lördag 22 oktober 2011

Q3 rapporter från Kinnevik-bolagen

Det har ju trillat in flertalet rapporter under den gångna veckan. Låt mig lite kortfattat göra några noteringar kring de bolag som ingår i investmentbolaget Kinnevik portfölj. Kinnevik har flertalet innehav och de har olika stor betydelse för Kinnevik. Viktigast är Millicom och Tele2.

Millicom är en mobiloperatör som erbjuder mobiltelefonitjänster i 18 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Millicoms tjänster marknadsförs huvudsakligen under varumärket Tigo. Största marknaden är Centralamerika med 40% av intäkterna.

I Q3 rapporten angavs 1,74 (1,34) usd i vinst/aktie exkl engånsposter. Omsättningen och antal kunder steg med 13% i jämförelse med Q3 2010. Styrelsen i Millicom föreslår också en extra utdelning på 3 usd. Ett välkommet tillskott till bl.a. Kinneviks kassa.

Tar vi oss en sen titt på Tele 2, som är en teleoperatör där mobiltelefoni utgör ca 2/3 av omsättningen, så ser det även där ut som "business as usual".

Angående finansoron just nu så uttalar sig man så här från Tele2s håll:

"Det har vi inte sett, det går fortsatt väldigt starkt. Vår bransch, telekom,
påverkas inte så mycket i dåliga tider."


Tele2 sitter just nu med en mycket god kassa på ca 11,80 kr/aktie. Att genomföra ordinarie utdelning bör med andra ord inte vara något problem.

Skuldsättningen för bolaget har dock ökat i jämförelse med för ett år sedan och debt/equity är nu 1,15. Andelen lån ökade som bekant markant när man genomförde extra utdelningen tidigare i år.

Av betydelse därnäst så vill jag sätta helägda Korsnäs. Där rapporteras att Korsnäs rörelseresultat uppgick till 784 (810) Mkr för perioden jan-sep. Korsnäs är den näst största tillverkaren av vätskekartong i världen. Den något sänkta rörelsevinsten förklarades av något högre kostnader för kemikalier och ved som ej kunnat kompenseras fullt ut på försäljningspriset. Resultatet sticker inte ut på något sätt än vad som kan vara brukligt.

Andra delägda verksamheter av blandad betydelse är t.ex. MTG, Metro och Cdon.

MTG ökade rörelseresultatet kraftigt, Metro gör en liten förlust och Cdon visar på omsättningstillväxt men sänkt vinst på grund av tagna engångskostnader.

Transcom är ett problembarn, som man delvis avyttrat, men Kinnevik kommer som delägare ställa upp i den kommande nyemissionen.

Önskar man nu titta på Kinnevik självt så finns rapporten här: Kinnevik Q3 Rapport 2011

VD Mia Brunell säger bl.a.:

”Jag är nöjd med Kinneviks utveckling i det tredje kvartalet. Korsnäs har fortsatt stabil utveckling och bra rörelsemarginal och våra telekombolag visar styrka med god försäljningstillväxt och fortsatt höga marginaler. Våra mediabolag har utvecklats väl trots den makroekonomiska osäkerheten. Inom våra nya investeringar är aktiviteten fortsatt hög och mandatet för nyinvesteringar i år har ökat, vilket visar de möjligheter vi ser att investera i framtida tillväxt”

Kinnevik är med sin mix av stabila kassaflödesgenererande verksamheter och intressanta nysatsningar ett av mina favoritbolag. Det handlas f.n. till god rabatt baserat på sina underliggande innehav.

Vad är din syn på Kinnevik?

3 kommentarer:

 1. Jag äger aktier i både Tele2 och Kinnevik. Kinnevik har riktigt riktigt intressanta bolag i sin portfölj. Telekom, tror jag är framtiden mot bakgrund av att vi blir alltmer mobila i vårt sätt att leva och det är i vart fall nu och inom en överskådlig framtid operatörerna som binder allt samman. (En skrämmande tanke skulle vara om världen blir ett enda stort wifi-nätverk som minskar användandet av telefrekvenserna. Så jag tror telekom har framtiden verkligen för sig. Vidare tror jag stenhårt på e-handeln, vilken också har rapporterats öka i ganska frisk takt. Kinnevik har också, likt en smått och gott påse, investeringar i afrika och öst. Mikrolån och blocket a la balt version. Nej det finns för mycket att skriva för att ge det en korrekt bild men sammantaget vill jag ändå framhäva att Kinnevik har investerat i bolag som kommer att utvecklas starkt i framtiden och som just nu kanske är i startskedet.

  Angående Kinneviks rabatt och utdelning så är det givetvis tråkigt för aktieägarna att den är så hög respektive låg. Jag ser å andra sidan att bolaget återinvesterar så mycket som möjligt i den egna verksamheten för att "bygga värde" därav en till anledning varför jag har Tele2 i min portfölj, ett sätt att ta del av fantastiska utdelningarna.

  SvaraRadera
 2. Ja Kinnevik återinvesteringar är så pass intressanta så den något lägre direktavkastningen är något man kan leva med. Direktavkastningen har ju dock ökat ganska markant under senare år. Kanske vi får se en relativ markant utdelningsökning för 2011 också.

  SvaraRadera
 3. Hmm du har i och för sig rätt i att den har ökat de sista åren men jag tror nog ändå att vi inte skall ha alltför höga estimat för 2011 års utdelning. Mot bakgrund av intresset för investeringar så tror jag ledningen vill återinvestera istället därför att de tycks se intressanta lägen! Men visst 5 kr vore trevligt även om jag snarare tror på 4,75.

  SvaraRadera