måndag 4 augusti 2014

Lite mer om Deere och om hur man kan värdera cykliska bolag

Jag fortsätter trenden med om att skriva lite mer om Deere & Co, men först lite korslänkning (ja man kan ju tro att vi är i maskopi...)

Trygg Framtid ökar i Deere

Trygg Framtid om skuldsättningen

Trygg Framtid ökar igen

Trygg Framtid dyker djupare i finanserna

Lundaluppens Analys av Deere

Lundaluppens genomgång av balansräkningen

Därtill finns nog några äldre analyser i min Analyslista

Jag vill dock också påminna om en av poängerna i följande inlägg Blandade tankar

"Det är ett etablerat faktum att vi som människor tenderar att bli mer positivt inställd till sådant som vi hör andra är positiva till. Att göra sin egen analys inför ett investeringsbeslut sägs vara en självklarhet i många fall, men har du läst andras innan så är du ändock färgad av det du läst. Det är därför extra viktigt att vara extra kritisk till det som andra är positiva till. Ditt "immunförsvar" försvagas nämligen i samma stund som du hör de positiva recensionerna. Omedvetet raseras en del av ditt kritiska tänkande."

Det kan alltid vara bra att ha i åtanke när något bolag omskrivs på flera ställen.

Så där. Låt oss först prata om cykler. Deere är ju ett s.k. cykliskt bolag. Hur ser dessa cykler ut för bolaget då? En ledtråd kan man kanske få av följande diagram över matpriserna.


Den röda cirkeln längst till höger representerar ungefär där vi är nu.Deere´s försäljning och vinst förväntas sjunka. Det har föregåtts av en period av sjunkande matpriser (den orangea sluttande linjen).

Mitt i diagrammet syns en annan röd cirkel. Det är förluståret 2001. Också 2001 föregicks och omgavs av rapporter där försäljning och vinst bedömdes sjunka. Som synes var matpriserna sjunkande åren innan också.

Sedan finns också sviterna av Finanskrisen 2009. Då matpriser störtdök och Deeres vinst mer än halverades, men det syns så tydligt ändå som ett djupt dike så det märkte jag inte ut.

Föga förvånande så ser det med andra ord ut som om Deeres vinster är beroende av att jordbrukarna får bra betalt för sin produktion och i perioder med sjunkande priser så infinner sig en "lågkonjunktur" för Deere, som på beställning. Kanske inte kom som en chock för någon direkt. Samma mönster återfinns ju i det mesta som är jordbruksrelaterat.

En intressant fråga kan ju vara hur lång den orangea sluttande linjen till vänster ska bli? Troligen blir ju tongångarna kring Deere mer positiva när den väl upphör. Man kan ju också läsa kvartalsrapporter för att försöka få en guidning via dem, eller ställa dem mot en mekanisk utvärderingsmetod så som F-score för att via det försöka se trendriktningen.

Dock är trendriktning kanske enbart intressant för de som är trendföljare. För de som letar efter långsiktiga innehav, letar efter bolag vars ägarandelar man kan tänka sig skicka vidare i arv till sina barn, ja då är ju de cykliska trenderna av mindre bekymmer och andra kvaliteer av större vikt. Huruvida man köpt Deere aktier för 80 usd/st eller 85 eller t.o.m. 90 är ju då en petitess i det sammanhanget men av avgörande betydelse för den som så vill, så att säga, köpa billigt och sälja dyrt redan efter några år. Min bedömning är dock att på allas våra axlar, sitter en liten trendföljare och viskar. På gott och ont.

Låt oss nu komma till värdering av cykliska bolag.

Ett vanligt sätt att bedöma cykliska bolag är att försöka bedöma "normal" intjäningsförmåga. Cykliska bolag har ju den egenheten att de kan vara dyra när PE-talet är lågt och billiga när PE-talet är högt. Anledningen är för PE-talet ofta blir lågt när vinsterna nått en "peak". I botten av cykeln när bolaget går sämst är vinsterna så låga (kanske t.o.m. förluster) att PE-talet blir högt.

Just därför är det farligt att enbart utgå från de senaste årens vinst och vinsttillväxt. Att ta, låt oss säga de tre senaste årens resultat (då bolaget peakat) och lägga på en multipel om 18 (eftersom tillväxten varit så hög åren innan) kan därför leda till att man gravt överskattar bolagets "normala" intjäningsförmåga.

Graham har dock gett oss ledtrådar på hur man kan göra istället. Se på 10 års tid. Ta snittvinsten och snitttillväxten på 10 års tid. Nu får man då ofta fram ett ganska konservativt "värde" via denna metod, men den fungerar ofta.

En annan metod är att titta på genomsnittsmarginalerna över tid och göra ett antagande om försäljningen. Anledningen är att försäljningen i många fall inte rör sig upp och nedåt så mycket som vinsterna. Att vinsterna rör sig kraftigt beror på att många bolag har stora fasta kostnader. Det gör att förändringar i försäljningen visar sig i marginalerna (och vinsterna) ganska markant. 10% upp i försäljningen kan ge 25% mer i vinst och vice versa. Just för cykliska bolag är försäljningen något jag själv ofta använder. Speciellt i bolag där makro är svår att kortsiktigt förutsäga, men man ändå har en tro på att bolaget långsiktigt lär parera det mesta och att det hela (liksom valutarörelser) lär jämna ut sig över tid.

En tredje metod är att titta på toppvinster. Jag konstaterade nyss att toppvinster inte är "normalt", men det är ändå en metod jag ibland använder. Då genom att kombinera det med en lägre multipel eftersom tillväxten därifrån enbart förväntas vara måttlig.

Så, låt oss använda DE för att göra vissa antaganden då.

Metod 1 (10 års historik) Addera vinsten för 10 år och dividera med antalet aktier idag (eftersom bolaget återköpt aktier). Vi får då ca 5,50 usd. Vi lägger på en "normal" vinstmultipel om 15. 5,50 x 15 = ca 83

Metod 2 (Försäljning och marginaler) Vi gör ett antagande om att DE kommer sälja för 10% mindre än under rekordåret 2013 med en marginal som är samma som dess historiska 10-års snitt och därefter "normal" tillväxt. Vi får då ca 2900 milj usd i vinst dividerat på antalet aktier idag 7,50 x 15 = ca 113. En notering görs också kring att DE brukar säljas runt P/S ca 1 d.v.s. pris på aktien och försäljning per aktie brukar gå hand i hand.

Metod 3 (Toppvinst) Brukar vara rimligt att ignorera de allra bästa resultatet/en. Bedömningen blir att ca 8 usd är en rimlig "toppvinst" utan att vara för optimistisk. 8 x 11 = 88 usd.

Så vad har vi här då? Tal från 83 till 113. Förhoppningsvis kan de talen i alla fall ge ett hum om hur man KAN tänka för den som söker efter tips kring det. Man ska dock inte glömma bort att för Deeres skull så har ju dessa tal ingen större betydelse. Det som är viktigt för Deere är att jordbrukare får bra betalt och kan köpa och serva jordbruksmaskiner. Det är ju det som får traktorhjulet att gå runt, runt, runt.

Jag ska avslutningsvis dock nämna en fjärde metod. Relaterad till metod nr 2. Då tittar man på fler branschaktörer och deras snittmarginal för att få fram en genomsnittlig branschmarginal.Det har både sina för- som nackdelar. Man kan fila bort de värsta svängningarna i enskilda bolag samtidigt så kan man ju missa det som gör just det bolaget unikt. I Deeres fall (eftersom de håller högre marginaler än sina konkurrenter) så kände jag inte det var aktuellt. På samma sätt som Scania gör något annorlunda än sina konkurrenter gör Deere något annorlunda än sina som berättigar "sina egna" marginaler. Någon annan kanske dock gör en annan bedömning och anser att Deeres marginaler är en anomali och bör sjunka till branschsnittet.12 kommentarer:

 1. "ja man kan ju tro att vi är i maskopi..."

  Deere & Co borde åtminstone skicka ut lite kepsar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja verkligen. Jag har redan spanat ut en här: http://www.johndeereshop.com/sv_se/caps.html :)

   Radera
  2. Jag har redan valt modell: http://www.johndeereshop.com/sv_se/caps/vuxna/keps-tyre-track-olive.html ;-). Och så har jag tittat på rean efter leksakstraktorer till sonen. Sen läste jag dina kloka tankar (inom citationstecken och italic) om och om igen... Och visst är det så, hittar man något man gillar är det lätt att gilla det lite mer ;-).

   Radera
 2. Har för mig att Graham rekommenderade P/E 20 eller till och med 25 som tak när man räknade på 10 års vinster. Men att räkna på 15 och komma fram till dagens aktiepris på ett ungefär säger något om varför jag blivit intresserad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det ser ju inte dyrt ut i alla fall. Sedan hur billigt det kan bli det vet man aldrig förrän efteråt. :)

   Radera
 3. Det här med snittvinster över tio års tid ser jag litet som förrädiskt som redskap. Det är ett helt annat bolag i dag än då. Även om företaget hade sålt lika många produkter varje år, hade inflationen gjort att omsättningen ska vara högre i dag. Graham inflationsjusterar inte.

  Om ett bolag har ROE på 10 % och återinvesterar alla sina vinster till samma lönsamhet (ROE), ska vinster och omsättning rent teoretiskt öka med 10 % årligen. Bolaget har återinvesterat i sin verksamhet och därför är vinsten fem år sedan inte särskilt relevant längre. Om aktieägarnas avkastningskrav också är 10 % ska det inte spela någon roll vad bolaget gör med pengarna - för antingen förräntar aktieägaren pengarna med 10 % eller så gör bolaget det.

  Jag ser det litet så här: Om vi har en knatte som vid 10 år är, säg 140 cm, och om vi vill veta hans längd vid 12 års ålder, då är det inte klokt att dra ett snitt på hans längd de senaste tio åren. Okej, det är kanske extremt eftersom knattar inte annat än i undantagsfall har negativ tillväxt, men poängen är att bolaget förändras över åren. Därför tror jag att marginalmetoden är bättre, även om samma problem återkommer: bolaget kan ha förnyat sin affärsmodell på fem års tid eller blivit effektivare. Strategin är kanske nu mer riktad mot hög volym-låga marginaler istället för tvärtom tidigare. Då överskattas värdet eftersom hög omsättning multipliceras med de historiska höga marginalerna.

  Det finns inga enkla svar, men kanske är en lösning att gå mot mer bestående värden. T ex EBITDA, även om jag förstår kritiken mot nyckeltalet om att ledningar vill måla upp en överdrivet ljus bild av verkligheten. EBITDA tar ändå bort räntor och avskrivningar som är i princip fasta kostnader, vilket gör att cykliska svängningar dämpas. Problemet med att identifiera en hållbar lönsamhetsnivå kvarstår. Kanske ännu mer bestående värden som P/B-tal kan måla en bild av marknadens pessimism. Helst vill jag köpa bolag som John Deere när vinsterna är rejält nedtryckta och där är vi inte riktigt än, men jag håller ögonen öppna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var lite på grund av detta som jag valde att gräva ytterligare 10 år bak i tiden, ända till 1993. Jag ska ärligt medge att jag inte läste dessa Form 10K från sida 1 till slut, jag plockade bara ut siffrorna. Men utifrån det tycker jag att allt såg bra ut förutom just 1993 och 1999-2001 (kanske 2002).

   På perioden 1994-2013 har vinsttillväxten i snitt varit över 11%. Vi kommer säkerligen få se att aktiepriset fluktuerar, men jag tror ändå att det är köpvärt på denna nivå. Jag förväntar mig inte att enbart köpa när det är som allra billigast. Så länge jag har någon form av rimligt köptak (och så länge jag vet hur jag räknar) är jag nöjd.

   Däremot för du en intressant diskussion. Ingen av oss vill försöka övervärdera bolag, samtidigt som det kanske är lätt att bli för positiv och missa saker.

   Radera
  2. Snarare tror jag att 10-årsmetoden ofta undervärderar företag. Siffrorna blir för konservativa för att kunna användas. Vinsttillväxten du syftar på, mellan 94 till 2013, är det EPS eller nettoresultat? De stora återköpen lär ha påverkat en hel del om det är EPS som använts.

   Det var en mer generell kommentar kring cykliska bolag: att köpa när blodet flyter på gatorna och när framtidsutsikterna är negativa. Förvisso räknar analytiker med sänkt EPS under de närmaste åren, men det är först när bolaget drabbas av sjunkande vinster som aktiekursen brukar ta stryk och det är då jag vill köpa.

   Radera
  3. Ja 10 år vinsthistorik bör undervärdera, men som du säger man vet ju aldrig ändå. Företag kan ju transformeras så kanske inget av historiken är giltig egentligen. Det är ju ändå in i framtiden vi vill åt.

   Som diskussionsämne tror jag dock 10-års perspektivet är nyttigt att lyfta. Vi har några riktigt goda år för många bolag bakom oss (Volkswagen m.fl.). Det kan vara bra att lyfta att alla bolag inte är som Axfood eller Walmart. ^^

   Mohnish Pabrai tror jag har sagt att han väntar att köpa tills en aktie skriker "KÖP!" åt honom. Ibland är aktier så pass billiga så det krävs ingen uträkningsformel för att bedöma huruvida de är billiga eller inte. Det är dem han säger sig köpa mellan tupplurarna... :)

   Radera
  4. Jag har tittat på den post som heter "Net income (loss) per share - primary and fully diluted". Det... borde vara det som är EPS då väl? ;-)

   Radera
  5. @Trygg Framtid - Det borde vara så. :)

   Radera
 4. Hejsan! Vet någon hur stor del av den nedåtgående trenden i matpriserna som faktiskt redan har drabbat Deere? Kan tänka mig att det är en viss eftersläpning, och att nedgången i matpriser först påverkar investeringarna i nya maskiner efter något år? Annars vore det ju konstigt om 2013 var en vinst på toppen av deras konjunkturcykel, när matpriserna har gått ned sedan 2011.

  SvaraRadera