måndag 10 september 2012

Analys av Nolato

En analysen av Nolato utifrån mina ratingkriterier.

Nolato är en underleverantör som erbjud­er produkter och produktsystem baserade på polymera material som plast, silikon, TPE och gummi.

Nolato har tre affärsområden, Medical, Telecom och Industrial. Affärsområdena står för ca 1/3 var av omsättningen dock med lite olika påverkan på resultat. Telecom har fått se sitt resultat sjunka kraftigt under sista tiden. Medical är tämligen konjunkturokänslig medan de två andra affärsområden är mer volatila till sin natur. 2011 stod Medical för ungefär halva rörelseresultatet.

Medical levererar produkter och system inom medicinteknik och läkemedel samt förpackningar för läkemedel och kosttillskott. Exempel på kunder är AstraZeneca, Gambro och Novo Nordisk.

Telecom levererar bl.a. delsystem till mobiltelefoner. Exempel på kunder är Huwei, Nokia och Motorola

Industrial levererar bl.a. delssytem till industrikunder inte minst fordonsindustrin. Exempel på kunder är Husqvarna, IKEA och Volvo.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja Nolato är noterat på midcap.


Ägare

Familjen Jorlen kontrollerar 24% av rösterna, familjen Paulsson kontroller 20,6% och familjen Boström 19,6%. Andra större intressenter är Lannebo fonder och Svolder.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. Utdelningen för 2011 hamnade på 5 kr/aktie. 5-års medel är 3,95 kr/aktie. Nolato aktien har oftast en relativ god direktavkastning. Medel för senaste 5-årsperioden är en direktavkastning på 7,3%.Så vitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man uppvisar trots att en del affärsområden är konjunkturkänsliga en ganska stabil verksamhet. Telecom-segmentet har ett större beroende av några enstaka kunder än de andra segmenten

Min bedömning är att bolaget klarar kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nolato levererar utrustning i enlighet med kundernas tekniska specifikationer och kvalitetskrav. De största riskerna finns troligen vid uppstart av nya projekt. Nolato belastas dock inte av en massa R&D kostnader (produktutveckliongskostnader tillsammans med kunder motsvarade ca 0,7% av omsättningen 2011) så bedömningen får bli att Nolato anses klara kriteriet.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det  har man lyckats med. Vinsten 2011 låg på 5,02 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 5,86 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Debt/equity ligger på 0,86 (2011) och andelen räntebärande skulder är som synes lägre än det egna kapitalet. 


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 14,5% Eget kapital är på 44 kr/aktie (2011)

Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stabil. På 5 år har det växt med drygt 33%.

Direktavkastningen är just nu på 7,1% och utdelningarna har visserligen varierat något från år till år men varit tämligen god då den växt med ca 67% sett över en 5-års period. Dock förväntar jag mig inte att den utvecklingen ska fortsätta från nuvarande nivåer då bolagets vinster inte följt med upp på samma sätt.Bolaget bedöms klarar kriteriet.Ledningen

Hans Porat är VD. Fredrik Arp är styrelseordförande. Personer från de tre ägarfamiljerna sitter naturligtvis också med. Nämnas speciellt bör väl i alla fall Erik Paulsson (Peab, Skistar m.fl.) 

Jag har inte funnit någon anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja.Marknadsmakt och marknadssituation

Nolato ter sig som ett välskött bolag.

Kunderna utgör till största del stora, internationella jättar. I det sammanhanget, som underleverantör, så betvivlar jag att man har så mycket marknadsmakt.

Positivt är dock att man inte är nischad mot ett enda område utan har flera ben att stå på. Man verkar också ha det mesta av produktionen i lågkostnadsländer redan. Något som antagligen är en förutsättningen för att man i dagens ekonomi ens ska kunna verka som underleverantör.

Den sammantagna bedömning blir dock att bolaget inte klarar kriteriet. Någon speciell "edge" framför andra underleverantörer har jag ej funnit. Man har dock lyckats navigera hjälpligt på ett stormigt hav. Detta trots att sjunkande försäljningar bland befintliga kunder verkar ha slagit hårt mot Nolatos Telecom-segment.

Bland Nolatos konkurrenterna kan nämnas Foxconn, Nypro, West Pharmaceutical och Philips-Medisize.

Etiska aspekter

Helt okNolato får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Nolato positiv. Nolato är ett bolag som uppfyller de flesta kvalitativa kriterier. Man får dock vara observant på dess något cykliska natur och att bolaget i egentlig mening verkar sakna s.k. "moat". Nolato lämpar sig för närmare studium.Noteringar kring nuvarande värdering

Nolato kurs 9/9 2012: 70 kr (Topp 3 år ca 90 kr, botten ca 50 kr)

PE 13,9
PE3 12,5

Direktavkastning 7,1%


Vad är din syn på Nolato?

3 kommentarer:

 1. Om jag förstått saken rätt var/är Nokia en av dom viktigaste telecom kunderna. Kanske inte så lyckat med tanke på hur det går för dom.
  Annars är jag positiv till aktien. Förpackningen är en billig och viktig del av medicin som jag tror att man inte snålar med i första taget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för responsen Logi. Ja, jag har också fått uppfattningen att Nokia var en av de större kunderna.

   Radera
 2. En liten edge är ju iallafall den finansiella ställningen, som möjliggjorde goda resultat och snabb återhämtning 2008-2010.
  Och man verkar ha en effektiv logistik och produktionskedja.

  Dock är jag väldigt osäker på tillväxtmöjligheterna i framtiden, och konkurrenssituationen för telekom-segmentet, med tanke på utvecklingen där många mindre aktörer slås ut och samsung och apple tar marknadsandelar.

  Värderingen känns ganska lockande, med goda förutsättningar för en avkastning på 7-15% per år på kanske 5 års sikt.

  Ägarsituationen ser ju stabil ut och styrelsen har också en del innehav i bolaget.

  SvaraRadera