söndag 9 november 2014

Analys av Alliant Techsystems


Här kommer hur det nyinköpta bolaget Alliant Techsystems ställer sig gentemot de s.k. ratingkriterierna.

Alliant Techsystems omsatte verksamhetsåret 2014 ca 4,8 miljarder usd. Man delar in sina affärsområden i tre segment.

Aerospace - utvecklar och tillverkar delar till raketmotorer, satellitkomponenter, missilkomponenter, delar till missilförsvar m.m.26% av omsättningen härrörde från Aerospace 2014.Defence - utvecklar och tillverkar ammunition för den militära marknaden, både lätt, medium som tung. Även missilsystem, elektroniska produkter m.m. säljs 2014 stod segmentet för 35% av omsättningen.

Sporting - utvecklar och tillverkar ammunition, handeldvapen och tillbehör för jakt/sport marknaden men även för polis- och ordningsmakt. 2014 stod segmentet för 39% av omsättningen.Rörelsemarginalerna skiljer sig inte mycket mellan segmenten. De största kunderna är US Army, US Navy och NASA som står för ca 20 respektive 10 och 10% var. 

Sammantaget så är det stort fokus vad det gäller kund och geografisk avsättning medan produkterna är i mångt och mycket av lite mer högteknologisk art (raketmotorer, missilssytem m.m.) samt förbrukningsvaror (ammunition). 

Sviktande försäljning till amerikanska försvarsdepartementet nyligen har mötts med förvärv inom Sporting-sektorn och därmed ökad försäljning där.

På gång ligger en eventuell avknoppning av Sporting-segmentet samt ett samgående med Orbital Sciences, vilket man samarbetat med en hel del innan vad det gäller raketer, rymduppdrag m.m.Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE/NASDAQ.

Alliant Techsystems är noterat i New York, Ticker ATK.

ATK bedöms klara kriteriet.


Ägare

Institutionella ägare varav det största har ca 9% ägande.

ATK klarar ej kriteriet.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja även om historiken är kort. För verksamhetsåret 2012 var utdelningen 0,80 usd/aktie. Dagens utdelning (verksamhetsår 2015) ligger på 1,28 usd/aktie. Man har delat ut drygt en tiondel av vinsten. Utdelningstillväxten har under dessa få år legat på strax över 15% årligen.  

Såvitt jag kan bedöma kommer man fortsätta med utdelningar och det bör finnas gott om utrymme för höjningar.

ATK bedöms klara kriteriet.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

ATK är kraftigt beroende av den amerikanska staten och dess olika verksamhetsgrenar. Affärsverksamheten är också utsatt för en hel del politiska regleringar. Produkter som säljs till staten gör i huvudsak det genom en av två principer, cost-plus contracts eller fixed-price contracts där cost-plus innebär att man får betalt för kostnaderna och sedan ett tillägg på det, medan fixed-priced så är priset fast och då hänger det på bolaget att hålla sina kostnader nedanför det för att göra vinst.

2014 så gick 54% av försäljningen till någon typ av amerikansk statlig verksamhetsgren.

ATK klarar ej kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Pengar som satsas på forskning och utveckling motsvarar strax över 1% av omsättningen. Det är väldigt lite för ett högteknologiskt bolag (jämför t.ex. SAAB som har ca 20%, UTX ca 3%), men förklaringen ligger mycket i att kunden själv finansierar stora delar av forskning och utveckling. Man är i sin verksamhet beroende av att driva forskning och utveckling, men det är inte så att en produktgrupp blir helt obsolet och utkonkurrerad från marknaden om man inte når i "mål". 

ATK bedöms klara kriteriet.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Man har gått med vinst de senaste 10 åren som jag kikat på, men utdelningar har man börjat med först på senare tid..  Vinsten för verksamhetsåret 2014 landade på 10,42 usd/aktie. 3-års medel är 8,90 usd/aktie. Vinsten TTM (Q2 2015) är på 10,86 usd/aktieFör 2015 tror man på en vinst  om ca 11,50 usd/aktie.  

Enligt min bedömning så utgör det fria kassaflödet ca 2/3 av vinsten medan 1/3 binds i capex investeringar.

ATK bedöms klara kriteriet.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital. Debt/Equity under 2

Tittar vi i den senaste kvartalsrapporten (Q2 2015) så är eget kapital är på ca 2 miljarder usd. Long Term Debt på ca 1,9 miljarder usd och andelen totala skulder på ca 3,8 miljarder usd. Debt/Equity 1,9 (Q2 2015. 

Det är m.a.o. med nöd och näppe man klarar av kriteriet. Man har en stor post goodwill (1,9 miljarder usd). ATK bedöms klara kriteriet.
Avkastnings- och tillväxtskrav


Book value per aktie har mer än fördubblats på en fyraårsperiod (60 usd/aktie 2014). ROE ligger på strax över 20% i medel de senaste åren och rörelsemarginalen är  på strax över 10% som ett 10 års medel och de ligger också hyfsat stabila runt där från år till år.


Den underliggande omsättningstillväxten har varit ca 5% årligen om man ser på en 10-års period. Återköp av aktier har förekommit i början på 2000-talet men ej på senare år. 


ATK bedöms klara kriteriet.Ledningen

Inget som sticker ut som skapar misstroende, men det är lite andra meriter som gäller i en ledning i denna typen av bolag än i andra verkar det som. En general, en f.d. ambassadör m.m. Alliant verkar i en bransch där politiska och militära kontakter är A och O skulle jag gissa, inte genialitet i produktutveckling.


ATK bedöms klara kriteriet.Information tillgängligt

Informationen är acceptabel även om det inte är optimalt. Produkterna är ju egentligen ingenting som man som svensk privatperson kan få bilda sig en egen uppfattning om. IR information och mediatäckning bedöms dock vara tillräcklig för att man ska kunna hålla sig ajour med bolaget och dess utveckling. En risk är dock att det här med teknik till rymdexpeditioner har en allt för exotisk och lockande klang över sig vilket gör att man förminskar riskerna i affärsverksamheten. I nuläget så bedöms dock kriteriet som helhet vara uppfyllt.

ATK bedöms klara kriteriet.Marknadsmakt och marknadssituation

Efterfrågan på Alliants produkter bedöms finnas länge än. Många produkter är ju också gemensamma satsningar med andra branschaktörer och branschen är ju i regel sådan att det som gynnar en, gynnar alla. Det är ju inte riktigt vanliga marknadsmässiga villkor som styr försäljningen inom Alliants gebit.

Någon ekonomisk vallgrav anser jag dock inte finnas. I korthet kan jag i och för sig tycka att det är ett under att all försvarsindustri inte är statlig för det brukar vara skattebetalare som betalar för det mesta av forskning och utveckling, skattebetalarna står sedan för produktionskostnaderna och sedan ska en ytterligare kostnad i form av vinstmarginal på för att skapa ekonomisk avkastning för ägarna av bolaget. Varför inte bara sköta allt själv? Nu är det dock inte så och lukrativt verkar det också vara, oavsett konjunkturläge. Aktörer inom denna bransch verkar kunna ta betalt för sin tid och sina produkter (det är ingen commodity-bransch) men jag vill ändå inte sträcka mig till att säga att man har en reell prissättningsmakt.

Investerare får alltid leva med den politiska risken.


ATK bedöms ej klara kriteriet.
Etiska aspekter

Jag har ingenting emot Alliants produkter.

ATK bedöms klara kriteriet.Brasklapp

Balansräkningen är knappt godkänd samt innehåller en stor andel goodwill. Det finns också andra faktorer så som väldigt kort utdelningshistorik, gränsfall med informations-biten o.s.v. vilket gör att jag vill inflika en brasklapp.


Alliant Techsystems får godkänt på 9 kriterier av 12, men med en brasklapp. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Alliant Techsystems negativ. Bolaget innehåller för mycket risk för att vara någon egentlig bra långsiktig investering.

Man löper t.ex. stor risk att se omsättningen och vinsterna eroderas om man förlorar sin största kund, amerikanska staten.

Till bilden hör dock ett planerat samgående med Orbital Sciences (Ticker ORB) samt en avknoppning av Sporting-segmentet under namnet Vista Outdoor.

Noteringar kring nuvarande värdering

ATK kurs 30/10 2014: 117 usd (Topp 3 år ca 150 usd, botten ca 50 usd).

PE TTM (Q2 2014) 10,8

PE3 13,1

Direktavkastning 1,1% 

Några andra branschaktörer
RTN PE TTM 15,3
ORB PE TTM 23,3

2 kommentarer:

 1. När jag tittade in på bloggen, och läste denna analys av en amerikansk vapentillverkare ställde jag mig följande fråga: Var kommer denna längtan att komplicera investeringsprocessen så mycket som möjligt ifrån? När jag började kommentera på lundaluppens blogg i samband med att The Intelligent Investor skulle läsas gav jag läsekretsen följande råd: Köp en bred indexfond typ Avanza zero. Komplettera med Lundbergs och Svolder för att täcka fastighetsbiten, och för att få en exponering mot småbolagen. Den investerare som följde mitt råd har fått en fin resa med begränsad risk. De allra flesta investerare behöver inte Ganger Rolf, eller Bonheur eller för den delen något fårklippningsföretag i Australien. Kom och tänka på Thomas Watsons ord var tydligen någon chef på IBM och citerades i en Buffett biografi han sa: I`m no genius. I´m smart in spots and i stay around those spots. Jag vet med mig att jag är dummare än de flesta av de personer som skriver ekonomibloggar. Jag har dock en stor fördel jag håller mig till det jag kan
  Med vänlig hälsning
  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ännu mer ironiska/tragiska är att varningslamporna tänds när jag går igenom min egen "checklista" gentemot bolaget, men ändå så har det tryckts på köpknappen för att jag vill följa upp spin-off teorin. Ur en mer generell synvinkel så tror jag att det är en ganska mänsklig egenskap att när något verkar gå för lätt så finns det en vilja att komplicera/utmana lite till. Ur denna drivkraft så kommer ju egentligen t.ex. alla idrottsprestationer. I investeringar är jag dock medveten om att det brukar straffa sig. Inlägget får kanske, på min bekostnad, i framtiden status som en klassisk varningssignal för ett vanligt fenomen -style drifting.

   Radera