söndag 5 december 2021

Lundbergföretagen ett av fåtal som handlas till substansen

Lundbergföretagen är väl ett av fåtal investmentbolag som handlas på substansen eller strax under. Anledningen är väl troligen att det finns en del ”tråkiga” bolag i portföljen samt möjligtvis att en del ligger i övre spannet på vad som kan bedömas rimligt värderat. Dock kanske balanserat av annat som ligger lägre.

Indutrade är väl det bolag med lite mer ”fart” och består av ca en femtedel av portföljen. Som i andra serieförvärvare så har multipeltillväxten varit god och Indutrade värderas nu till ca PE 45. Innan alla stimulanser motsvarandes att världen utkämpade fullblodigt brinnande världskrig på nytt pumpades ut i samband med corona-krisen så låg snittet tidigare år mer på PE 21-22. De största fallhöjderna finns på höga multipel-bolag då något ”slår fel”.Bra att ha i åtanke i dylika bolag.

Annars består Lundbergföretagen av en hel del fastigheter. Slå ihop de onoterade med innehavet med Hufvudstaden och det blir drygt en tredjedel. Min uppfattning om denna del är att man här är både försiktiga som konservativa till skillnad från en del andra aktörer på fastighetsmarknaden. Denna del kommer sakta kunna takta på uppåt. Den lilla belåning man har har man också knutit till fastighetsportföljen och den är väldigt modest. 


Sedan finns två större betydande innehav, Holmen (ca en femtedel) och Industrivärden (ca en femtedel). Även om Holmen A nu handlas på P/B 1,6 med en direktavkastning på ca 2,5 % så är det inte en exceptionellt hög nivå. Samma med Industrivärden som handlas till ca 15 % rabatt till sin substans där bl.a. Sandvik och Volvo är stora komponenter. Dock vill jag nog påstå att de också har farit iväg lite i värdering med sina P/S multiplar om 3,1 respektive 1,1. Som det ser ut nu så får Lundbergföretagen i alla fall ca 3 % direktavkastning från Industrivärden och det tror jag man är nöjda med.

Lundbergföretagen är ju uppbyggt så att det hela tiden rinner in en ström med medel från olika håll och kanter. Man nyttjar väldigt låg belåning och har på så sätt väldigt låg finansiell risk. Istället för att ge sig ”ut på äventyr” väljer man att återinvestera sina medel i redan välkända bolag. Sänker ju även det risken på sitt sätt. Man sitter på allt ifrån cykliskt till tillväxt, fastighet som bank. Lägg till skogstillgångar och timmer så finns även lite råvaruexponering.

Inget av ovanstående är nytt. Lundberg taktar på som det har taktat på innan och det är nog så man får räkna med framåt också. Kan man leva med tanken att Lundberg kanske bara utvecklas strax över index över tid, men med tämligen låg risk så kan jag inte annat än tycka att bolaget har sin plats i en diversifierad portfölj.

Sedan är jag själv väldigt svag för exponering mot investmentbolag. Inte för att tjäna på plötsliga svängningar i kursrörelser utan för att de tenderar takta på och bygga värden ganska bra över tid.

Tankar om Lundbergföretagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar