söndag 5 februari 2023

Investor Bokslutsrapport 2022

Det var ett tag sedan Investor släppte sitt bokslut, men då det är en tungviktare i portföljen i relativa termer så är det alltid värt att ha några noteringar om det.


Investor är dessutom inget bolag där man behöver agera med blixtens hastighet. Brukar kalla det för ”When in doubt buy Investor” för bolaget ger en väldigt bred exponering mot ekonomin i stort. Historiken är också god och att det inte ska rulla på länge till är ingenting som jag misstänker.

Några saker som kan vara värda att notera är nettoskuldsättningen på 1,5 % (1,9). Man kör med andra ord med en väldigt, väldigt låg hävstång. Något att betänka för alla där ute som kört högbelånade portföljen in i 2022. Dessutom förvaltar man till en kostnad motsvarande 0,09 %. Går inte komma jättemycket lägre i fondvärlden.

VD sammanfattade året bra med ordern

” 2022 var onekligen ett utmanande år för världsekonomin och präglades av kraftigt stigande inflation, räntor och energipriser, störningar i leverantörskedjorna och en fortsatt pågående pandemi, men framför allt av den fruktansvärda ryska invasionen av Ukraina. Mot denna bakgrund uppvisade Investor och vår portfölj stark motståndskraft. Vårt justerade substansvärde utvecklades bättre än Stockholmsbörsen.”

Så låg finansiell risk, låg förvaltningskostnad men bättre än Stockholmsbörsen alltså.

Backar vi till den finansiella ställningen så sades det mer i detalj:

” Vår finansiella ställning stärktes ytterligare under kvartalet, främst förklarat av en distribution om 300 MEUR från Mölnlycke, det starka kassaflödet från EQT och likvid från avyttringen av Tre Skandinaviens passiva infrastruktur. Vid årets utgång var vår nettoskuldsättningsgrad 1,5 procent. Med en stor bruttokassa, inga låneförfall förrän 2029 och ett underliggande starkt kassaflöde har vi god finansiell flexibilitet.”

Man har inte haft några nya ideer direkt då det gäller aktieaffärer. 2022 bjöd på köp i Atlas Copco för ca en halv miljard. Däremot så gick det in lite mer i investeringar i icke noterat/helägda rörelser ca 2,2 miljarder.

I skrivande stund utgör noterade innehav ca 75 % av substansen och 25 % av onoterade.

Utdelningen förelås bli 4,40 kr/aktie (4). Fördelat på 3,30 kr i maj. 1,10 kr i november. Alltid trevligt med 10 % mer i fickan.

I nuläget får man Investor-aktien till ca 10 % rabatt av substansen. Man får ta en titt på underliggande också och det visar att de fyra största noterade ABB, Atlas Copco, AstraZeneca och SEB inte är värderade till någon rabatt. Således har de bästa köptillfällena sedan ett tag passerat. Men det är ingen övervärdering vi talar om i stort. Investor har sällan det därav epitetet ”When in doubt buy Investor”. Investor är f.n. ”gult” på bevakningslistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar