onsdag 10 augusti 2022

Berkshire Hathaway äger 20 % av Occidental och lite redovisningsexempel

Nu i dagarna verkar det då som Berkshire Hathaway ökat sitt ägande igen i Occidental. 20,2 % ska enligt uppgifter vara ägt av Berkshire. Det betyder att man nu kan redovisa sin andel av deras resultat på sin egen resultaträkning. Man kan också mottaga utdelningar mer skatteeffektivt. Det är inte säkert att man väljer detta. Det finns möjligheter att gå runt det. Exempelvis redovisar man inte American Express så fast man äger 20,2 %.

Oavsett så äger Berkshire Hathaway nu en liten större del av Occidential än man gjorde för ett tag sedan. Man lägga till det i de s.k ”look through earnings” som Buffett pratar om när det gäller aktieportföljen. D.v.s. Berkshires andel av intjäningen på alla de finansiella placeringarna. De pengarna syns inte i resultaträkningen annat än utdelningarna från dem som redovisas som intäkt.

Man ser ju bara aktieportföljens värde, samt så redovisas upp- och nedgångar på resultaträkningen. De kvartalsvisa pappersvinsterna eller förlusterna är inte särdeles intressanta på kvartalsbasis, men basuneras ofta ut i finansmedia-rubrikerna.

Eftersom Berkshire äger en relativt stor aktieportfölj så blir de procentuella svängningarna på börsen ganska stora siffror. Kan visa utifrån senaste rapporten.

 


Medan utdelningar från aktieportföljen redovisas i posten ”Interest, dividend and other investment income” så redovisas värdeförändringen på portföljen i posten ”Investment and derivative contract gains (losses)”

Så exempelvis de ca 800-900 milj usd Berkshire får från Apple i utdelningar årligen syns i ”Interest, dividend and other investment income”.

Att Apples kurs gick från 175 usd till 137 usd under Q2 syns i ”gains (losses)” – posten.

Att Berkshire Hathaways Apple redovisas en rörelsevinst på ca 120 miljarder och Berkshires ”andel” av det är 6-7 miljarder usd, syns inte. Däremot finns ”värdet” på Apple vid Q2:s utgång inbakad i posten ”Investment in equity securities” i balansräkningen. I form av börsvärdet.


 

I dagsläget har Apples kurs gått upp igen och ligger på 165 usd och Berkshires portfölj är värderad till ca 350 miljarder usd. Eftersom det mesta i Berkshires portfölj gått upp, än så länge under Q3. Kommer det redovisas en ”vinst”, om det fortsätter så under kvartalet.

När jag tittar på utvecklingen för Berkshire så kikar jag främst på de stora dragen i rörelsevinsten. Även om jag noterar ned de olika delarna för att ha koll med vad som bidrar med vad. Det är skillnad på försäkringsverksamhet och dess marginaler och järnvägsverksamhet och deras marginaler. MEN, stora delar av Berkshires är reglerade, väldigt förutsägbara verksamheter som över tid genererar stabila och ökande intäkter. Därför brukar jag säga att Berkshire Hathaway är bland det mest riskminimerande man kan äga. Om man ändå vill ha exponering mot aktier och de ekonomiska utvecklingen i stort.

På kort sikt kan det svänga. Ta t.ex. GEICO, bilförsäkraren, som inte redovisade så bra siffror. Med snabbt ökande inflation så ökar kostnaden H1 för att laga och ersätta skadade fordon. MEN, premierna kommer naturligtvis höjas så fort det är dags för en ny försäkringsperiod.

Berskhire kommer inte prisspressa sig för att ta marknadsandelar snabbt (för att bara lite senare gå boom and bust för att man inte kan leverera vad man lovat). Ej heller kommer man överkompensera i pris (för att VD ska få några kvartal av fina vinstsiffror men därefter tappa marknadsandel). För man kommer tuffa på med en ok, rimlig, till låg risk, men växande vinst. Det är dess agenda.

Vad göra med all vinst? Är aktiemarknaden dyr? Då investerar man i sina egna verksamheter eller idkar återköp av sin egen aktie, om priset är det rätta. Är aktiemarknaden på normala premisser billig? Ja då köper man aktier.

Under H1 har Berkshire Hathaway köpt aktier. Jag förmodar att om börsen fortsätter ned så kommer man fortsätta allokera pengar på det sättet. Det kanske kommer se illa ut vid årsskiftet då stora ”förluster” kan komma att redovisas i posten ”Investment and derivative contract gains (losses)”, men på lång sikt genererar Berkshire Hathaway värde. Värde till låg risk.

2 kommentarer:

  1. Intressant analys. BRK är min största post och funderar på att öka

    SvaraRadera