söndag 30 oktober 2011

Analys av Getinge

Analys av Getinge utifrån mina ratingkriterier.


Getinge är en global leverantör av utrustning, system och lösningar inom sjukvård. Bolagets kunder finns inom sjukvårds- och Life Science-indstrin. Getinges största marknad är Europa, som står för ca 46% av omsättningen, följt av Nordamerika på ca 32%. Verksamheten är indelad i tre affärsområden.

Medical Systems (Maquet): Omfattar operationsbord, operationslampor, takkonsoler för medicinteknisk utrustning, produkter för hjärt- och kärlkirurgi och ventilatorer. Står för ca 50% av omsättningen.

Extended Care (ArjoHuntleigh): Omfattar patientliftar, hygiensystem, sjukhussängar, produkter för sårvård, trombos- och trycksårsprevention, samt diagnostikprodukter. Står för ca 27% av omsättningen.

Infection Control (Getinge): Omfattar desinfektions- och sterilisationsprodukter, beskickningslösningar, samt IT-baserade informations- och kvalitetssystem. Står för ca 23% av omsättningen.


Large eller midcap eller motsvarande: Getinge är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: 49% av rösterna kontrolleras av Carl Bennet.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Getinge har gett utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta. Utdelningstillväxten ligger på ca 10% årligen sett till senaste 5-års perioden. Enligt policyn ska en tredjedel av vinsten gå till utdelningar.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja, Getinge inte direkt påverkade.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Getinge behöver utveckla nya och förbättrade produkter, alternativt förvärva bolag som har sådana, för att vara med och konkurrera.

Konjunktur-okänslig: Getinge är konjunkturokänslig vilket syns på resultat- och kassaflödesrapporteringen.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Nej. 13,2 miljarder kr eget kapital att jämföra med ca 14,4 miljarder kr i räntebärande skulder. Andelen korsiktiga lån är dock låg så debt/equity ration är ej hög (1,59), men Getinge, och har länge haft som affärsmodell, köper förvärv med hjälp av balansräkningen.

Bättre än index? Direktavkastningen ligger brukligt runt 2%. Vinsttillväxten har de senaste 5 åren legat på ca 11% i medel. Det får anses som ok.

Förtroende för ledningen: Ja.


Getinge får godkänt på 7 kriterier av 9. Detta leder då till rating: A.


Slutsats

Med ratingen A så får Getinge godkänt. Getinge kan passa in i en långsiktig portfölj men som alltid så bör man vara observant på bolagets mindre starka sidor. Än så länge har bolaget lyckats bra vad det gäller att köpa förvärv genom belåning och tillväxten har hållit i sig utan att man tummat på marginalerna eller fått försämrad return of equity. Man expanderar nu främst i s.k. emerging markets.

Vad är din syn på Getinge?

Forum Getinge

3 kommentarer:

 1. Getinge missade visserligen "räntebärande skulder lägre än eget kapital", men det kan ändå vara värt att påpeka att goodwill överstiger det egna kapitalet vilket man även kan se hos andra offensivt finansierade bolag som Swedish Match och Philip Morris.

  I övrigt intressant!

  SvaraRadera
 2. Har spanat in Getinge ett tag. Söker efter bolag som man "passivt" kan ha i sin portfölj, dvs ett bolag som man inte behöver följa upp så noga. Får se hur jag gör - lutar åt att jag tar in Getinge. :-)

  Tack för dina analyser.

  SvaraRadera
 3. Tack för kommentarerna.

  Getinge är som sagt (A)cceptabelt som långsiktig investering men jag fäster också ganska stor vikt vid balansräkningen på bolag så Getinge är ingen personlig favorit. Vid rätt pris Ja eventuellt, men just nu bedömer jag det dock som Getinge är ganska "dyr".

  SvaraRadera