lördag 15 september 2012

Endgame

Boken Endgame: The End of the Debt Supercycle and How it Changes Everything  är skriven av John Mauldin och Jonathan Tepper.
"The Endgame" är den period som sägs komma efter den supercykel (The Debt Supercycle) på ca 60 år där skuldsättningen kunnat ständigt öka hos den privata sektorn och för en del stater i västvärlden. En cykel som nådde sin ände vid finanskrisen 2007-2008.


"The Endgame" är m.a.o. utvecklingen därefter då stater tar sig an mer och mer skuld i ett försök att hantera efterverkningarna av "The Debt Supercycle" d.v.s. ett försök att överföra skuldbördan från den privata sektorn till den offentliga, till dess att man når en kritisk punkt då andra åtgärder kommer krävas.

Mauldin och Tepper menar bl.a. på att politikerna kommer få det svårt att ta de bra långsiktiga besluten då de i egenskap av folkvalda kommer behöva ta mer kortsiktiga beslut för annars kommer de bytas ut vid nästa val.

De lyfter också några saker som USA bör göra, även om de inte är populära bland väljarna, för att bättre kunna hantera situationen. Några av dem är att:

Införa åtgärder som befrämjar en mer tillverkningsorienterad ekonomi ala Tysklands istället för den nuvarande som är allt för beroende av inhemsk konsumtion, fastigheter och finansbranschen.

Göra om systemet för Medicare, Medicaid och Social Security då kostnaderna ej kommer kunna bäras.

Få amerikanarna att låna mindre och spara mer.

Höja skatter på bensin för att på sikt minska beroendet av import samt öka utbyggnaden av kärnkraft.

Mauldin och Tepper menar också att när stater blir för kraftigt belånade, så som kommer att ske i ett försök att hantera efterdyningarna av "The Debt Supercycle", så finns det tre utvägar som stater historiskt använt sig utav: Inflation, devalvering och skuldavskrivning. Vi kommer få se dessa tre lösningar även denna gång även om olika stater kan välja lite olika lösningar. Vanligaste lösningen har dock varit att skapa inflation.

Utvecklingen i "The Endgame" ser de som att först kommer vi få en period av deflation, följt av en period av ganska kraftig inflation (det troligaste valet för bl.a. USA). Några specifika investeringsråd av typen vilka bolag man ska äga ges ej heller annat än att man bör ha denna utveckling i åtanke.

Man kan sammanfatta den med att det är en ganska pessimistisk syn som författarna ger sett till ett kort- till medellångt tidsperspektiv, 1-10 år, medan det ser ljusare ut om man tänker sig bortom den horisonten. Endgame är ingen domedagsbok så det handlar inte om att bunkra upp med konserver.

Om 10 år har vi kanske svaret på om de fick rätt.

Vad tror du annars om makroekonomins utveckling det närmaste decenniet? Om vi kommer få se en tid av deflation som sedan följs av inflation hur kommer det påverka aktiers värdering? Ska man köpa eller sälja aktier i en sådan miljö? Ska man alls bekymra sig om makroekonomi?

3 kommentarer:

 1. De tar inte upp något om peak oil och om en eventuell klimatkris som båda troligen innebär allt dyrare livsmedel? Peak oil ökar dels risken för regionala militära konflikter och dels att konjunkturuppgångar bromsas upp. Lägger man till de här båda faktorerna så tror jag att den längre tidshorisonten är väldigt svår att förutsäga.

  Bra recension på en bok som man kanske borde läsa.

  /H

  SvaraRadera
 2. Tack H!

  Det är fokus på skuldkrisen. Kanske "Twilight in the Desert", "The Crash Course" eller "The End of Growth" kan vara intressanta gällande peak oil?

  SvaraRadera
 3. Deflationscenarie för US under många år tror jag på. Kolla in FFH de har köpt skydd för det. Minns va de gjorde med CDSerna under bokrisen, Prem har fantastiskt track record genom tiderna. Mr G

  SvaraRadera