torsdag 14 februari 2013

Fler bevakade bolag

Man kan inte påstå att Februari är en händelselös månad direkt. Det formligen sprutar ut bokslutsrapporter så här års.

Höganäs omsättning, rörelseresultat liksom redovisad vinst på 20,04 kr/aktie (21,90) minskade något för 2012 i jämförelse med året innan. Utdelningen föreslås behållas på 10 kr/aktie (10).

Nu visade det sig även i veckan att Industrivärden sålt sin andel av Höganäs och Huvudägaren Lindegruppen samt Wallenbergsstiftelserna lägger ett bud motsvarande 320 kr/aktie. Ser ut som om detta bolag kommer att bli utköpt från börsen, synd.


Kurs 325 kr. Vinst/aktie 2012 20,04 kr. PE 16,2 Direktavkastning 3,1%

Höganäs bokslut


Mekonomen ökade sin omsättning men rörelseresultatet stod stilla, rörelsemarginalen pressades m.a.o. till 10% (13%) vilket jag personligen tror är en mer långsiktigt hållbar marginal än de 15% man haft tidigare. Mekonomen har haft en väldigt fin vinsttillväxt tidigare, stödd av både omsättnings- som marginaltillväxt, men min bedömning är att vi bör enbart se en tillväxt baserad på omsättningsökning framöver. Redovisat resultat blev 10,80 kr/aktie (11,39) och utdelningen föreslås sänkas till 7 kr/aktie (8). I princip gillar jag branschen och Mekonomen, men jag ogillar aktieutspädningen och den, enligt mig, kraftigt försämrade balansräkningen, samt den höga värderingen kopplat till det hela. Den höga förvärvstakten har gjort att över hälften av tillgångarna nu utgörs av immateriella tillgångar. Det egna kapitalet justerat för detta blir alltså negativt i nu läget. Från att ha gått från en situation med knappt några långfristiga skulder alls har man ökat hävstången med att ha nu nästan lika mycket långfristiga skulder som eget kapital. Visserligen bör efterfrågan vara stabil även framöver så risken kanske är liten, men skadar aldrig att vara lite skeptisk. I alla fall till nuvarande värdering. 2013 sägs bli ett konsolideringsår då lönsamheten, bl.a. i förlustdrabbade Danmark, ska försöka höjas.

Kurs 230 kr. Vinst/aktie 2012 10,08 kr. PE 22,8 Direktavkastning 3,0%

Mekonomens bokslutDunis omsättning landade på ungefär samma som föregående år, men rörelseresultatet minskade något. Omstruktureringskostnader bidrar därtill till att dra ned resultatet (nedskrivningar av tillgångar i fabriken i Bengtsfors som nämnts i kommentar nedan). Redovisad vinst hamnade därmed på 2,63 kr/aktie (5,54). Kassaflödet har varit starkt. Utdelningen föreslås ligga kvar på 3,50 kr/aktie (3,50). Duni ser fortsatt stabilt ut.

Kurs 58 kr. Vinst/aktie 2012 2,63 kr. PE 22,1 Direktavkastning 6,0%

Dunis bokslut


Indutrade tittade jag alldeles nyligen på för första gången. För 2012 så ökade både omsättningen liksom resultatet. Det mesta är dock p.g.a. förvärv ej organiskt tillväxt. Totalt har man under året gjort 12 stycken förvärv. Redovisat resultat blev 14,13 kr/aktie (13,50). Styrelsen föreslår en utdelning om 7,05 kr/aktie (6,75). VD kommenterar med orden:

"Omsättningen 2012 blev den högsta någonsin och passerade 8 miljarder med god marginal. Orderingången under året översteg försäljningen trots ett svagare sista kvartal. Året har präglats av en successivt svagare efterfrågan inom många marknader och nischer. Tydligast har nedgången varit inom skog, marin och vindkraftsektorn. Inom andra segment har det varit nedgångar men mycket mindre. Vissa av koncernens bolag har lyckats kompensera nedgången med att ta marknadsandelar. Det stora undantaget från den allmänna nedgången är produkter till den konventionella energisektorn som har haft en mycket stark utveckling.

2012 var ett år med stor oro i den internationella ekonomin och också inom industrin. Avslutningen på året var svag. Inledningen på 2013 har emellertid givit mera positiva signaler. Optimismen har ökat generellt, vilket också påverkar affärsläget. Med de signaler som nu finns från Kina och USA och den något lugnare situationen inom EURO-zonen kanske det kan finnas optimism om utvecklingen under 2013."

Angående förvärven så kan en intressant detalj vara att man totalt betalat 591 milj kr för att göra förvärv med en omsättning om 727 milj kr, alltså köpen görs på en P/S-basis om 0,8. Indutrade-aktien brukar värderas kring P/S 1. Rent P/S-mässigt så bara genom att köpa och införliva annan verksamhet så "uppvärderas" värdet på den omsättningen m.a.o. I nuläget är P/S-värdet för Indutrade t.o.m. 1,1 har jag för mig. Några vinstmultiplar för förvärven har jag ej kunnat hitta, tyvärr.

Balansräkningen, enligt mitt sätt att se det, har försämrats. Ytterligare 662 milj kr i räntebärande skulder har tillkommit. Eget kapital är på 2290 milj kr. Totala andelen räntebärande skulder ligger nu på 2582 milj kr. Debt/Equity 1,85 (1,65). Det betyder att Indutrade inte längre uppnår mitt ratingkriterium nr 7 längre (eget kapital vs räntebärande lån).

Kurs 233 kr. Vinst/aktie 2012 14,13 kr. PE 16,5 Direktavkastning 3,0%


Indutrades bokslut


Vad är din syn på ovanstående bolag?

6 kommentarer:

 1. Hej Spartacus!
  Tänkte bara höra kort om vad din syn på Dunis nuvarande värdering är? I min bok känns det aningen dyrt. Dock skulle man i mångt och mycket kunna se aktien som en obligation med kupong där man kan räkna hem en fin DA - förutsatt att man kan upprätthålla utdelningen förstås. Finns i mitt tycke en viss osäkerhet inför framtida intjäningsförmåga och CF men Duni känns samtidigt som en ganska trygg och ospektakulär investering.

  Tack för en bra blogg med mycket trevlig läsning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej PB! Tack själv.

   I min bok är värderingen acceptabel. Inget fynd, men ej heller dyr. Jag har själv inte köpt några Duni-aktier, än.

   Dock så beror det mångt och mycket på den individuella situationen och vilka alternativ som står till buds. Jag utgår som kanske bekant från ett slags ratingsystem när jag tittar på bolag. Om bolag med högre "betyg" också är acceptabelt värderade så väljer jag köp i dem i första hand (såvida exponeringen inte är för stor redan).

   För mig konkurrerar Duni med bolag som Axfood, Fortum och TeliaSonera om min uppmärksamhet, men med den skillnaden att jag bedömer de andra bolagen vara något mindre riskfyllda. Inte minst pga av Dunis mindre storlek och kortare historik som stabil utdelare. Någon egentlig tillväxt tror jag inte på för Dunis del (eller de andra ovan nämnda) så frågan för mig blir då helt enkelt att jämka ihop var bör jag rimligtvis få bäst, men också stabilast utdelning till lägst risk? Kurser kan sedan dra iväg åt endera hållet. Det är omöjligt för mig att förutspå, så det försöker jag i dessa fall undvika att göra.

   Radera
 2. Hej Spartacus!

  Mekonomen: Håller med dig angående utspädningen och den försämrade balansräkningen. En liten tanke dock. Vet att jag läst om någon amerikansk legend (kommer ej ihåg namn) som använde sitt bolags aktier som valuta vid förvärv. Han hade full koll på när hans "valuta" var under- respektive övervärderad. När aktien var undervärderad återköpte han aktier och när den var övervärderad gav han ut nya i samband med förvärv. Kan dessa tankar vara något man haft i åtanke vid förvärvet av Sörensen og Balchen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   Kanske. Jag finner det dock troligast att Sörensens ägare ville vara kvar som storägare i den "nya" koncernen samt att det var billigare och säkrare att ge ut nya aktier än att låna mer. På sikt kan detta naturligtvis vara det bästa då man fick ett bra fotfäste i Norge. Allt annat lika föredrar jag dock när bolag kan genomföra förvärv med ihoptjänade pengar, men man kan ju inte få allt alltid. :)

   Radera
  2. Det låter rimligt! Jag håller med dig, och upplever att det är lättare att skapa sig en uppfattning om förvärvet för mig som utomstående om det skett med ihoptjänade pengar.

   Nej tyvärr kan man ju inte alltid få det :)

   Radera
 3. Jonas, du tänker nog på Henry Singleton och hans Teledyne,

  http://observer.com/2003/04/the-brain-behind-teledyne-a-great-american-capitalist/

  Han var mästare på att allokera kapital och använde egna aktier till förvärv när konglomerat var "på modet" i USA och Teledyne handlades till extrema PE-tal, och använde senare sina starka kassaflöden till återköp när konglomerat blev ansedda som förlegade och tråkiga och Teledyne handlades till ensiffriga PE tal.


  Apropå duni har jag inte sett mkt närmare själv pga värderingen, som dock inte heller är så avskräckande, men jag vill ha en ganska bra MOS på ett företag som Duni.

  SvaraRadera