onsdag 19 september 2012

En titt över axeln på ODIN fonder

Ibland kan det vara intressant att se vad olika fonder gjort för någonting med sina innehav eller hur de ser på tillståndet i sina portföljer. Jag har tagit en titt på ODIN fonder och deras fonder. Främst är det ODIN Norden, ODIN Finland, ODIN Norge och ODIN Sverige som tilldrar mitt intresse, men även ODIN Europa, ODIN Global och ODIN Emerging Markets kan vara av allmängiltigt intresse.
Anledningen att jag är intresserad av just ODIN fonder är för att de beskriver sig med orden:

"ODIN är en utpräglad värdeförvaltare, vilket betyder att vi inriktar oss på solida och undervärderade bolag. Våra förvaltare lägger inte så stor vikt vid aktiemarknadens kortsiktiga svängningar. Genom att istället fokusera på företagets verkliga värde och alltid investera med ett långsiktigt perspektiv reducerar vi riskerna och ökar avkastningsmöjligheterna på sikt. 

Alla våra investeringsbeslut fattas mot bakgrund av egna, ingående företagsanalyser som baseras på en rad olika källor, bland annat företagsbesök och samtal med företagens ledningsgrupper. 

Strategin har fungerat väl sedan start. De senaste tio åren har majoriteten av våra fonder presterat bättre än index." 

Börjar vi då med ODIN Norden så är deras fem största innehav Wilh. Wilhelmsen Holding B, Volvo, Subsea 7, Solstad Offshore och Kongsberg. Vi delar m.a.o. ett innehav (Kongsberg) men Kongsberg är inget som lyfts fram i senaste rapporten. Istället lyfts det fram att man sålt det mesta av sitt innehav i Gjensidige då värderingen börjar kännas ansträngd. Istället har man riktat in sig mot DnB som är en ny position i portföljen.

I ODIN Finland är de fem största innehaven Sampo, Huhtamäki, TeliaSonera, Nokian Renkaat/Tyres och Fortum. Man har passat på att minska sitt innehav i byggföretaget Lämminkainen då man tydligen velat realisera en kursvinst. Man har fortsatt exponering mot byggektorn via YIT, Cramo och Ramirent. Emballageföretaget Huhtamäki nämns som ett av portföljens kärninnehav och att de utvecklar sig som enligt förväntan.

Går vi till ODIN Norge så återfinns Statoil, Yara, Det Norskeoljeselskap, Subsea 7 och Kongsberg bland topp 5. Här delar vi då två gemensamma intressen (Yara och Kongsberg). Även ODIN Norge har minskat sitt innehav i Gjensidige. Man nämner också att: "Den norska marknaden handlas nu till kurser på P/E 10,4 och P/B 1,5. Det är attraktiva nivåer som historiskt sett har gett investerarna god avkastning i ett senare skede. Siffrorna ska dessutom ses i ljuset av att räntorna lär ligga kvar på låga nivåer."

ODIN Sverige har Nordea, Addtech, Hexpol, Sweco och Beijer Alma i toppen (Beijer Alma finns även i min portfölj). Man sålde av en del av sitt SCA innehav. Detta är precis så som jag själv gjorde. Kanske har vi ungefär samma syn på bolaget och dess nuvarande värdering? ODIN Sverige utrycker sig i.a.f. med orden "Efter den goda kursutvecklingen i sommar ligger kursen dock ganska nära vår riktkurs och vi har således minskat positionen eftersom vi bedömer att andra företag i portföljen har större uppsida." Inför framtiden så lägger man en del fokus på den starka kronan i relation till euron. Man gör antagandet att det förhållandet kommer bestå ännu ett tag och menar på att det kan komma att skapa problem för i synnerhet stål- och skogsföretagen.

Riktar vi nu blicken från de Norden-inriktade fonderna och tar en titt på ODIN Europa så ger det vid handen att tyska mjukvaruföretaget SAP AG, Rolls-Royce, Unilever, kabeltillverkaren Prysmian och bryggeriföretaget Anheuser-Busch är de största innehaven där. Man har börjat köpa i schweiziska klockföretaget Swatch. Man sätter stor tilltro till bolaget: "Enligt vår uppfattning har Swatch en stark ledning med en tydlig långsiktig strategi. Företaget har inga skulder och skapar god avkastning år efter år med god  försäljningsökning, höga marginaler och ett starkt kassaflöde. På sistone har aktien fallit på grund av oro för att klockförsäljningen i Kina ska mattas av. Vi menar att nedgången har gett oss ett utmärkt tillfälle att köpa en kvalitetsaktie till vrakpris." På säljsidan har man sett till att sälja Daimler, Fortum och Telefonica: "Telefonica har varit en stor besvikelse i år. Företaget har problem inte bara i Spanien utan även i Sydamerika där de är mycket stora. Vårt ursprungliga investeringsbeslut grundades framför allt på uppfattningen att Telefonica skulle växa i Sydamerika, men förväntningarna har inte infriats. Fortum är ett bra företag men har problem med att de låga energipriserna satt press på marginalerna. I juli valde vi också att gå ur Daimler för att koncentrera vår bilexponering till ett litet antal solida leverantörer som vi anser vara mycket attraktivt  prissatta."

ODIN Global har Samsung, Kerry Group, Tenaris, Oracle och Henkel som största innehav. Man har sålt bryggeriföretaget Coca Cola Femsa men sätter stor tilltro till irländska Kerry Group. Liksom bl.a. Skagen fonder så gillar man också Samsung.

ODIN Emerging Markets fem största innehav är brasilianska kraftföretaget Cemig, MTN Group, Semen Gresik, Samsung och Bidvest.
Vad anser du om ODIN fonders innehav? Kan det finnas något där som man själv bör titta närmre på? Är man betjänt av att hålla sig ajour med hur olika fondförvaltare agerar, tycker och tänker?

4 kommentarer:

 1. Odin Europa kändes inte så spännande medan de fyra nordiska fonderna kändes som ganska solida.

  Det jag däremot reagerade på var att de uppenbarligen ligger tungt i både SAP AG och Oracle.

  Det är två företag som är genuint hatade av sina kunder och jag misstänker att även om de länge varit stabila så kan det vända mycket fort för båda.

  Båda två har dessutom mycket låg direktavkastning. Så jag skulle inte bli förvånad om man om några år upptäcker att man har "köpt" tillväxt som aldrig egentligen kommer aktieägarna tillgodo.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja de nordiska innehaven tyckte jag också var intressanta. SAP och Oracle är jag själv tyvärr inte så insatt i.

   Radera
 2. Jag tycker att Odin har delvis frångått sin tidigare strategi som Peter Edwall hade i starten. Då vågade man vara annorlunda och köpa bolag som man trodde på, nu följer man flocken och vågar inte avvika från de andra fondbolagen.Detta kanske beroende på att media fokuserar på hur fonden presterar per vecka/månad.Är man inte lika med indexet( oberoende om det är upp eller ner) riskerar man att förlora kapital ur fonderna. Tråkigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog på många sätt enklare att vara privat investerare än fondförvaltare. Det finns ju flera aspekter som försvårar för en förvaltare av andras pengar som man själv inte måste ta i beaktning.

   Radera