onsdag 9 januari 2013

Analys av Berkshire Hathaway

Efter att ha funderat på hur man värderar investment/private equity bolag som brukligt värderas med en premiumvärdering så ledde tankarna till Berkshire Hathaway. Jag gjorde sedan ett försök till värdering av bolaget här: Värdering av Berkshire Hathaway. Det känns därför nu logiskt att titta på bolaget utifrån mina s.k.  ratingkriterier.
Berkshire Hathaways ursprung i nuvarande form härleds till 1965 då Warren Buffet tog över textilföretaget. 1967 utvidgade han verksamheten till försäkringsverksamheten och andra investeringar. Under sent 70-tal så förvärvades GEICO som än idag utgör kärnan i försäkringsverksamhetsdelen i Berkshire Hathway. 

Berkshire Hathaway av idag brukar delas upp i fyra delar:

Försäkringsverksamheten som består av bl.a. bolagen BH Reinsurance, General Re och GEICO. GEICO har idag hand om ungefär en tiondel av alla bilförsärkingar i USA.

Den reglerade kapitalintensiva verksamheten som består av bolagen järnvägsbolaget BNSF och energibolaget MidAmerican Energy. Båda två stora aktörer. BNSF handhar ca 1/3 av järnvägstransporterna i USA medan MidAmerican Energy har 2,5 miljoner amerikaner som kunder samt är det bolag som just nu satsar mest i USA på investeringar i förnyelsebar energi.

Tillverknings, service och försäljningsverksamheten som består av en mängd bolag som säljer allt möjligt, eller som man uttrycker det i årsredovisningen "ranging from lollipops to jet airplanes".

Investeringar som är den börsportfölj man har med innehav så som American Express, Coca Cola, Munich Re, IBM m.fl.

(Själv brukar jag tänka på Berkshire som indelad i fyra andra delar, Försäkringsverksamheten, De helägda/onoterade innehaven, börsportföljen och den stora kassan/likviderna. Se Värdering av Berkshire Hathaway )
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt NYSE.

Berkshire Hathway är noterat (A och B-aktier) på NYSE.Ägare

Warren Buffet kontrollerar ca 32% av rösterna och ca 23% av kapitalet. Ägarintresset anses också helt klart vara långsiktigt. Berkshire Hathaway klarar därmed kriteriet om tydlig ägare. Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Nej några utdelningar ges ej.

Vid en tillräcklig låg värdering (1,2 x book value) kan man tänka sig återköpa aktier, men någon utdelning kommer inte ges så länge ledningen anser att man kan förränta vinstmedlen tillrcäkligt bra. Det uttalade målet är att på längre sikt avkasta mer än S&P. Detta har man också än så länge lyckats med med stor marginal. 


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Delar av bolaget kan anses utsatta för än den ena eller än den andra risken. Mid American och BNFS verkar t.ex. på en reglerad marknad. Man har intressen i banken Wells Fargo m.m. men som helhet så verkar det så att säga jämna ut sig väldigt väl. Intjäningsförmågan får anses väldigt stabil både genom högt som lågt. En förklaring kan vara att man är ganska riskaversiva. Inte bara Berkshire Hathaway som sådant utan även de underliggande innehaven präglas av att ha marginalerna i mångt och mycket på sin sida. 

Bolaget anses därmed klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej, än en gång, inte som helhet. Man kan diskutera om en del av innehaven (t.ex. DaVita  som utgör ca 1,4% av börsportföljen) har ett sådant beroende men bolaget får anses klara kriteriet.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja man går med vinst. År ut och år in så långt jag tittat tillbaka Det s.k. book value föll visserligen med ca 10% 2008 under Finanskrisen. Vilket var den andra gången under bolagets historia som det har hänt. Förra gången var under IT-kraschen. Berkshire Hathaway gick dock med vinst och fallet var så vitt jag förstått hänförligt till fallande börsvärderingar i portföljinnehavet. Försäkringsverksamheten liksom den andra icke-noterade delen gick båda med vinst, liksom många portföljbolag.

Under IT-kraschen genererades "bara" en vinst på 800 miljoner usd. Under Finanskrisåret 2008 föll den till 5 miljarder usd. Sett till de senaste 5 åren (2008 naturligtvis inkluderat) har vinsten  i medel legat på 9,92 miljarder usd. Kassaflödesmässigt räknar man med att man i nuläget bygger upp sin kassa i en fart av ca 1 miljard usd i månaden.

Utdelningar ges som nämnts dock inte, men Berkshire Hathaway anses klara kriteriet eftersom man går med vinst genom hög- som lågkonjunktur.
Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Debt/Equity ligger på 1,24 (Q3 2012) Eget kapital är på 189 miljarder usd. Jag tar och jämför med vad bolaget hänvisar till som "Notes payable and other borrowings" som jag tolkar som de mer långfristiga lånen. Dessa summeras till ca 66 miljarder usd. 

Jag känner en viss osäkerhet i hur jag ska tolka balansräkningen. Försäkringsverksamhet och bankrörelser är ju något som jag brukar undvika p.g.a. detta. Detta är verksamheter som utgör mycket av kärnan i Berkshire Hathaway.

Kriteriet finns där som i ett led för att se hur pass motståndskraftig ett bolag är i tuffare tider. Sett till historiken så är man mycket motståndskraftig. Mycket av bolagets goda avkastning grundar sig ju i att man kan utnyttja tuffa tider till sin fördel. "Be greedy when others are fearful." Bolaget får anses klara kriteriet.

Avkastnings- och tillväxtskrav


Berkshire Hathaway har fått det s.k. book value att växa med ca 20% årligen räknat från 1965. De senaste 10 åren har bjudit på ca 9% i tillväxt årligen i medel. Det innebär en fördubbling ungefär vart sjunde år.

Book value är på 74,50 kr/ B-aktie (Q3 2012).

Bolaget anses klara kriteriet. 

Som en sidonotering kan tilläggas att marknadskursen kan svaja något men har i det långa loppen följt hur det s.k. book-value utvecklat sig. Man mäter sin avkastning mot S&P också och har som mål att överprestera detta. Det har man lyckats med i 9 av 10 fall, sett till enskilda år.Ledningen

Warren Buffet är både störste ägare liksom bolagets CEO och styrelseordförande. Vice styrelseordförande är Charles Munger. Båda har mitt starkaste förtroende. Nämnas kan också att Warren Buffets äldsta son, Howard, sitter i styrelsen liksom Bill Gates, Microsofts grundare.
Information tillgängligt

Ja det är tillfredsställande. Föredömliga årsredovisningar. Det bör nämnas att den årliga årsstämman i Omaha sägs vara en "happening" av stora mått. Kanske lite väl långt härifrån för att åka, men det är inte en omöjlighet att en USA-tripp kan passa in i livsschemat någon gång.  

En del av konsumentprodukterna som återfinns bland innehaven går även prova här i Sverige, Coca Colas och Procter & Gambles produkter till exempel. Det mesta får jag nog dock lov att säga är riktat mot den amerikanska marknaden. En del av väldigt naturliga skäl som t.ex. BNSF och MidAmerican Energy.Marknadsmakt och marknadssituation

Att bolag som är värt att investera i ska ha någon form av "moat" är ett kännetecken för Warren Buffet. Av allt att döma så har innehavsbolagen detta också vare sig det gäller via starka varumärken som Coca Cola, naturliga monopol som MidAmerican eller genom att kunna erbjuda mer udda och nischade försäkringar som Berkshire Hathaway Reinsurance Group.

Warren Buffets förmåga till att göra goda investeringar är också en av bolagets kännetecken. För att kunna göra detta så behövs pengar och pengar har det funnits, och finns det gott om, i försäkringsdelen. Där finns den s.k. "floaten". Kunder betalar in försäkringspremier i förhand. Om rätt använt så har Berkshire Hathaway därmed tillgång till "gratis" pengar. Eller som Warren Buffett uttryckt sig i senaste årsredovisningen "This collect-now, pay later model leaves us holding large sums - money we call float - that will eventually go to others. Meanwhile we get to invest this float for Berkshire benefit. Though individual policies and claims come and go, the amount of float we hold remains remarkably stable in relation to premium volume. Consequently, as our business grows, so does our float."

Man kan diskutera om användandet av dylika pengar inte är ett för högt risktagande. Warren Buffets inställning är att om den s.k. floaten eventuellt någon gång skulle minska (något som hittills inte hänt) så kommer det i så fall ske väldigt gradvis. En annan åtgärd är att man räknar med att kunna hantera en mega-katastrof event, tre gånger värre än vad som drabbat försäkringshistorien hittills, utan att det ska påverka allt för mycket. Det är kanske bl.a. med detta i åtanke som man reserverat 20 miljarder usd av "floaten" (som nu ligger på 70 miljarder+) att enbart finnas där, oanvänt.

Det finns fler saker man kan lyfta upp i ljuset, men summa summarum så klarar Berkshire Hathaway kriteriet.Etiska aspekter

Ja det är ok.Berkshire Hathaway får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Berkshire Hathawaypositiv. Det är svårt att vara något annat med den historik man har. Kriterierna ger bolaget bakläxa på utdelningsbiten.

Andra saker som jag personligen kan känna en viss tveksamhet inför är försäkrings- och bankverksamheten. Något jag i normala fall håller mig borta ifrån. Warren Buffetts betydelse kan man också ta sig en funderare kring. Man ska ju allra helst ha innehav med vilken en verksamhet som "vilken idiot som helst kan sköta". Frågan är om det verkligen går applicera på Berkshire Hathaway? Vad händer efter Warren Buffetts bortgång? Warren Buffett är ju så starkt förknippat med bolaget och dess framgångar.

Det går dock inte komma i från att Berkshire Hathaway ser otroligt stabilt ut. Även om man inte skulle kunna fortsätta med "superinvesteringar". Det är också ett bolag med ganska stor diversifiering i sina innehav så jämförelsen med en fond är inte dum, en amerikansk eller t.om. global fond. En fond utan förvaltningsavgifter samt en historik som uppvisar en mångt bättre avkastning. Kanske man t.o.m. kan, p.g.a. dess ganska defensiva, ocykliska karraktär kan se bolaget som en ren penningplacering. Kapitalet växer sakta men säkert liksom i en räntefond, men med en mycket bättre ränta (säg 8-10%/år). Det ska till ganska stora kriser för att det ska stanna upp och vid sådana tillfällen tar bolaget  chansen till antingen återköp av aktier (om krisen påverkat kursen) eller till investeringar.
Noteringar kring nuvarande värdering

Berkshire Hathaway B kurs 9/1 2013: 93,30 usd (Topp 3 år ca 93,80 usd, botten ca 70 usd)


Book value 1,25

Direktavkastning 0,0%


Vad är din syn på Berkshire Hathaway?

4 kommentarer:

 1. Roligt att lasa dina inlagg om Berkshire. Har agt bolaget sedan 2006. Du gor en bra sammanstallning. Manga hakar upp sig pa att man inte far nagon direktavkastning, men varfor skulle jag vara battre pa att allokera pengar an Buffet et al. Sa med ett langsiktigt sparande ar BKR bra. Efter Buffet och Munger kan man tanka sig att det blir svart att allokera kassaflodet, da kanske det blir utdelning, vem vet. Som ett alternativ till USA fond valjer jag BKR alla dagar i veckan, likasa mot S&P 500 indexfond.
  Detta ar ett valdigt satbilt bygge, aven om stora katastrofer kan sla hart mot bolaget enskilda ar da aterforsakringsbolagen skriver under super cats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack.

   Ja jag fick lite av en aha upplevelse av att se hur pass stabilt bolaget trots allt är. Jag trodde det skulle "svänga" mer.

   Radera
 2. Då dina kriterier i stort sett är Warren Buffetts och även hans inspiratör och läromästare Ben Graham så är det inte direkt förvånande att Warrens bolag klarar kriterierna.

  Det vore förvånande om den professorn som konstruerat de psykologitest som används för att bedöma om en person är psykiskt frisk inte själv skulle klara av att få högsta poäng om du förstår min jämförelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det hade nog varit konstigt annars. Det blev dock inte full pott (AAA).

   Radera