tisdag 23 juni 2015

Addtechs bokslut 2014/2015

Addtech har ett brutet räkenskapsår vilket gör att deras räkenskapsår tar slut i mars. Addtech är en förvärvsdriven industrigrossist i likhet med t.ex. Indutrade.

För räkenskapsåret 2014/2015 redovisade man en försäljningsökning på 11% till 6,8 miljarder (6,1). Rörelsemarginalen landade på 7,9% (8,1) och vinsten landade på 5,90 kr/aktie (5,50).

Under verksamhetsåret gjorde man 9 förvärv. På helårsbasis hade de tillsammans ca 500 milj kr i omsättning. Nu görs ju inte alla förvärven i början av året varav de får fullt genomslag först nästkommande verksamhetsår.

Addtech delar upp sin affärsverksamhet i fyra segment; Components, Energy, Industrial Solutions och Life Science.

12 månaders omsättning och rörelsemarginal är som följer:

Components 1,9 miljarder - 7% r.m.
Energy 2,1 miljarder - 10% r.m.
Industrial Solutions 1,2 miljarder - 8% r.m.
Life Science 1,5 miljarder - 8% r.m.

I juni köpte Addtech Mediplast för 480 milj kr. Mediplast har en omsättning på 465 milj kr. Deras EBITA-marginal låg på 10% men då är som sagt inte avskrivningar med. Lönsamheten kan därför antas ligga i nivå med Addtechs Life Science-segment.

Köpet är ett relativt stort köp för Addtech. Hälften av köpeskillingen kommer erläggas kontant och andra hälften via en apportemission. Segmentet Life Science kommer knoppas av och sättas på börsen och en del av det bolaget kommer tillfalla Mediplasts f.d. ägare som delbetalning. Totalt 15% om jag har förstått rätt. Noteringen planeras ske under 2016.

Addtech är ett lönsamt bolag som vuxit rejält de senaste åren. Från 3,7 miljarder i omsättning och en rörelsemarginal på ca 6% 2009/2010 till dagens 6,8 miljarder och rörelsemarginal på 8%. Det har gått utan att försvaga balansräkningen alltför mycket tack vare mycket fina kassaflöden. (Debt/Equity har under samma period gått från 1,3 till 1,6).  Eftersom de har en förvärvsdriven tillväxtsstrategi byggs en hel del goodwill och immateriella tillgångar upp.

Addtechs kurs just nu är ca 125 kr vilket betyder att man betalar PE TTM 21,2 för bolaget i skrivande stund. Eller P/S 1,23.

Jämför det med att Addtech själva betalar ca P/S 1,03 för sitt senaste storförvärv. Över aktiemarknaden betalar du alltså här ca 20% mer för något än vad "företagare" gör på den "riktiga" marknaden. Anledningen till att jag nämner det är för att jag tycker det ger en ganska bra och tydligen bild över hur mycket jag tycker många (inte alla men många) bolag är "övervärderade" just nu. Det ska för övrigt bli intressant och se vad prislappen blir på Life Science när det sätts på börsen. Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar