söndag 17 februari 2013

Ratos och Kinneviks bokslut

De underliggande innehaven i Ratos hade inte ett toppenår 2012. Det blev inget plusresultat, tvärt om, -.29  miljoner kr (+546) före skatt för dem. Lägg därtill nedskrivningar, -375 miljoner kr (-312), som Ratos gjort så försämrar det bilden ännu mer. Försäljningen av Contex innebar också en nedskrivning och inkluderas i ovanstående siffror.

Det positiva resultatet kom från de mer lyckade exitaffärerna, + 978 miljoner kr (525), försäljning av Lindab och Anticimex.

Nu i februari 2013 kommer Stofa säljas. Det ska generera en exitvinst om 850 miljoner kr. Under 2013 får vi också se vad Aibel-köpet kommer generera för intäkter. Ratos äger 32% av Aibel.Mellan tummen och pekfingret förväntar jag mig att Aibel kommer bidra med ungefär 250 miljoner kr i vinst före skatt. M.a.o. förväntar jag mig att Aibel blir bland de viktigaste underliggande innehaven vad det gäller resultatpåverkan från innehaven framöver. Det är dock jättesvårt att försöka förutspå de underliggande bolagens framtida påverkan. Det kan svänga rejält. Som exempel så kan nämnas Finnkino som från det ena året gick med 1 miljon kr plus till 82 miljoner plus det andra. Eller AH Industries som redovisade -6 miljoner kr i förlust 2011 för att nu gå med -72 miljoner kr i förlust. En gissning är att bolag som t.ex. Jötul och DIAB kommer ha det fortsatt tufft under 2013, medan bolag som Aibel och Inwido kommer leverera vinster, men den som lever får som sagt se.

Det är svårt att försöka förutsäga Ratos och dess framtida resultat eftersom affärsideen inte bygger på samma principer som "vanliga" investmentbolag. Skulle man jämföra Ratos med någonting mer "jordnära" så liknar de mer ett bolag som köper in begagnade grävmaskiner för att rusta upp dem. Eventuellt kör man lite entreprenaduppdrag med grävarna för att tjäna lite på dem under innehavstiden, men själva affärsiden är egentligen att sälja av dem till en vinst. Inte att behålla dem.

Utdelningen föreslås hur som helst bli 3 kr/aktie (5,50). Det är mindre än mina förväntade 5,50 kr. Ratos har annonserat en förändring i utdelningspolicyn. Framöver kommer antagligen enbart utdelningar som kan härledas från själva innehaven ges. De exitvinster man eventuellt gör kommer troligen återinvesteras. Bra om man i bolaget fortsätter få god avkastning på de pengarna. Dåligt för utdelningsinvesterare eftersom det kommer bli svårare att förutsäga framtida utdelningar (det gick ju inte i år ändå i och för sig).

Kurs 65 kr. Direktavkastning 4,6%

Ratos bokslut


Kinnevik överraskade i alla fall mig med en större utdelningshöjning än väntat. Utdelningen föreslås bli 6,50 kr/aktie (5,50).  Jag  förväntade mig 6 kr. 6,50 kr/aktie motsvarar det belopp som Kinnevik kommer få ifrån sina innehav i ordinarie utdelning i år.

Det som var märkbart var det lägre rörelseresultatet. Det är telekomsektorn som drar ned i år. Ganska rejält kan jag tycka. Online-sektorn bidrar fortfarande inte utan har negativ påverkan. Man har totalt investerat 7,1 miljarder kr under 2012, främst i online-sektorn. Eftersom det enbart för det året motsvarade 25,50 kr/aktie så får vi hoppas det snart ger resultat. Man kommer sänka investeringstakten under 2013. Verkar som mellan 7 och 11 kr/Kinnevik aktie kommer investeras. Då främst i befintliga satsningar. Kanske blir 2013 det år t.ex. Zalando börjar gå med vinst? Man bedömer att sin andel av Zalando är värt ca 31 kr/ Kinnevik-aktie. Hela Zalando, med Kinneviks värdering, är då värt 24,4 miljarder kr! Detta är ett företag som 2011 hade en omsättning på 4,3 miljarder kr. Vad är CDON Groups värde? 2,3 miljarder kr? P/S ca 0,5?

Visst det kan gå fort och bli mycket när en så pass stor rörelse börjar gå med vinst, men jag hade varit mer bekväm om man varit mer... konservativ i sin värdering av sina online satsningar. Kinneviks substansvärde säger ganska lite kan jag tycka. Hur som helst Kinnevik brukar ju handlas med en rejäl rabatt och det finns väl en anledning till det... När det vill sig väl får man Kinnevik för priset av telekomrörelsen alena och då kan det vara värt ett köp. Jag skulle dock aldrig betala fullt pris. Om det med fullt pris menas deras egen substansvärdering.


Kurs 149 kr.  Direktavkastning 4,4%

Kinneviks bokslut


Vad är din syn på Ratos och/eller Kinnevik?

1 kommentar:

  1. Bra sammanfattning! Jag gillar båda bolagen men äger endast Ratos som jag för närvarande ligger back på! Det gäller de kan fortsätta göra bra investeringar, det har varit tufft på senare tid... Jag har tänkt köpa Kinnevik ett tag men inte kommit till skott. Gillar att man kan få i princip hela deras internetportfölj på köpet då rabatten varit stor. Gillar inte att de gick upp på rapporten :)

    SvaraRadera