onsdag 6 juli 2011

Analys av Mekonomen

Det var ett tag sedan jag gjorde en analys utifrån mina ratingkriterier. Märk väl ratingkriterierna bedömer enbart kvaliten på bolaget, ej om det till aktuell kurs är köpvärt just vid analystillfället. Turen har kommit till Mekonomen.
För den som är helt obekant med Mekonomen så är de återförsäljare av främst bilreservdelar och biltillbehör i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Av omsättningen står konsumentförsäljning för 1/4 och verkstadskunder för 3/4. Mekonomen har både bildelsbutiker som verkstäder liksom bilverkstäder knutna till dem via avtal.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja, Mekonomen är noterat på Midcap.

Tydlig ägare >20%: Antonia Ax Johansson (Axfoods storägare) kontrollerar 29% av bolaget och är dess störste ägare.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Verksamheten påverkas inte av dessa faktorer.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja. Förenklat så köper man in reservdelar och säljer dem vidare.

Konjunktur-okänslig: Mekonomen är konjunktur-okänslig. En del menar på att det t.o.m. går bättre för Mekonomen i dåliga tider, men jag vill mena att denna uppfattning mest "sitter i huvudet" på folk och kan då möjligtvis påverka kursutvecklingen. Ser vi till själva affärsverksamheten så är kassaflödena från verksamheten förhållandevis stabila oavsett konjunkturläge.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja, Mekonomen har helt klart starka finanser. Den största andelen skulderna av de man har är vanliga leverantörskrediter. Eget kapital är 1501 MSEK att jämföra med 368 MSEK i långfristiga skulder.

Bättre än index? Mekonomen har som mål att växa med 10% per år (Den underliggande "naturliga" marknadstillväxten bedöms ofta ligga på ca 3% per år). Man har vuxit ganska stark men har inte varje år alltid lyckats nå sitt tillväxtsmål. Över tid syns det dock att Mekonomen är i en, inte minst nu, aggressiv expansionsfas. I kombination med en hygglig direktavkastning så uppnår Mekonomen kriteriet.

Förtroende för ledningen: Ja. Har inget att anmärka.

Brasklapp: Det ser, utifrån ratingkriterierna, mycket bra ut för Mekonomen. Dock måste jag lägga in en s.k. brasklapp. Mekonomen är, som ovan antytts, i en aggressiv expansionsfas. Nu senast har man etablerat sig dels i en ny geografisk marknad (Finland), dels i två nya affärsområden (marint och skotrar). Man har också fördubblat sin närvaro i Norge genom ett nyligen genomfört förvärv av en kedja där. Förvärvet gjordes bl.a. via en apport-emission. Sedan Antonia kom in som huvudägare 2006 så har Mekonomen satsat kraftigt på tillväxt. Detta kommer säkerligen fortsätta och hittills har det fallit ut väl. Rörelsemarginalerna har t.o.m. förbättrats. Dock medför det också ökade risker. Risk för misslyckanden, risk för för stora och felaktiga satsningar och för kostsamma dels för verksamheten (ökade kostnader), dels för aktieägare (utspädning)


Mekonomen får i sak godkänt på 9 kriterier av 9 men en brasklapp sänker betyget ett snäpp. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så har Mekonomen en plats i en långsiktig portfölj, men man bör vara medveten om den situation Mekonomen befinner sig i. Ledningens kompetens är jätteviktig här. En duktig ledning klarar av att integrera nya förvärv och få fortsatt tillväxt, på nya marknader till fortsatt goda vinstmarginaler. Prislappen är också en viktig fråga, men behandlas inte här.

Jag har dock en enkel metod för det med. Är man intresserad av det får man kika in på forumet här: Spartacus Invest Forum - Mekonomen

Vad är din syn på Mekonomen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar