lördag 22 september 2012

Analys av Kabe

En analysen av Kabe utifrån mina ratingkriterier.

Kabe grundades 1958 av Kurt Blomqvist och noterades 1989. Kabe säljer husvagnar och husbilar samt relaterade produkter. Viktigaste märket är just varumärket Kabe som står för halva omsättningen. Kabe är mer av ett premiummärke bl.a. för att det är vinteranpassade produkter. Man är också återförsäljare av de lite billigare märkena Adria och Eximo.  Försäljningen sker dock inte direkt till slutkund utan till drygt tre hundra återförsäljare.

Sverige är Kabes viktigaste marknad och står för 56% av omsättningen. Därefter följer Norge (17%), Finland (9%) och Danmark (9%). En viss försäljning sker också i Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt NYSE.

Kabe är noterat på smallcap och klarar därmed inte kriteriet.


Ägare

Familjen Blomqvist kontrollerar 73% av rösterna.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,70 kr/aktie.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar. Utdelningsandelen av vinsten har under samma 5-års period varit 43%. Målsättningen är att utdelningarna ska motsvara mellan 30-40% av redovisade resultat.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Kabe är onekligen konjunkturberoende.Man har historiskt sett dock lyckats parera konjunktursvängnignar väl. Kostnadskontroll samt förmågan att dra ned på produktionskapaciteten i tid verkar vara två faktorer som bidragit till detta. 

Trots sin konjunkturkänslighet så anses dock inte bolaget påverkas så starkt av ovanstående faktorer så att det inte ska klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling sker naturligtvis. Dock inte i sådan omfattning så att man inte klarar kriteriet. Drygt en halv procent av omsättningen går till utvecklingskostnader.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det gjorde man. Man lyckades även gå med vinst under 2008-2009 trots "svackan". Vinsten 2011 låg på 12,04 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 8,60 kr/aktie. TTM just nu ligger på ca 10 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Eget kapital är på 554,5 miljoner kr och räntebärande skulder på 2,4 miljoner kr. Debt/equity ligger på 0,54 (2011). Även kassan är välfylld och motsvarade 19 kr/aktie (2011).Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 17,2% Eget kapital är på 61,61 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 50%. Det har fördubblats under en 7-års period.

Direktavkastningen är just nu på 5,5% och utdelningarna har växt med ca 43% sett över en 5-års period.
Kabe bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Alf Ekström är VD. Nils-Erik Danielsson är styrelseordförande. Nämnas kan också att Maud Blomqvist från ägarfamiljen sitter med i styrelsen samt VD:n för Holmgrens bil, Benny Holmgren .Både VD som styrelseordförande har suttit med länge i bolaget.

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Det är också fullt möjligt att själv inspektera bolagets produkter hos närmsta återförsäljare.Marknadsmakt och marknadssituation

Kabe har drygt 20% av husvagnsmarknaden i Sverige. Konkurrenterna är bl.a. Hobby (Europas största husvagnstillverkare), Cabby och Polar. Inom segmentet husbilar har man enbart ca 5% av marknaden.Konkurrenterna här är bl.a. Burstner, Detleffs och Hymer.

Husvagns och husbilsförsäljning är, trots Kabes goda finansiella ställning, ingen dans på rosor. En tysk aktör gick nyligen i konkurs (startades upp igen av nya ägare dock)  och de andra svenska aktörerna har fått se sig stå med minskad försäljning.

Konkurrensen är stark och jag ser inte att Kabe skulle ha någon speciell "moat" eller möjlighet att vara prissättare inom branschen.

Kabe anses inte klara kriteriet.

Etiska aspekter

Jag har inga problem med husvagnar och husbilar.Kabe får godkänt på 10 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på Kabe lätt positiv. Kabe är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på Kabes konjunkurkänslighet samt att bolaget ej verkar ha någon egentlig marknadsmakt. Kabe är dock så pass intressant att bolaget sätts på bevakningslistan.

Den närmsta tiden så ser efterfrågan ut att vara tämligen låg på husvagnar och husbilar, därav den nuvarande värdering.Noteringar kring nuvarande värdering

Kabes kurs 23/9 2012: 91 kr (Topp 3 år ca 150 kr, botten ca 75 kr)

PE 7,6
PE3 9,4

Direktavkastning 5,5%


Vad är din syn på Kabe?

6 kommentarer:

 1. Jag äger Kabe. I den nära historien har Kabe varit en mycket lönsam utdelningsaktie med en årlig tillväxt på över 25 % under en tioårsperiod. Jag får P/FCF 5 till 13 och PEG till 0,56. Företaget har både gått med vinst och delat ut sedan minst 1997.

  Dock är jag precis som du skeptisk till konkurrenssituationen. Det känns riskabelt att Kabe är återförsäljare åt den mycket större utländska konkurrenten Adria. Risken är att Adria klipper banden med Kabe och satsar på vagnar i Kabes prisklass. Dessutom tycker jag inte att Kabes marknadsföring och design av vagnarna är särskilt lysande.

  Är man långsiktig så tror jag dock Kabe har en mycket stor uppsida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst går det att ifrågasätta hur mycket pricing power kabe har, men de goda marginaler borde tyda på att man inte har helt homogena produkter jämfört med konkurrenterna och att Kabes vagnar och bilar sticker ut på något sätt. För 2011 gäller att Solfierpolar går back, Hobbys marginal är 4 %, liksom Cabbys. Burstners marginal är runt 2 %

   Samtidigt presterade kabe husvagnar Ab en marginal på 12 %, vilket är ganska starkt. En del av detta ligger i ledningens hårda koll på kostnader, men man kan nog tänka sig att en del ligger i ett skapligt varumärke.

   I dag är värderingen hyfsat låg och kabe är ett riktigt kvalitetsbolag. Frågan är bara om man kommer att kunna köpa kabe ännu billigare framgent. Försvagas konjunkturen kan det ske, även om det är svårt att se att ett köp i dag är dåligt på längre sikt.

   Irving Kahn

   Radera
  2. Marginalerna är otvetydigt något unika i branschen. I alla fall om man tittar runt i Europa. Möjligtvis kan man hitta något liknande på andra sidan Atlanten. Berkshire Hathaways Forest River kan kanske matcha det?

   En annan aspekt som jag inte tittat närmre på är hur husvagsn- och husbilsköp finansierats historiskt mer specifikt. En "känsla" jag har är att 40 och 50-talister tagit och höjt belåningen på sina hus för att köpa sig en ny husbil/vagn. Kan den möjligheten börjat försvinna?

   Radera
 2. Jag är imponerad av KABE, bolaget besitter otroligt många fina kvaliteter och har visat en mycket stark tillväxt samtidigt som de årligen har stärkt balansräkningen. De har idag också en väldigt stor nettokassa samtidigt som de historiskt sett värderas lågt (P/E, P/E3, EV/EBIT).

  Håller med dig Crixus om att konnkurrenssituationen är lite lurig, speciellt med de fördelar tyskarna får pga kronförstärkningen. Fortsätter kronans utveckling mot euron som den gjort senaste tiden blir det nog lite tufft för KABE och andra svenska tillverkare.

  Dock, håller med Anonym om att KABE är "bäst i klassen" och ändå bör kunna klara sig bra. Under 2008/2009 visade flera av konkurrenterna ett negativt resultat samtidigt som KABE hade en lång fallhöjd till negativa siffror. Jag har heller inte hittat någon konkurrent som över tid (senaste fem åren) har starkare nyckeltal än KABE mer än något enstaka år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäst i klassen definitivt. Kanske har vi en makrosituation också som gör att semester "hemma" är en trend som kommer att växa? Husvagns och husbilsuthyrning verkar i alla fall vara en trend som vuxit.

   Radera
 3. Valutaförändringar har ju dessutom inte mycket att säga i det långa loppet om ett företags konkurrensfördelar. Inget de kan påverka själva. Sålänge de har tre gånger så hög marginal som närmsta konkurrent (Nu var säkert inte 2011 representativt för branschen på lång sikt kanske, men ändå) så är jag inte särskilt orolig för att de ska tappa marknadsandelar.
  Utan lågprissegmentet hade jag kanske varit orolig för att uteslutande premiumprodukter kunde innebära mer konjuktursvängningar osv., men med adria i arsenalen jämnar det nog ut sig mer, eller vad tror ni?

  SvaraRadera