söndag 26 oktober 2014

Fler rapporter - Handelsbanken, Volvo, Ericsson

Efter att ha ögnat igenom några fler rapporter så kommer här några minnesnotiser.

Handelsbanken, liksom andra banker, har avgett en stark rapport. Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation redovisas till 20,7% (18,8). De nuvarande reglerna återfinns bl.a. här: CRD IV och Basel III. Vinsten för Jan-Sep till 18,63 kr/aktie (16,97) vilket på 12-månaders rullande ger 24,18 kr/aktie. Det verkar bli bland de bättre åren i år då 5-års ( 2009-2013) vinst som medel ligger på 19,92 kr/aktie. Kan det bara gå uppåt härifrån?

Med en kurs på ca 330 kr ligger värderingen således på PE TTM 13,6 och en direktavkastning på 5% (Om man inkluderar bonusutdelningen på 5 kr). På ordinarie 11,50 kr/aktie blir direktavkastningen 3,5%.

Volvo fick se en rörelsemarginal under Q3 på 4,3% (3,2). OM man inte räknar med kostnader för pågående omstrukturering. Med de medräknade hamnade rörelsemarginalen annars på 3,3%.Q3 brukar inte vara de starkaste kvartalen.

Efterfrågan har tagit lite fart i Nordamerika och Japan, medan den är svagare i Sydamerika och resten av Asien (inkl Kina med en 20% sjunkande orderingång). Man gör en blänkare om att 2015 förväntas vara på samma efterfrågan-nivå som 2014.

Volvo har ju lanserat ett program för 2013-2015 som ska förbättra lönsamheten. Där ingår främst besparingar och omorganisering. Tanken är att man ska spara 10 miljarder kr 2016 jämfört med 2012. Kan man öka vinsten med 10 miljarder 2016 så är det i princip en fördubbling av vinsten och marginalerna hamnar i Scania-klass. Det är det ju ingen som tackar nej till och blir så fall nytt för Volvo. Annars är det ju just Scania och även Paccar som lyckats bäst med det historiskt med att hålla högre marginaler än branschpraxis.

När jag tittar lite snabbt på resultaträkningen så är det posterna "övriga finansiella intäkter" och "övriga rörelsekostnader" som ser ut att ha förbättrats. En försäljning av ett återförsäljarnätverk och lite annat verkar ingå här och bidragit.

Vinsten för Jan-Sep ligger på 2,49 kr/aktie (1,53). Omsättningen på 205 miljarder kr (196) vilket blir ca 96 kr/aktie. Vinsten som 12-månaders rullande hamnar på 2,73 kr/aktie. Försäljningen hamnar möjligtvis i området runt förra årets försäljning (ca 135 kr/aktie).

Värderingen med en kurs om 84 kr på PE TTM 30,8 (Enskilda PE-tal är dock föga användbart i starkt cykliska bolag). Direktavkastningen 3,6% och förmodat P/S på 0,6. (P/S kan vara mer användbart än t.ex. PE i starkt cykliska bolag där resultat svänger kraftigt beroende på hur marginalerna rör sig). 10-år medelvinst ligger en bit över 4 kr/aktie (ca 4,40?). 10-års medel rörelsemarginal ligger på 5,1%. Om man undantar förluståret 2009 och ser det som en anomali så hamnar marginalerna på 6,6%.

Nedan hur rörelsemarginalen rört sig de senaste 11 kvartalen om man inte justerar för s.k. engångskostnader/omstruktureringskostnader samt 5,1 och 6,6% utmärkt som grön respektive röd linje.
Kan Volvo visa att man kan ställa om och få långsiktigt hållbara marginaler i Scania-klass (10 års medel = 11,2% i rörelsemarginal) så visst kan bolaget få en ordentlig uppvärdering.

Den spekulativa kanske också räknar med att Volvo under några kvartal ska påvisa högre marginaler vilket bör ge en uppvärderingseffekt hos Mr Market. Under en tillfällig eller längre period under vilket man då kan avyttra aktien. Den långsiktiga ägaren hoppas naturligtvis på ett nytt sådant "normalläge" för Volvo. Jag tror Christer Gardells Cevian tänker sig det första scenariot. Industrivärden det sista och Simon Blecher något där i mellan (t.ex. trimmar ned innehavet något längre fram när han bedömer det som "fullvärderat"). Själv sitter jag främst i knät på Industrivärden. Jag har ingenting emot om Volvo får 10+% i rörelsemarginal härifrån till evigheten. Jag förstår bara inte hur man ska göra det då Volvos affärsmodell inte är som Scanias och bygger på volym inte nischning, men det är å andra sidan inte jag som behöver klura ut det. Det är jätteintressant att följa hur som helst.

Ericsson har också avlämnat rapport. Ericsson är ett bolag med ganska gamla anor och har transformerats en del under årens lopp. Idag är man bland de ledande inom nätverk för mobilutrustning.

Jag noterar att omsättningen i stort sett är oförändrad för perioden Jan-Sep i jämförelse med föregående år, men något förbättrade marginaler ger ett något bättre resultat, Vinsten som 12-månaders rullande ligger på 4,25 kr/aktie vilket ger en nuvarande värdering då kursen är 83 kr PE TTM 19,5 och en direktavkastning på 3,6%.

Jag har inte så mycket att säga om Ericsson. Även Ericsson är ett bolag där resultatet kan svänga en del och jag tycker det är svårt att förutspå den framtida teknikutvecklingen och hur olika branschaktörer står sig i den konkurrensen. Ericsson är inget bolag där jag har någon önskan om att direktäga aktier. Jag känner att bolaget faller lite utanför vad jag kan känna mig bekväm med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar