lördag 24 september 2022

Behåll metodiken

Inte mycket bolagsspecifikt att kommentera i nuläget utan det mesta handlar om makroutsikter, ränteläget och allmänna föreställningar om den närmsta framtiden.

6 av 10 bolag på bevakningslistan är ”gröna”. Närmar sig 7. Även om min uppfattning om ”värde” inte alltid stämmer i enskilda bolag med hur framtiden utvecklar sig så är de i alla fall någon form av makroindikator över vad man får för pengarna. Man gör nästan alltid bäst köp när det finns många ”gröna” och sämst när det finns få ”gröna”. Sedan kan man aldrig gissa kursutvecklingen i det korta perspektivet.

Jag ökar som bekant mitt aktiesparande då jag tycker det ser billigare ut och minskar när det ser dyrare ut. Grunden i det är att man uppskattar ett ”värde” som gäller över längre sikt.

Det synsättet gör att när kurserna rusat iväg fort, på förväntningar om bättre tider, så hinner inte ”värdet” med och man avstår ofta (eller köper för mindre summor). När kurserna dalar, på förväntad sämre intjäning, och slutligen går under ”värdet” köper man, men det betyder inte att kurserna slutar dala.

Eftersom det finns så mycket att öka i i dessa tider så blir det små, små köp i diverse för nysparandet. 

Ett annat synsätt jag har är att bedöma risker och kvaliteer i ett bolag. Det handlar om storlek i portföljen. Bolag som anses ”säkrare” kan man köpa mer i än bolag som har högre och fler risker förknippade med sig. En del bolag är t.o.m. oinvesterbara. Oavsett kurspotential. Mängden pengar som skyfflas in i ett innehav är alltså inte kopplat till hur mycket jag tror kursen ska gå upp i framtiden utan kopplad till ett antal investeringskriterier i relation till bolaget.

Det gör också att när summan x är investerad i ett bolag och man nått det ”tak” som finns utifrån vad som bedöms vara investerbart i bolaget så köper jag inte mer. Jag lägger m.a.o. inte 80 % i ett innehav eller köper och köper mer och mer i ett fallande bolag om summan x redan är investerat. Finns bra och dåliga saker med detta.

Vid sidlinjen finns lite extra pengar. Uppdelad i tre påsar. Första påsens pengar har redan använts. I nuläget har OMXS30 gått ned ca 26 % från januari-toppen. Tittar jag på värderingarna så fattas det inte jättemycket till att jag ska slänga in andra påsens pengar också.  I förhållande till portföljen så är det inga jättesummor, men påsarna representerar ändock mer än vad löpande sparande gör för verkan.

Samma agerande har skett under tidigare nedställ. Tanken är, i likhet med att man ökar det löpande aktiesparandet i takt med fallande värderingar, att man ska pytsa in mer kapital då det är billigare. Strama åt när det är dyrare.

I somras skrev jag ”Vi har fortfarande en situation där 6 av 10 är ”gröna” på bevakningslistan. Kanske återupprepar sig 2011 så det kommer en urblåsning till hösten efter en tids nedgång. Vi får se. Oavsett så är jag nettoköpare här och nu.”

Oavsett om vi har ett 2011 scenario eller 2008-2009 scenario eller för den delen 1973-74 eller 1946-47 scenario så kvarstår samma metodik.

Jag håller i den metodiken och hoppas nu närmast få se 7 av 10 ”gröna”. Får jag sedan även sätta in tredje påsen så kan jag därefter även tänka mig börja belåna portföljen. Då är nämligen risken som lägst och förväntad framtida avkastning som störst.

 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar