måndag 7 januari 2013

Värdering av Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway behöver antagligen ingen närmare presentation. Det är det f.d. textilbolaget som under Warren Buffett ledning förvandlas till ett väldigt framgångsrikt investmentbolag. Den genomsnittliga avkastningen är ca 20% årligen räknat från då Warren Buffet tog över 1965 till idag.

Det här är ett försök att sätta en rimlig prislapp på Berkshire Hathaway genom att titta på de olika delarna.

Berkshire Hathaway är inte lättanalyserat, men kan ändock grovt delas in i några delar. Jag tycker mig urskilja fyra.

En del som är den helägda försäkringsrörelsen.

Här är det framförallt försäkringsbolaget GEICO som kommer i åtanke. Vid Q3 2012 rapporten genererade denna delen en rörelsevinst på 5931 milj usd (TTM). eller ca 2,40 usd per BRK.B-aktie


En annan del är den helägda rörelsen gällande andra former av affärsverksamheter.

Här ryms bolag så som Burlington North Santa Fe, Mid American m.fl. Rörelsevinsten (TTM) vid q3 2012 var 14084 milj usd eller ca 5,65 usd per BRK.B aktie.


Den tredje delen är börsportföljen bestående av aktier i olika noterade bolag.

De tio största noterade innehaven som också står för ca 90% av börsportföljens värde är:

Coca Cola 14,9 miljarder usd i börsvärde -  764 milj usd i vinst
Wells Fargo 14,6 miljarder i börsvärde - 1344 milj usd i vinst
IBM 13,1 miljarder usd i börsvärde - 939 milj usd i vinst
American Express 9,1 miljarder i börsvärde - 655 milj i vinst
Munich Re 3,7 miljarder usd i börsvärde - ca 499 milj usd i vinst
Procter & Gamble 3,6 miljarder i börsvärde - ca 190 milj usd i vinst
Tesco 3,5 miljarder usd i börsvärde - ca 356 milj usd i vinst
Wal Mart 3,2 miljarder usd i börsvärde - ca 227 milj usd i vinst
Us Bancorp 2 miljarder usd i börsvärde - ca 172 milj usd i vinst
DirecTV 1,5 miljarder usd i börsvärde - ca 120 milj usd i vinst

Totalt med ett börsvärde 69,2 miljarder usd i börsvärde samt 4846 miljoner usd i vinst (TTM) baserat på kursinfo 7 Jan 2012. Detta ger ett P/E TTM-tal på 14,3 i genomsnitt i nuläget.

Omräknat, 27,80 usd/ BRK.B aktie i börsvärde eller med en intjäningsförmåga på 1,94 usd/ BRK.B aktie.


Den fjärde delen är vad jag skulle beteckna som kassa eller likvider och motsvarande.

Berkshire Hathaway har ca 41,8 miljarder usd i kassan (Q3 2012). Detta undantaget pengar som finns i kassan hos ett flertal innehavsbolag. Därtill har bolaget 31 miljarder usd i olika former av räntepapper. Totalt alltså minst ca 72,8 miljarder usd i olika former av likvider. 20 miljarder av dem är visserligen öronmärkta att finnas för försäkringsverksamheten. Då återstår 52,8 miljarder usd eller motsvarande 21,20 usd/ BRK.B aktie.


Summerar jag nu alltihop genererar Berkshire Hathaway helägda innehavsbolag ett rörelseresultat på ca 8 usd/ BRK.B aktie

Bolaget har en börsportfölj värderad till i mitt tycke högst rimliga PE TTM 14,9 värd ca 27,80 usd/ BRK B aktie

Andelen tillgängliga likvider motsvarar 21,20 usd/BRK.B aktie.

I Kinneviks fall har jag tidigare angett att jag anser en multipel på 7 på rörelseresultatet är rimligt. Använder jag den på Berkshire Hathway samt adderar värdet på börsportföljen samt tillgängliga likvider får jag värdet, 8x7+27,8+21,20= 105 usd.

105 usd motsvarar 1,4 x book value vilket än en gång leder mig till slutsatsen att 1,3 x book value som jag angav i inlägget nedan mycket väl kan vara en rimlig värdering av aktien, inklusive en viss säkerhetsmarginal. Lägg därtill att nedsidan bör vara tämligen begränsad då man verkar anse att om aktien går ned till 1,2 x book value så kommer man använda sin stora kassa till återköp vilket borde sätta en form av "botten". Optimalt är dock naturligtvis om man i framtiden får se sådana värderingar då det dels utgör ypperliga köptillfällen samt så gör ju återköpen vid låga värderingar att det blir mer "bolagsvärde per aktie" till aktieägarna.

Vad är din syn på Berkshire Hathaway? Hur tycker du man bäst ska värdera investmentbolag?

6 kommentarer:

 1. Hur ser Berkshire på utdelning i sina portföljbolag? I Industrivärden och Investor tycker jag att en värdering baserad på utdelning från portföljbolag är rimlig.

  Men är det applicerbart på Berkshire?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för responen!

   Jag tror inte det är en helt lätt jämförelse. Många av Berkshire Hathaways portföljbolagen återköper så vitt jag vet mycket av sina aktier vid sidan av att ge utdelningar. Möjligtvis om man slog ihop summorna för utdelningarna och återköpen och jämförde med mottagna utdelningar om det nu kan vara en relevant jämförelse.

   Jag har fått uppfattningen att Berkshire Hathaways innehav generellt är mer stabila och ökar sin intjäningsförmåga år efter år. Investors intjäningsförmåga är väl mer cyklisk/svajig samt så har t.ex. deras egna kapital i princip varit stillastående de senaste 6 åren. Det Investor gjort är väl i princip slussat vidare utdelningar från sina innehav(med en viss substanrabatt - förvaltningskostnader).

   Radera
 2. Buffet har själv sagt att man inte bör se återköpsnivån som någon botten då de bara når upp till en väldigt låg nivå av omsättningen. Håller med om värderingen.

  SvaraRadera
 3. Ett företag som inte kommer att kunna få samma resultat i framtiden som förr. Då var det ju färre bolag/mer lättstyrt/större risktagande/fingertoppkänsla.

  Nu kommer det att påminna mer och mer om en vanlig fond fast med skillnaden att det både är noterade/helägda bolag.

  Men pga. Warrens tidigare inköp av helägda bolag, försäkringsbolagets "hjälp" som det skrivits avhandlingar om att det nästan är som lättare dopning så är det en helt okej aktie i förhållande till fonder och annat.

  Att de inte delar ut är ingen nackdel. Utan det är ett tecken på att de anser att de är kunnigare än oss på att bestämma vad som ska handlas och när och det får vi väl anta med tanke på mentorer i form av Warren/Munger .

  Med andra ord skulle jag sammanfatta : Ett bolag över medel med vissa fördelar som är svåra för andra att ta efter (Warrens kunnande, de redan helägda bolagen, försäkringsbolagen) Så det är som att man har startat på ett 100 m lopp innan de andra hört startskottet.

  Så om man äger Berkshire ska man inte vara orolig. Och om man vill köpa det är det helt okej !

  mvh Viktiga frågor

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra sammanfattat! :)

   Radera