fredag 21 oktober 2011

Fortsatt positiv till NGS Group

Idag lämnade bl.a. NGS Group 3Q rapport.

Jag kan konstatera att omsättning och rörelseresultat fortsatt växa.

För perioden jan-sep uppgick rörelseresultatet till 7,9 Msek (3,5), eller ca 4 kr/aktie.

Vinsten per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,95 kr (0,36). För perioden jan-sep ligger resultat per aktie på 5,33 kr (0,92) inkl engångsvinster som gjordes i och med försäljning tidigare i år. På grund av det så är det naturligtvis bättre att titta på rörelseresultatets utveckling ovan som mer visar på hur verksamheten i sig går.

Det går också konstatera att soliditet är fortsatt god 72%.

Jag är fortsatt klart positivt. Det är framförallt verksamheterna Psykiatrika och FirsMed som visar framfötterna. De mer skolrelaterade verksamheterna har ju av förklarliga skäl mindre möjligheter till tillväxt under Q3.

NGS Group förvärvade Stjärnpoolen AB under perioden och som jag skrev på Forum NGS Group så räknar jag med att den verksamheten kommer tillföra ca 0,50 kr i vinst/aktie på årsbasis framöver.

VD Ingrid Nordlund kommenterar:

"NGS har hittills i år haft en tillväxt på 40 procent. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi agerar på en turbulent ekonomisk marknad, men i dagsläget har vi ännu inte sett några signaler på en avmattning i efterfrågan på våra tjänster. Vi fortsätter därför arbeta med tillväxt under fortsatt god lönsamhet som vårt främsta fokus och jag ser fortsatt positivt på resten av 2011."

Även om NGS Group är ett litet, okänt bolag så är min bedömning att bolaget är klart undervärderat. Inte enbart sett till dess framtida potential utan också för att det redan idag tjänar en bra slant i relation till sitt aktiekurs-pris. Det finns alltid risker med att växa genom förvärv (vilket varit trenden för liknande bolag ett tag nu), men köpet av Stjärnpoolen visar också att man i NGS Group inte köper enbart för köpandets skull utan när prislappen är den rätta. Priset motsvarade nämligen ca 2,50 kr/aktie för en verksamhet med 14 Msek i omsättning och ca 7 %vinstmarginal (uppskattningsvis motsvarande ca 0,50 kr/aktie framöver).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar