måndag 27 juni 2016

Årets första sommargäst

Solstolarna är framtagna, den hemmagjorda fläderblomsaften är serverad. Det är dags för årets första "sommargäst".

En kortare intervju* med en person som vid påannonserings tillfället beskrevs med orden "En förvaltare för en populär aktiefond. Hon axlar ansvaret för över 12 miljarder kronor av sparares pengar. Fonden blir bara populärare och populärare men i fondförvaltningen bryr man sig dock varken om brexits, makro eller mikro."

Som många redan gissat så är det naturligtvis förvaltaren av fonden Avanza Zero, Emelie Chawala.


Tack Emelie för att du ville ställa upp på en intervju. Du förvaltar ju indexfonden Avanza Zero som följer de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Den första fonden utan förvaltningsavgift, som lanserades för ca 10 år sedan av Avanza Bank. Kan du börja med att lite kort berätta hur det kom sig att du blev fondförvaltare samt vägen dit? 

Min tid på Avanza började för ca 6,5 år sedan och jag hade då precis avslutat en civilekonomutbildning på Stockholms universitet. En vän till mig arbetade på Avanzas kundsupport och han uppmanade mig att söka dit och flaggade även starkt för Avanza som bolag. Jag fick tjänsten och arbetade där något år innan jag gick över till att arbeta med Corporate actions. Knappt ett år senare blev jag erbjuden en deltidsanställning på vårt fondbolag, där jag framför allt fick lära mig hanteringen av Avanza Zero. Sedan fyra år tillbaka arbetar jag heltid på fondbolaget och har nu förvaltat fonden i några år. Vägen dit jag är idag var därmed inte självklar, men väldigt rolig och lärorik.  


Vad är det viktigaste målet med förvaltningen? 

Målet är att förvalta Avanza Zero i enlighet med rådande lagar och regler och att se till att fonden följer sitt jämförelseindex i så stor utsträckning som möjligt. 


Vad behöver man ha koll på när man förvaltar en indexfond? Vad tar mest tid på jobbet?

Man behöver dels hålla koll på vad som händer i underliggande bolag i form av utdelningar och andra Corporate actions för att hantera fonden på korrekt sätt så att den de facto trackar sitt jämförelseindex, men även alla (nya) lagar och regler som påverkar hanteringen av en värdepappersfond. Även rapportering vid framför allt hel- och halvårsskiften tar sin tid.  

Avanza Zero är ju en s.k. passivt förvaltad indexfond. Vad menas egentligen med passiv förvaltning och varför är det bra att spara i en sådan fond?

Med passiv förvaltning (indexförvaltning) menas att ingen analys eller stock-picking sker, utan att man istället investerar i enlighet med ett index, i Avanza Zeros fall SIX30RX. Passivt förvaltade indexfonder är generellt sett betydligt billigare än aktiva fonder och många studier visar även på att det är få aktiva förvaltare som lyckas prestera bättre än indexfonder över tid.  


Varför finns det en beloppsbegränsning vid köp/sälj på 25.000 kr per dag?

Denna beloppsbegränsning har vi satt för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna administrera in- och utflöden i fonden, som ju trots allt är gratis.


Finns det lägen som personliga synpunkter påverkar fondens handel eller sköts det hela maskinellt.

Handeln är flödesrelaterad och genomförs därmed närdet är nettoköp/-sälj i fonden, i samband med utdelningar i underliggande aktier samt vid omviktningar i index (hel- och halvårsskiften). Fonden har alltid lite kassa och beslut huruvida handel ska ske eller ej är ett aktivt beslut.


Hur kom ni fram till att basera fonden på just de 30 mest omsatta aktierna? Varför inte de 10 eller de 100?

Jag var (av naturliga skäl) inte med och fattade detta beslut, men min uppfattning är att man valde att replikera OMXS30 då det rör sig om 30 stabila och likvida bolag på Stockholmsbörsen, vilket förenklar hanteringen av fonden.  


Fonden är ju p.g.a. sitt upplägg starkt viktad mot finans och industri. Behöver man vara extra orolig då för en eventuell bobubbla och framtida konjunkturnedgångar?

Du har helt rätt i att Avanza Zero har en stor viktning mot i synnerhet svenska banker och industribolag och att fonden därmed är konjunkturkänslig. Det är alltid bra att tänka på att ha ett diversifierat sparande, så man inte lägger alla ägg i samma korg så att säga. Det är även viktigt att jämföra rätt risker med varandra. Många av våra kunder investerar fortfarande enbart i en enda aktie, vilket innebär en betydligt högre risk än att investera i en fond med 30 aktier.  


Har du några personliga favoriter bland bolagen i fondportföljen? Något som du anser är mer välskött än de andra?

Jag tror på att investera i bolag som man själv tycker om och där man själv är kund. Personligen tycker jag t. ex. om HM och har länge haft aktier i bolaget.  


Har du några generella råd till någon som ska börja spara i fonder. Vad är viktigast att tänka på när man ska välja fonder enligt dig?

Tänk på att fondsparande alltid innebär en risk. Planerar du att använda dina pengar inom de närmsta åren kan det vara klokt att placera dessa i mindre riskfyllda alternativ. Även avgifternas betydelse för avkastningen på dina investerade pengar är viktigt att tänka på och att du sprider din risk, återigen lägg inte alla ägg i samma korg. Detta kan du uppnå genom att t. ex. månadsspara, så att du köper både i upp- och nedgång, samt genom att sprida ditt sparande över flera olika marknader och branscher.  


Tack för de goda råden och tack än en gång för intervjun. Hoppas du får en skön sommar!*Intervjun har skett via mail och ingen har kommit till skada vare sig genom att ha tvingats sitta i rangliga solstolar eller dricka hemmagjord fläderblomsaft. 

1 kommentar:

  1. Tack för intervjun! Jag vet inte om Emelie Chawala kommer läsa det här men om hon gör det så har jag två lite mer komplicerade frågor som jag funderat på:

    * Hur mycket av fondens handel görs direkt med andra kunder hos mäklaren och betalar fonden courtage för de affärerna?

    * Träffar du aktiva förvaltare och finns det något med indexförvaltning de är intresserade av?

    Och om du läser det här, tack för att du tagit dig tid att ge oss vanliga dödliga en glimt bakom ridån!

    SvaraRadera