måndag 16 maj 2022

Rysslands invasion av Ukraina XI

Rysslands invasion av Ukraina ter kommit av sig, rejält. Istället har Ukraina tryckt tillbaka marodörerna. Sänkningen av Svarta havsflottans flaggskepp var en markör bland flera de här senaste veckorna. Vid Kharkiv och Sumy har man tryckt tillbaka ryska trupper till andra sidan gränsen. Där de hör hemma.


 

Ryska offensiver runt och omkring Donetsk verkar inte lyckats. Tvärt om så rapporteras om massiva förluster vid bl.a. ett försök att få till en flodövergång.

I söder verkar ryssarna gräva sig fast i Kherson vid Dnepr-flodens utkant. Det misstänks att man kommer utropa en folkrepublik där som sedan ska annekteras. Ukraina å sin sida säger att ingen ska överges. De ockuperade områdena ska bli befriade. Vi får se hur det kommer gå framöver. Av allt att döma så har Ryssland inte fått mycket för sin aggression. Rätt så.

Bilden nedan är en möjlig aktuell bild av läget.


 

Tyvärr utsätts så många människor för så mycket lidande. Så mycket förstörelse. För maktgalenskap och idioti. Senast jag sett är att ca 5,2 miljoner har tvingats fly Ukraina. 0,8 miljoner ukrainare har  deporterats till Ryssland. I ryska filtreringsläger verkar också många oskyldiga ukrainare möta ett slutgiltligare öde.

Börsmässigt så bryr sig inte börsen om kriget längre. Det är andra faktorer som påverkar humöret. Indirekt påverkar högre energipriser, men inflation efter så pass mycket pengatryckande som vi haft är inget nytt eller konstigt. Det var på så sätt USA ”jobbade bort” skulden efter Andra världskriget.   

Ekonomin i Ukraina är naturligtvis i fullständigt kras. Uppskattningar säger att 50 % av BNP skalats bort bara så där. Ryssland drabbas också ekonomiskt av sanktioner. Uppskattningar jag hört är ca 12 % av BNP. Troligen skadas dock Ryssland långt mer på lång sikt. Västerländska produkter, teknik och know how lär inte leta sig allt för lätt dit i framtiden. Sägs att t.o.m. Kalibr-missilernas styrenheter är byggda av importerad teknik från Väst. Det man verkar ha i Ryssland är dock ammunition till artilleri. Så mycket förstörelse man åstadkommit och fortsätter åstadkomma.


 

 

För övrigt så har den svenska regeringen i dialog med övriga riksdagspartier klargjort att man ämnar ansöka till NATO.  Två ytterlighetspartier har motarbetat det hela, men tack och lov utan att det gett effekt. Att en despot ska diktera andra staters in- och utrikespolitik och vad för vansinne ett demokratiskt land i Europa 2022 ska få utstå nådde till slut sin gräns. Sverige ska gå med i NATO.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar