar för dem. Bilbranschen är en typisk cyklisk bransch. Billigast köp görs i lågkonjunktur. Börjat snegla lite mer åt Mercedes hållet då det likt BMW ser ut att visa fina marginaler men inte har det beroendet av Kina för sina vinster utan är mer Europa-centrerat.  Dock är det inte aktuellt för mig att köpa biltillverkare nu. Tvärt om har jag redan skalat på BMW-innehavet på dessa nivåer.

Till rapporten.


 

Man redovisar ett vinsttapp på 34 %, men tar som sagt inte det för allvarligt för klart sämre siffror var förväntat. Det som är tydligt dock är att leveranser sjönk kraftigt till 563.000 personbilar (702.000). Man tappade drygt 67.000 i Kina. Produktionen har dock upprätthållits.

Går vi från volym till försäljning så kom intäkterna in riktigt bra 34,8 miljarder eur (28,6) och även rörelsemarginalen upprätthålls på goda nivåer 10,1 % (17,5) även om det som sagt inte kan liknas vid förra Q2 extra ordinära siffror.

Man lyfter sämre konjunkturutsikter. ” The main reasons for thedowngrade are the war in Ukraine since the end of February and related sanctions, as well as the zero-covid policy focused measures taken in China to contain the coronavirus pandemic which have resulted in regional lockdowns lasting several weeks in some cases.”

Samt fortsätter notera halvledarbristen ”the backdrop of the ongoing tight supply situation for semiconductor components” som varit ett mantra för branschen ett bra tag nu.

I andra änden så har det sagts att det lättar på efterfrågan och vi får se när de formuleringarna når biltillverkarna.

Leveranstappet verkar dock vara tillfälligt. I alla fall om man betänker vad BMW själva skriver ”pandemic-related lockdowns in China meant that demand for BMW Group automobiles could not be fully met despite good order book levels.”

I höst är Kinas kommunistpartis 20:e kongress. Då ska allt vara tip top i Kina och Xi, i egenskap av Kinas starke man, kunna ”väljas” för en tredje period. En trolig delförklaring till att det slagits ned stort på diverse saker nu innan samt det tuffa ordläget. Man har även lättat på kreditåtstramningen och börjat stimulera mer. Håller BMW sig utanför skotthåll från regimen där så kan det nog bli en ketchupeffekt på leveranser i Kina vad det lider.

Hur som helst. I likhet med t.ex. Mercedes. Volym-tapp ersätts med vinst på annat håll.

”However, the resulting decline in sales volumes was more than offset by positive pricing and product mix effects, as well as by the higher volume of business with spare parts and accessories. Currency-related factors also had a positive impact on revenues.”

Som sagt, marginalerna är fortsatt bra. Detta under en period då vi haft höga priser på insatsvaror samt leveransproblem. Mig veterligen så har priset på insatsvaror kommit ned efter Q2, samtidigt så lättas det upp i Kina.

Det är svårt att veta något nu om Q3. Om det liknar 2008 så lär det komma en tvärvändning och urblåsning på börsen, men vi får se. Ser inte tecken på det nu, men det gör man ju aldrig.

Man får ha fokus på det fundamentala och vad priset är. I mina ögon navigerar BMW landskapet väl och jag är nöjd över att se att de goda rörelsemarginalerna bibehålls. Det talar för att vi fortfarande är inne i en period med god efterfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar