onsdag 28 december 2011

Finstilt

För den som inte nöjer sig med den mer allmänt utformade disclaimern. "Disclaimer: Jag är per definition en småsparare. Mina tankar, noteringar och funderingar utgår ifrån mitt intresse för aktier och investeringar och bör också ses i det perspektivet. De är inte tänkta att utgöra specifika råd till någon enskild person.

Jag strävar efter att all information som återges på Spartacus Invest och relaterade webbplatser ska vara korrekt, men jag kan inte garantera att den vid varje givet tillfälle är så."


Så kommer här lite mer finstilt.


Om bloggen


Bloggen bedrivs anonymt, som ett hobbyprojekt utifrån ett litterärt reflekterande och journalistiskt ändamål (PUL 7 §)*. Inlägg och kommentarer av bloggskribenten signeras oftast med Spartacus eller S. Om det någon gång är oklart om det är blogginnehavaren som är avsändaren eller ej så är du välkommen att fråga.

Med vilken rätt försigår då här skrivande? Jo, bloggen bedrivs bl.a. med stöd av 2 kap 1 § Regeringsformen (1974:152).

"1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
    1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 
    2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden."


Kommentatorsfältet

Kommentatorsfältet är inte förhandsmodererat d.v.s. kommentarer publiceras direkt och det är därför,  kommentatorn som ansvarar för sitt eget inlägg som görs via kommentatorsfältet.

Blogginnehavaren granskar dock kommentarer i efterhand och tar då bort kommentarer som, upptäcks och såvitt blogginnehavaren förstår, innefattas av 1 kap 5§ Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112) och därmed bör raderas.  Som kommentator, se ovannämnda lag, och tänk dessutom på att bruka gammal hederlig nät-etikett!

Det är också önskvärt att man signerar sina kommentarer. Det blir lättare att hålla reda på vilket alias/person som sagt vad då.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar