måndag 26 oktober 2020

Hexpol Q3 2020

Sammantaget en fin rapport från Hexpol. VD skriver bl.a. ”Även om Covid-19 pandemin fortfarande har en negativ påverkan på efterfrågan såg vi under kvartalet en tydlig förbättring av försäljningen jämfört med föregående kvartal. Framförallt såg vi klart ökade volymer till fordonskunderna men även till bygg-och anläggningsindustrin medan övriga kundsegment visade på en långsammare förbättring.”

Jag vet att även Daimler påpekade i sin rapport att personbilsförsäljningen tagit fart igen under Q3 i alla fall i Kina och hyfsat i Europa. Förväntar mig samma trend för BMW när deras rapport kommer.

Vidare skriver VD ”Under kvartalet fortsatte arbetet med att sänkakostnadernakraftigt, både direkta och indirekta kostnader. Det gör att vi ser en mycket tydlig förstärkning av vår resultatmarginal jämfört med motsvarande kvartal föregående år men också jämfört med tidigare kvartal i år.”

Det slår rejält igenom i marginalerna. Rörelsemarginalen landade på 17,8 %! (13,7) vilket gör att trots minskad försäljning relativt förra året så dras det in bra med pengar.

Kassan är välfylld. Soliditeten på höga 64 % och Hexpol avser att dela ut den inställda utdelningen. Extra bolagsstämma kommer i November och då förväntas 2,30 kr/aktie i utdelningen klubbas igenom. Därtill tänker Hexpol betala tillbaka det permitteringsstöd man fått i Sverige då covid-19 slog till.

Hexpol hade ju redan innan Covid-19-pandemin en stark finansiell ställning men har ju en tid brottats med minskad efterfrågan på fordonssidan. Det här har ju gällt hela fordonssektorn och pandemin kom ju bara som en urblåsning.

Det här blir Hexpols sjunde kvartal med minskad organisk försäljning så trenden har varit tydlig. Sumpen i mitt förmiddagskaffe säger mig dock att 2021 kan börja bli ett bättre år för fordonsrelaterat.

För Hexpols del så ger en stark finansiell ställning möjlighet till förvärv också. Många bolag har ju förvärv på agendan, men pandemin satte ju stop för förhandlingar. Får se om det kan göras något av Hexpol framöver här också. Än så länge har ju Hexpol parerat sjunkande organisk försäljning med förvärv. En tänkbar ketchup-effekt på försäljningen om makro spelar Hexpol i händerna kan ju ligga framför oss.

Tankar om Hexpol eller fordonsrelaterat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar