fredag 15 juni 2012

KYB Corporation vs Beijer Alma

Eftersom jag fått lite frågor angående ett av bolagen jag har i portföljen, Beijer Alma, så tänkte jag det kunde passa med ett lite generellt inlägg om bolaget. Samtidigt kanske jag kan få lite respons på mina antaganden som jag gör kring bolaget. Jag tänkte även att en enklare jämförelse med en aktör som är listat på Tokyo-börsen kunde vara intressant i sammanhanget

Japanska KYB Corporation är en av världens största fjädertillverkare och leverantör av chassifjädrar m.m. Även andra produktioner ingår naturligtvis i koncernens utbud så som hydrauliklösningar till anläggningsmaskiner. KYB Corporation har en omsättning på motsvarande ca 28 miljarder kr.Beijer Alma är ett mycket mindre bolag och har av en händelse ganska exakt en tiondel så stor omsättning, nämligen ca 2,8 miljarder kr.

En tredjedel av KYB Corporations omsättningen kan härledas till de fem största kunderna. Vad det gäller just fjädrar så är det Toyota, Nissan samt Yamaha som är de viktigaste kunderna. Fortsatt efterfrågan från dessa fordonstillverkare är därmed vitalt för att även KYB Corporations "hjul ska snurra".

Beijer Alma har tidigare också varit beroende av enskilda större kunder. Detta ska ha varit fallet när IT-krisen slog till. Enligt VD Bertil Person har man dock lärt sig sin läxa och ser idag till att vara mer diversifierad i sin kundbas så att ingen enskild kund kan få för stor påverkan.

Ur ett geografisk synvinkel står Japan för 54% av KYB Corporations omsättningen följt av Europa på 14% och Nordamerika och Kina på vardera 10%. För Beijer Almas del så är Europa den viktigaste marknaden.

KYB Corporation har en ROE (5-års medel) på 10,7%. Efter två dåliga år 2008 och 2009 gjorde man en rekordvinst 2010. Vinsten verkar kunna härledas till att omsättningen återgick till mer normala siffror samtidigt som man slog i bromsen och minskade sina capex investeringar kraftigt (halverades från tidigare nivåer). Något som inte verkar vara långsiktigt hållbart då de enligt bolagets egna prognoser ska höjas framöver med sjunkande vinst och sjunkande vinstmarginal som följd. Debt/Equity låg för KYB Corporation på 2,2 då bokslutsåret 2010 var till ända den 31 Mars 2011 (följer ej kalenderåret).

Beijer Alma påverkades i en jämförelse inte nämnvärt under 2008-2009. ROE är tillika mycket bättre (mer runt 20% i snitt) och Debt/Equity ration är på ca 0,5 (ÅR 2011).  Således ter sig Beijer Alma både vara mer välskött som finansiellt stabilt än det mycket större KYB Corporation.

Utdelningarna har aldrig i Beijer Almas fall varit hotade under de senaste 10 åren utan antingen behållits eller successivt ökat. I KYB Corporations fall så sänktes de under Finanskrisen.

Tittar man på ägarförhållandena så är ju Anders Wall starke man i Beijer Alma med drygt en tredjedel av rösterna. Ägandet av KYB Corporation har en mer institutionell karraktär med Japan Trustee Service Bank som störste ägare på 10%. Rent generellt är min upplevelse att institutionellt ägande leder till svagare balansräkningar samt därmed även högre sårbarhet vid kriser eller då omställningar behöver ske, liksom till ett mer kortsiktigt tänk där det gäller att "krama ur" så mycket som möjligt för stunden. Det är t.ex. en av anledningarna till att jag ogillar Swedish Match.

Ett antagande jag också gör är att KYB Corporation gör tämligen långa serier/har stora volymer. Beijer Alma satsar mer på kortare serier där priset inte är det avgörande utan tillgänglighet, service och ett nära samarbete med kunden är viktiga konkurrensfördelar. På detta sätt kan man hålla högre marginaler. Jag tror också det är en av "hemligheterna" med Beijer Almas vinstmarginaler. Man verkar mer lokalt, ofta gentemot mindre kunder, samt tillgodoser deras behov av kortare produktionsserier. Man vågar säga nej till att ta ordrar och gå upp i volym och tillverka serier i högre volymer men till lägre marginaler. Man är dock mån om att ha ett nära samarbete med sina kunder. Ett samarbete som kan/bör ge utslag i bättre marginaler då man kan ta betalt därefter. Nöjda kunder bör vara mindre benägna att byta leverantör. Speciellt då det gäller produkter som enbart har, eller bör ha, marginell påverkan på den slutgiltliga produkten och kostnadsmassan.

Jag tycker också att Beijer Alma visat sig kunna göra kloka förvärv. Det sker inte till vilket pris som helst i någon lusta av imperie-byggande utan, hittills i alla fall, anser jag att man gjort förvärv som verkat rimligt prissatta och som kan bidra till ökade vinster. Framtiden får naturligtvis utvisa huruvida detta är/blir riktigt.

Naturligtvis är man inte immun mot konkurrens. Marginaler kan komma att sjunka. Dock anser jag att Beijer Alma har goda förutsättningar för att kunna fortsätta som man tidigare gjort. Om man inte lyckas med den tillväxten utan stagnerar något vad det gäller vinst- och utdelningstillväxt, så har man ändock en bra verksamhet som just nu är rimligt prissatt. Tittar vi på de vanliga nyckeltalen P/E och direktavkastning så ligger väl de på ca 11 respektive strax över 6% vill jag minnas. Lägg därtill alla andra kvaliteer bolaget uppvisar ( se min tidigare Analys av Beijer Alma ) och jag har svårt att säga annat än att Beijer Alma har en given plats i min portfölj.

Vad är din syn på Beijer Alma?

9 kommentarer:

 1. Tack för det utförliga svaret. Som du säger är Almas lönsamhet fenomenal tack vare korta serier och skalfördelar i produktionen. Skälet till att jag ställer mig dessa frågor är för att jag nästan tycker att Alma är för bra för att vara sant i dag. Många värdeinvesterare påpekar faran i att extrapolera historiska data och jag försöker hitta vad som kan tala mot en investering.

  Andra aktörer offrar marginaler för att konkurrera med pris och Persson säger att det inte blir lätt att höja marginalerna i närtid. Frågan är om marginalerna kommer att sjunka. I Q1 minskade faktureringen med 7 % i Lesjöfors trots att industrifjädrar och banddetaljer hade oförändrad fakturering. Det innebär att man inom chassifjädrar tappade ganska kraftigt. Resultatet minskade ca 20 %. Förvisso är vädret ogynnsamt och Alma säger att de inte har förlorat marknadsandelar, men om det skedde till lägre priser förtäljer inte historien.

  "Chassifjädrarna sitter tillsammans med stötdämparna på fordonet, vilket har gjort att även stötdämparetillverkare, som ser fjädrarna som kompletterande produkter, har gett sig in på marknaden." Kayaba tillverkar alltså stötdämpare, men har börjat komplettera med fjädrar, vilket kan vara ytterligare förklaring till taskig lönsamhet. Generiska stötdämpare som många säljer ger taskiga marginaler.

  Huruvida prispressen på något sätt har förändrat dynamiken för bolaget får framtiden utvisa, säger Persson vidare. Det är klart att Persson är en försiktig general men visst är det litet oroande när han säger det så osäkert. Är marginalexpansionen vi sett hållbar är Alma mycket attraktivt värderat.

  Jag skulle vilja veta mer om branschdynamiken och konkurrenssituationen, men i övrigt håller jag med om att Alma är väl värt sitt salt. Visar det sig att prispressen är tillfällig samtidigt som vintern blir bättre nästa år, kan Alma visa fint resultat för 2013.

  Marwin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack själv Marwin. Det vore onekligen intressant att ta reda på mer om konkurrenssituationen. Tiden är dock som alltid begränsad så det är bra när vi alla kan hjälpa varandra med input och infallsvinklar om bolag som t.ex. Beijer Alma. :)

   Radera
 2. Jag gillar Beijer Alma som också har en säker plats i min portfölj. De verkar väldigt välskötta, och konkurrerar inte bara med pris utan andra saker (lojalitet, service, som du är inne på etc). Möjligen ett frågetecken för hur hållbara konkurrensfördelarna är på riktigt lång sikt.

  Kan tipsa om att prognoser finns här:
  http://www.introduce.se/media/4229897/beia_1.012.pdf

  Och en gammal men intressant analys finns här:
  https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=161283

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länkarna Gustav!

   Beijer Alma är en liten pärla. Jag har de lite som riktmärke när jag bedömer andra industribolag. Det gör att relativt fina bolag som Höganäs, Xano m.fl. ändå får en del att mäta sig med. :)

   Radera
 3. Dock kräver inte värderingen så mycket tillväxt, Beijer Alma är nog ett ganska säkert köp på dagens kurs..

  /Crippa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja en helt ok värdering. :)

   Radera
 4. Beijer Alma är ett av mina största innehav och ett av de bolag som jag följer noggrannast. Som något nördig så tycker jag att det är några saker som bör påpekas även om jag helt och håller med dig om slutsatserna.

  1) Även om Beijer Almas omsättning är 2,8 miljarder så utgör Lesjöfors bara 1,4 av dessa. Chassifjädrarna utgör i sin tur endast 33 % av faktureringen i Lesjöfors så när man pratar om chassifjädrar så är det alltså cirka 1/6 av Beijer Almas omsättning vi pratar om. Resultatmässigt är det däremot viktigare eftersom Lesjöfors utgör 80 % av vinsten i koncernen så det blir cirka en fjärdedel av vinsten som kommer från chassifjädrar om vinstmarginalen för chassifjädrar (33 % av omsättningen i Lesjöfors), industrifjädrar (44 %) och banddetaljer (23 %) är lika.

  2) KYB corporation tillverkar fjädrar till nyproduktion medan Lesjöfors tillverkar fjädrar för eftermarknaden. Produkten är densamma men marknadsmekanismerna är helt olika. För KYB handlar förhandlingarna om stora volymer till ett fåtal stora köpare medan Lesjöfors säljer till ett stort antal mekaniker och återförsäljare. Baserat på Bertil Persson och Anders Walls beskrivningar av marknaden så är Lesjöfors strategi här att gå, köpa upp lokala tillverkare och sedan ge den lokala tillverkarens kunder tillgång till Lesjöfors hela produktsortiment. På så sätt får kunden ett större urval samtidigt som den lokala kontakten bibehålls.

  Kopplingen till eftermarknaden är även en av anledningarna till varför Beijer Alma tappade mindre än KYB. Nybilsproduktionen gick ned kraftigt medan slitaget på fjädrarna i rullande bilar var konstant. Chassifjädrar är dessutom billiga jämfört med värdet på fordonet de sitter i, så om en kris är så allvarlig att folk inte har råd att köpa nya så är det nog dags att investera pengarna i konserverad mat och ett gevär istället =).

  3) Jag är skeptiskt till om diskussionen om "små serier" verkligen hör hemma bland chassifjädrarna. Chassifjädrar är beroende av vilket fordon de sitter i så de bör vara ganska hårt standardiserade medan industrifjädrar, kablar och banddetaljer är kundanpassade i små serier.

  4) Förutom sitt eget ägande har Anders Wall även kontrollen över Kjell och Märta Beijers stiftelse och Anders Walls stiftelser. Det är ytterligare 16,9 %. Så det blir åtminstone 51,5 % även om jag misstänker att även Kjell Beijers 80-års stiftelse står under Anders Walls kontroll (1,3 %). Anders har med andra ord egen majoritet.

  Nu känner jag mig en aning som en besserwisser men jag hade inte läst och begrundat så noggrannt om jag inte uppskattat både bloggen och Beijer Alma. Nyheten om hur marknadsstrukturen inom chassifjädrar kan vara på gång att ändras med stötdämparna var till exempel helt ny för mig.

  En sak till som är värd att notera är att Johan Wall i våras lämnade Bisnode (ägs av Ratos) där han varit VD och nu jobbar heltid inom Beijer Invest som är Anders Walls maktbolag för olika investeringar. Jag vill inte spekulera i Anders hälsa (jag har följt BA sedan 2010 och han har varit lika skärpt hela tiden) men när familjen äger mer än 50 % är det bra att hålla koll på ägarstrukturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för den utförliga responsen Järnvargen!

   Ingen fara angående "besserwisser". Jag är tämligen prestigelös till min natur samt uppskattar bara att få lära mig mer. Det är en av de stora fördelar med att ha börjat blogga. Man får en hel del användbar respons som antingen ger en nya pusselbitar, rättar till missförstånd eller bidrar med nya infallsvinklar.

   Radera
 5. Bra inlägg och intressant efterföljande diskussion.

  SvaraRadera