fredag 3 februari 2023

Hennes & Mauritz Bokslutsrapport 2022

I dagens rapportklimat så finns det naturligtvis bra mycket hetare och intressantare rapporter att kika på, men man får tugga sig igenom en rapport i taget. Till morgonkaffet blev det H&M.

Sist en rapport noterades ned här var för ett år sedan.

För 2022 var omsättningsökningen 6 % i lokala valutor (12 % i SEK). Bruttomarginalen landade på 50,7 % (52,8). Vi har med andra ord närmat oss pre-corona nivåer i försäljningen igen med 2022-års 224 miljarder kr. Fattas drygt 10. Bruttomarginalen har några år legat på runt 53 %, men nu tog den ett ytterligare steg nedåt.

Vinstmässigt är man nästan utraderad. Rörelsemarginalen landade på 3,2 % (7,2). Vilket är det näst sämsta sedan 2020 års katastrof-siffror. Vinsten 3,41 kr/aktie (6,65).

Trots det så ämnar man dela ut 6,50 kr/aktie (6,50). Fördelat på två tillfällen. Därtill ev. 3 miljarder kr i återköp av aktier. Motsvarar nästan 1,5 % av börsvärdet.

VD skriver:

”Vårt beslut att avveckla verksamheten i Ryssland, som var en viktig och lönsam marknad har haft en stor negativ påverkan på vårt resultat. De kraftigt höjda råvaru- och fraktkostnaderna samt en historiskt stark US-dollar ledde till omfattande kostnadsökningar för varuinköpen. Istället för att höja priserna fullt ut till kund valde vi att förstärka vår marknadsposition ytterligare. Till detta kom ökade energikostnader samt en engångskostnad för effektiviserings- och kostnadsprogrammet som påbörjades i slutet av året.”

Svettigt år med andra ord.

Det som verkar vara konsensus-tron är att familjen Persson siktar på att köpa ut bolaget. Sakta men säkert. Stora utdelningar, återköp och fortsatt adderande av innehavet pekar däråt.

Stefan och hans syster Lottie äger tillsammans 59 % av aktierna. Kontrollerar 80 % av rösterna. F.n. krävs ca 90 miljarder för att köpa 41 % (utan budpremie). Kanske inte vad man har i fickan, men kan man plocka ut nästan 6 miljarder år efter år så…

Rimlig tidsrymd innan utköpsbud i samarbete med någon aktör? Vem vet. 10 år? Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar