onsdag 8 februari 2023

Checklista - Utdelningshistorik

Nästa punkt i min enkla checklista handlar än en gång om utdelningar, men med fokus på historiken. Den är tvådelad. Dels vill jag se att man kunnat vidhålla utdelningar (ordinarie) utan att behöva sänka under de senaste tio åren med mer än en tredjedel.

 


Benjamin Graham förespråkade att titta på 20 års sikt för den defensive investeraren. Riktigt så länge nyttjar inte jag. Jag är inte riktigt lika defensiv.

 

Det man i alla fall vill åt när man premierar bolag som inte sänker sin utdelning är bolag som driver verksamheter som är förhållandevis stabila. Ett bolag som driver sin verksamhet på sådant sätt så de kan genom en konjunkturcykel betala  utdelningar är en kvalitetsstämpel i motsats till de som betalar ut maximalt under ett fåtal år för att sedan köra i väggen där de sedan tvingas att kraftigt dra ned på sina utdelningar.

 

En del bolag har ju medvind i affärerna och betalar ut  väldigt mycket i utdelningar och slimmar balansräkningen för att sedan vid motvind behöva dra ned drastiskt. En del branscher är "boom and bust" branscher.

 

Kriteriet försöker premiera bolag och branscher som historiskt visat inte ha detta i sig. MEN man ska vara medveten om att historiken inte är detsamma som framtiden. En bolagsledning kan när som helst avgöra att pengar gör bättre nytta någon annanstans än i händerna på ägarna, men ju längre historiken av att inte ha sänkt utdelningar ju högre bör "tröskeleffekten" till ett sådant beslut vara. 

Ett aktuellt exempel här är t.ex. Castellum som efter en lång tid av utdelningshöjningar beslutade att ställa in utdelningar helt och hållet. Vad som händer då är att bolaget inte får "kryss i den boxen" längre. Nu är fastighetsbolag redan innan riskfyllda verksamheter och inget jag i relativa termer sätter mycket pengar i, men tidigare har Castellum hållits lite högre än många fastighetsbolag p.g.a. dess historik. Nu är bolaget en i "gänget" bara.

 

Kriteriet tillåter som sagt en sänkning på 33% för att inte vara allt  för dogmatiskt.

 

Den andra delen handlar om utdelningstillväxten. Utdelningar behöver inte bara bibehållas. Utdelningarna behöver också växa med i genomsnitt 5% per år och aktie över en 10-års period.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar