söndag 18 september 2022

Blandade betraktelser

Som alltid lever vi i intressanta tider. Det gjorde man förr, det gör man nu. Världen fortsätter snurra och mycket av det som händer rimmar på ett eller annat sätt.

Lite blandade betraktelser kan komma till sin rätt nu. Alltid intressant att gå tillbaka till efter några år.

Inflations-siffrorna som kom in i augusti pekade på 9 %. Det mesta pekar på att vi har haft peaken och den ska börja komma ned nu, men vi får se.

Riksbanker världen över är i räntehöjartagen. USAs fed har gått före Europa och Sverige och ligger på 2,5 %.

Utflödet av kapital från Sverige har varit ganska så massivt. Svenska börsen har relativt mycket utländskt ägande och har tagit en del stryk och det märks även på svenska kronan. I skrivande stund ligger väl USD/SEK på ca 10,70. Förtroendet för svensk ekonomi är inte den största om man tittar på hur utländska kapitalförvaltare agerar. I Sverige har många konsumenter belånat sig en hel del. Det gäller inte bara fastighetsköpare utan tydligen är det ganska vanligt att låna till vanliga konsumtionsköp också.

Eftersom Europa byggde in sig i ett beroende av rysk gas så har energi-priserna skenat detta året. På sikt ska det väl lösa sig. Det vill säga, om man kan tänka sig att bygga för den energiproduktion som behövs och sluta göra om tabben att då det gäller energi vara beroende av andra bara för att det ska ”ge bra siffror” på hemmaplan. Bygger man upp i det egna landet utifrån de egna förutsättningar landet har så bygger man också upp starkast resiliens. På samma sätt som om man bör producerar den mat som det egna landet har störst förutsättningar att producera.  Inte leva på importerad kiwi och rata betesmarker bara för sakens skull.

Rysslands invasion av Ukraina har stött på ordentlig patrull. Ukraina har vad det ser ut som lyckats med en del återtagande av ockuperad mark. Fortfarande är stora delar ockuperat, men ett trendskifte har i alla fall skett.

Drottningen av Storbritannien (och 14 andra samväldesriken) har avlidit efter 69 år på tronen. 


Även om det inte ger några direkta ekonomiska konsekvenser så är det ändock en särskild händelse. Europas kungasläkten går lätt ihop. Elisabeth II var barnbarn barnbarns till t.ex. drottning Victoria av Storbritannien. Likaså är vår egen svenska kung Carl XVI Gustaf det.

Från monarkistiska händelser till svenska valet. Ser ut som om det blir ett regeringsskifte baserat på det valresultat som blev. Inget färdigt än, men förhoppningsvis blir det inte en lika stökig regeringsbildning som sist det begav sig. Här kan det bli en del ekonomiska konsekvenser. Förhoppningsvis skattesänkningar. På utgiftssidan så kommer a-kassan troligtvis vara svår att röra, medan bidragstak möjligtvis kan införas.

A-kassan finansieras dels av den avgift man betalar in, men också som en del av arbetsgivaravgiften. 2,64 % ligger den s.k. arbetsmarknadsavgiften på. I goda år så drar staten in mer pengar här än man betalar ut. Vid kriser, tex 2009, räcker inte pengarna.

Min personliga uppfattning är att flertalet bidrag bör kunna sänkas eller tas bort. För att komma ifrån bidragsberoende. Sverige har en av Europas högsta arbetslöshetssiffror samtidigt som vi har en välfärdsmodell som ger ut rikligt med bidrag. Som jag ser det så bidrag hjälper inte att ställa om till arbete. Det skapar inaktivitet. Den här trenden måste vändas. Flerbarnstillägg är exempel på bidrag som jag ser kan dras ned.

På samma sätt anser jag att sparande ska uppmuntras, inte lån. Skattefritt sparande upp till ett visst belopp vore uppmuntrande för folk att skaffa sig en buffert och skulle gärna se att ränteavdrag fasas ut. Det har varit ett mantra länge här på bloggen.

I USA är det på gång med val snart. Det mesta pekar på att republikanerna går framåt. I alla fall är det brukligt då vi har en demokrat till president.

Kina ska troligen välja om Xi för en tredje period. Han har jobbat för att stärka sin maktbas och det mesta tyder på att Ryssland över tid kommer förvandlas till en satellit-stat till Kina då man gjort sig persona non grata i Väst. En marknad för kineserna att avsätta sina produkter på samtidigt som man kan säkra leveranser av råvaror till sin industri.

En risk i alla diktaturer är att man sitter för länge. I en demokrati ska saker ha sin gilla gång och när någonting drar för långt åt ena hållet så uppstår oftast ett motstånd till det som gör att makten, fredligt, övergår till en annan part. Maktskifte är med andra ord naturligt i en demokrati och gör att samhället tar lite ”mjukare” svängar än om en och samma part sitter på makten hela tiden. I en despotisk diktatur kan samma part sitta i 20 år eller mer och även om besluten börjar urarta är det ingen annan som vågar säga emot. Det hela kan få katastrofala följder och dra ned hela samhällen i avgrunden.

I princip har Ryssland med sitt agerande troligen spelat ut sin roll på världsarenan och gjort sig till en mindre aktör än de tidigare var. De två stora samhällsmodellerna som återstår kommer troligen vara Västs och Kinas.

Vi kommer fortsätta leva i spännande tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar