söndag 10 juli 2011

Analys av Scania

Analys av Scania utifrån mina ratingkriterier.Large eller midcap eller motsvarande: Ja, Scania är noterat på largecap.

Tydlig ägare >20%: Volkswagen äger 71% av rösterna i bolaget samt 46% av kapitalet. Följt av MAN som har 17% respektive 13%. Just nu är Volkswagen och Porsche i fullgång med ett samgående. Volkswagen har, som kanske bekant, också eventuella planer att slå ihop Scania och MAN. Jag ska inte gå djupare in på det här och nu men tyckte det behövde nämnas i alla fall.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Scania har gett utdelningar i över 10 år och förväntas fortsätta.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Även om Scania naturligtvis är beroende av att köpa in råvaror till sin tillverkning är min bedömning att verksamheten inte påverkas direkt av de faktorerna i tillräcklig omfattning.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Nej. Man behöver hela tiden utveckla nya modeller för att klara av konkurrensen.

Konjunktur-okänslig: Nej. Scania är konjunktur-känslig. Bolaget går synnerligen bra i högkonjunkturer men påtagligt sämre i lågkonjunkturer.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Nej. Tittar man på Scania Groups balansräkning så har andelen räntebärande skulder visserligen sjunkit de senaste åren, men är fortfarande större än eget kapital.

Bättre än index? Över en konjunkturcykel har Scania förutsättningar att avkasta bättre. Som i många andra konjunkturkänsliga verksamheter så kan man som investerare dessutom få till en mycket god avkastning om man köper i rätt läge.

Förtroende för ledningen: Ja. Har inget att anmärka.


Scania får godkänt på 6 kriterier av 9. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så är Scania en neutral rek. Utifrån de uppställda kriterierna så lämnar Scania en del att önska. Jag varken rekommenderar eller tar avstånd från bolaget. Scania är ett typiskt konjunkturkänsligt bolag och man kan därmed om man timar sitt köp riktigt få en mycket god avkastning på sin investering, såvida Scania kan fortsätta ungefär som förut. Framtida kassaflöden är dock svåra att försöka förutspå då de kan variera så. Mycket hänger på framtida konjunkturlägen.

Vad är din syn på Scania?

3 kommentarer:

 1. Det är mycket enkelt att analysera Scania! Vi har peak oil, detta innebär att trenden i samhället kan bara gå mot mer och mer närproducerade varor. Kapa bort så mycket transporter som möjligt. Ska man köpa Scania kan man lika gärna köpa till lite SAS-aktier också.

  SvaraRadera
 2. Lastbilar ar inte framtiden. Vakna om 20 ar a la Warren Buffet och du kommer se mer tag mindre lastbilar.

  SvaraRadera
 3. Intressanta kommentarer ovan. Klassar båda som tomtar.
  Skulle inte närproducerade varor behöva transporteras från gård-förädling-butik?

  20 år är nog för kort tid att dödförklara lastbilar på men visst, på längre sikt så. Men vem köper aktier på 100 års sikt?

  SvaraRadera