tisdag 10 mars 2015

Walmart

I samband med bokslutet så gick Walmart ut med att de skulle höja lönerna. Fr.o.m april ska en halv miljon anställda få minst 9 usd/tim och det ska höjas till 10 usd/tim fr.o.m nästa år. The TJX Companies lär ha matchat detta men inte Target eller McDonalds (än vad jag vet).

Ledningens förhoppning är att det ska leda till större kundnöjdhet, bättre service attityd bland de anställda och lägre personalomsättning. En del av den kritik som Walmart (och andra lågprisvaruhus) får brukar handla om att servicen inte är den bästa, liksom att varuhyllor ser ut som organiserat kaos, utplockat sortiment, svårt att få fatt på någon som vet något om produkterna et.c.

En höjd grundlön ska förhoppningsvis leda till att det blir lite mer attraktivt att jobba på Walmart och därmed finns det ett större incitament att göra ett bra jobb. Kritiker till de höjda lönerna menar på att det kommer minska vinsten för Walmart. Att lönehöjningen i sig är så liten så det kommer inte göra någon större skillnad i vilken arbetskraft som lockas till Walmart eller hur motiverade de kommer vara.

Här kan man ju ha olika åsikter. Gör man ett bättre jobb för att man får högre lön? Känner man en större stolthet över sitt arbete och motiveras till ett bättre arbete om det är välbetalt? Eller kvittar det vad lönen är?

Andra åtgärder ska också tas, som t.ex. ge anställda större möjligheter att påverka sina egna arbetsscheman. Tittar vi på åtgärder för att stävja personalomsättningen så hade Bloomberg räknat ut att den genomsnittliga lönen för en butiksanställd var 21.140 usd/år. Den genomsnittlige kostnaden för att träna upp en nyanställd ligger på 3.400 usd. En hel del pengar kan m.a.o. sparas på att få ned personalomsättningen.

Vi får se var allt det här leder i slutändan. Tills vidare kan vi ju titta på hur verksamhetsåret blev för Walmart.Omsättningen ökade med 2% och vinsten per aktie landade på 5,07 usd. Onlineförsäljningen ökade med 22% och ligger nu på 12,2 miljarder usd. Jag tror det motsvarar ca 1/7 av Amazons försäljning. Walmart är m.a.o. ganska stora inom online redan nu. Deras spridda butiksnät gör det också smidigt för kunder att hämta sina varor t.ex. på vägen hem från jobbet.

Satsningen på mindre butiker verkar också fortsätta.

Utdelningshöjningarna har inte varit något att hurra för på sista tiden, tyvärr. Nuvarande utdelning ligger på årsbasis på 1,96 usd/aktie. Det blir inte mycket av direktavkastning då kursen är på ca 83 usd. Framöver så verkar det heller inte bli något direkt lyft av vinsten. I alla fall inte om man får tro ledningens prognoser. Höjda löner och satsning på ökad online-försäljning verkar i alla fall på kort sikt äta upp en del av vinstmarginalerna. Vi får se om detta kommer löna sig bättre framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar