måndag 7 januari 2013

Premiumvärdering och andra lösa funderingar

Ratos har ju tvärtemot de flesta andra bolagen som brukar klassas som investmentbolag en premiumvärdering. För att göra ett tankeexperiment kring värderingen och förhoppningsvis själv bli mer klar över vad en ok värdering av bl.a. Ratos kan vara så har jag funderat på vilket annat investmentbolag uppvisar en historik där en premiumvärdering anses som rättfärdigt.

Svaret jag kom upp med var Berkshire Hathaway.

Sett ifrån starten 1965 har Berkshire Hathaway avkastat ca 20% per år i genomsnitt (baserat på hur det s.k. book value växt). Dock är jag inte intresserad av hela den perioden då dels är Berkshire Hathaway ett annat bolag än det var förr dels så är förutsättningarna troligtvis ganska mycket annorlunda nu för bolaget. En mer rättvis jämförelseperiod är kanske de senaste 10 åren. 10 år är ju en jämförelseperiod bl.a. Graham rekommenderat. Vi hamnar då mer på ca 9% tillväxt per år för Berkshire Hathaways del. Nästan men inte riktigt en fördubbling var 7:e år.

Warren Buffet använder sig av s.k. book value som mått. Överför vi det till Ratos del så gör jag antagandet att det egna kapitalet motsvarar detta bäst. För Ratos del så har också utdelningar getts till aktieägarna. I rättvisans namn kan jag då inte jämföra utveckling för book value med det egna kapitalets utveckling rätt av. Låt oss räkna in de utdelningar som getts av Ratos under de sista tio åren samt drar av 30% i skatt för att få fram en nettosiffra för dem.

Det jag då får fram är att Ratos avkastat något mer än Berkshire Hathaway under den senaste 10 års perioden, ca 10% per år. Dock med en stor brasklapp; givet att man köpt dem för värdet av book value/eget kapital.

Jag tar då ingen hänsyn till kursutveckling utan fokuserar enbart på uppbyggandet av interna värden samt utdelningar efter skatt. Kurser kan som bekant svänga, liksom vilka multiplar som anses berättigade på t.ex. book value/eget kapital.

Man kommer dock aldrig ifrån priset betydelse.Mellan tummen och pekfingret gör jag antagandet att ett ok pris för Berkshire Hathaway är 1,3 x book value. Jag baserar det på diverse antaganden jag gjort när jag läst på kring bolaget. Ett av dem att Warren Buffett själv sagt att när book value sjunker till 1,2 så kan det bli aktuellt att (och har gjorts) återköpa aktier. Räknat på en 10-års period så för att få samma avkastning som man fått av att köpa Berkshire Hathawya för 1,3 x book value ska man enligt mina uträkningar inte ha köpt Ratos för mer än 1,45 x eget kapital.

På vilket sätt hjälper det nu mig?

Jo, anser jag det vara värt att betala premium för ett investmentbolag och jag gör antagandet att de senaste 10 åren med både bra som mycket, mycket dåliga år är relativt representativa för de nästkommande 10 åren så har jag här två jämförelseobjekt.

Om det endast finns två aktier jag har möjlighet till att investera i, Berkshire Hathaway och Ratos, så bör det vara klokare att placera i Berkshire Hathway när priset är under 1,3 x book value samtidigt som priset är över 1,45 x eget kapital för Ratos och vice versa. Detta om man inte heller beaktar de olika bolagens olika riskprofiler. En med en stor kassa och räntefri "float" kontra en som använder sig av räntebärande belåning.

Tankeövningen leder mig vidare till några andra funderingar.

Borde inte detta betyda att det är en bättre investering, relativt sett, att sälja Ratos när det nu värderas till  1,63 x eget kapital och köpa Berkshire Hathaway när det nu värderas till 1,3 x book value? Både avkastningsmässigt som riskprofilmässigt?

Jag behöver bli bättre på att sätta ett mer exakt värde på de bolag jag är intresserad av. Tidigare har jag ansett att det kan lura mig till att tro för mycket på den siffran. Ett diffust värde signalerar att det är just... diffust.  Dock har jag noterat att en för stor osäkerhet kring vilket värde man anser ett bolag ha också ställer till svårigheter (som t.ex. mitt tidigare ganska diffusa antagande att Ratos är värt någonstans mellan eget och det dubbla egna kapitalet). Bättre då kanske att i alla fall sätta en siffra att utgå från. En lista ska nu i alla fall göras, så får vi se.

Om inget ser köpvärt ut enligt denna lista, alternativt att exponeringen redan är så pass stor som jag satt upp som mål för att den ska/får vara så placera nysparade medel och utdelningar i antingen sparkonto eller en kort räntefond. Där kan de gott ligga och förränta sig tills det finns något på listan som ser attraktivt ut igen. Genom att inte köpa då portföljexponeringen börjar bli ansträngd förlorar jag troligen inga större pengar då de pengarna (förhoppningsvis) ändå får en god avsättning förr eller senare.

Jag förlorar heller knappast några stora pengar genom att sätta för låga värderingar. Risken finns i så fall mot andra hållet, att sätta för höga. Det är säkrare att anta  att om det finns ett till två dussin intressanta bolag på listan och ingen av deras aktier verkar vara attraktivt prissatt så är det antagligen så att värderingarna är höga överlag.

1 kommentar:

  1. Hej, hur kommer man i kontakt med dig?

    Vill ni vänligen maila mig på: info@admiralmarkets.se

    Gällande att vi vill köpa reklamplats hos dig.
    Mvh

    SvaraRadera