söndag 11 maj 2014

Ratos Q1 2014

Kursen har i princip rört sig i sidled i över ett år för Ratos nu (63 kr i skrivande stund), men för själva bolaget har det ändock hänt en del.

Till exempel har det egna kapitalet minskat, ej ökat. Nu motsvarar det 35 kr/aktie. Ratos redovisar ju inte "substansvärde" på det sättet som är brukligt i investmentbolag utan det redovisade egna kapitalet är ju egentligen ett mått på hur mycket man betalat för sina innehav, dvs det bokförda värdet.

Ratos är svårbedömt så det egna kapitalet får ändock fungera som en värdesticka. Följdaktligen så blir ett sjunkande eget kapital då en negativ utveckling. Till sist och syvende vill man ju att bolag man äger ska bygga upp interna värden också, inte bara ge utdelningar. Annars kan man ju lika gärna äga t.ex. en BDC.

Varför är då Ratos svårbedömt? Jo för ingen av de egentliga metoder man brukar använda sig av för att värdera ett investmentbolag är direkt appliceringsbart på Ratos.

En metod är ju som sagt att titta på substansvärdet. Detta görs oftast med t.ex. investmentbolag som har noterade innehav. Ratos har inga noterade innehav. Även bolag med onoterade bolag kan redovisa substansvärden. Då brukar man ta en lämplig multipel och sätta på sina onoterade innehav. Så gör t.ex. Kinnevik och Latour.

En annan metod är att titta på hur intjäningsförmågan är för innehavsbolagen och tänka sig att de utgör ju ändock pelarna som investmentbolaget står på. De som ska skicka vidare utdelningar o.s.v. Lundaluppen är en bloggare som ofta brukar utgå från den här metoden när Lundaluppen t.ex. tittar på Industrivärden. Lundaluppen bedömer då gärna intjäningsförmågan för varje enskilt innehav för sig för att sedan addera ihop dem, minus eventuella centrala kostnader i moderbolaget. Fördelen är att man kan förhoppningsvis undvika att dras med i Mr Markets allt för optimistiska övervärderingar om man istället bildar sig en dylik egen uppfattning. Ratos affärside är dock att köpa bolag med utvecklingspotential. När de går bra så avyttras de. Det gör att de bolag som finns i portföljen är de som man behöver jobba mer med. De "bra" bolagen säljs för att "casha in" på det utvecklingsarbete man gjort med dem.

Detta gör att om man vill ha ett investmentbolag där Mr Market kan leverera ett "substansvärde" (som för t.ex. Industrivärden) eller ett investmentbolag som innehåller en mängd långsiktiga innehav med hög kvalitet (som i t.ex. Berkshire Hathaway) så ska man INTE köpa Ratos. I Ratos får man inget substansvärde, bolagen är inte tänkta att hållas på lång sikt och verksamheterna i sig är inte tänkta att löpa på "som vanligt" utan att förbättras.

Tror man att Ratos kan göra exits med god förtjänst då kan Ratos däremot vara intressant, men det är ju just det som är dilemmat.

Hittills ser det inte ljust ut. Jag har tidigare utgått från att Ratos kan tjäna ca 6 kr/aktie och år. Med innehav bokförda till 35 kr/aktie behöver man m.a.o. sälja av en tiondel av dem till drygt tredubbla bokförda värdet per år för att göra en dylik vinst (oräknat resultatandelar från innehaven). Hur gör man det när verksamheterna i sig inte (än) går särskilt bra? En svår nöt att knäcka och jag är inte man nog att klura ut hur. Förhoppningsvis har ledningen på Ratos svaret på den gåtan.

Börsklimatet har i alla fall nu i närtid varit väldigt gynnsam för börsnoteringar. Kanske kommer det bli några sådana från Ratos sida framöver. Vi får se.

Man brukar säga att Ratos fått lida en del för att man gjorde dyra köp innan Finanskrisen som sedan varit svåra att avyttra i dess svallvågor. Frågan är om man kunnat köpa in bolag nu till bättre priser och om dessa kommer att kunna avyttras till god vinst längre fram?

Lite orolig är jag. Inte minst över Aibel. Köpet gjordes med motiveringen att det var en hyfsad stabil bransch (oljeservice) med god efterfrågan både då och i framtiden. Vilken bransch är det nu som ser mörka moln framför sig? Jo, oljeservice. Strukturprogram är på gång i Aibel. Johan H. Andresen kanske tajmade sin försäljning ganska väl trots allt...

Mer imponerad är jag över Nordic Cinema Group, men vem vet det kanske vänder nedåt med efterfrågan där med.

Hur som helst. Vi får se vad framtiden har att erbjuda. Jag är i nuvarande läge, till nuvarande värdering, varken benägen till att öka eller sälja. Jag sitter, som jag oftast gör, helt enkelt still i båten.

Tankar om Ratos? Om Aibel? Nordic Cinema Group eller något annat innehav?


5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Är inte affärsidén lite udda? Blir det inte så att de rensar blommorna och vattnar ogräset när de säljer de bolag som börjat gå bra och leverera vinst. Kvar är Ratos med en portfölj av pengablödande bolag? Känns inte som dagens premium på 1,8 P/B är rättfärdigad.

  Henrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan väl tycka att det kanske mer är som att man rensar blommorna som är färdiga till försäljning och vattnar de som behöver lite mer omvårdnad, men visst kan vissa blommor förvandlas till ogräs.

   Om affärsiden är udda vet jag inte. Finns ju gott med verksamheter som bygger på att köpa in något begagnat, rusta upp det för att sedan sälja det. Istället för bilar, modelltåg, fastigheter eller något annat så gör Ratos det med bolag.

   Nej givet dagens förutsättningar så lockar inte prislappen mig heller, men det är heller inte så illa att jag tänker sälja.

   Radera
 3. Din kritiska aproach till Ratos är nog befogad. De åren Ratos täljde guld med kniv är över, konkurrensen för bra Private Equity investeringar är troligen mycket hårdare än 1999 - 2007. Inwido borde man ta till börsen nu, de går bättre och det är en stor investering i Ratos portfölj. Kvarndammen, Nordic Cinema group, Arcus, Mobile Climate control är exempel på intressanta bolag. HENT går förvånande bra. Men det finns många problembolag i portföljen också...

  SvaraRadera
 4. Tveksam till Ratos numera, känns som dom bidragit med svaga insatser under en längre tid nu i bolagen samtidigt som bolagen har det kämpigt och den övervägande bilden blir att merparten troligen krymper framför växer.
  Känslan är att man inte lyckas sköta portföljen speciellt bra och att man vattnar den lite illa i uppförsbacke.
  Aibel rasar ihop när Statiol hostar? och att "laga tåg" borde ju vara monopol och spel mot öppet mål, men icke. HENT ska bygga och det kan väl knappast växa som bambu.
  Lite cred ska dom kanske ha för hur dom hanterar biograf med kringtjänster men i övrigt verkar det kämpigt utan någon vidare glöd.
  Ska bli intressant att se hur man hanterar Inwido, som dessutom står för en betydande del.

  SvaraRadera