onsdag 5 februari 2014

Fler bokslutsrapporter

Bokslutsrapporterna fortsätter att publiceras i strid ström så här kommer några ytterligare minnesnoteringar.

H&Ms omsättning ökade med 9% (6% räknat i SEK) men i jämförbara enheter var försäljningen oförändrad. Över 300 butiker har kommit till under året vilket förklarar försäljningsökningen.

Någon direkt vinstökning har det dock inte blivit tal om. Vinsten landade på 10,36 kr/aktie (10,19) och utdelningen föreslås bibehållas på 9,50 kr/aktie (9,50).

Filippinerna och Australien planeras bli nya H&M-länder under 2014.

VD Karl-Johan kommenterar bl.a. med orden.

”Vi hade en stark avslutning på 2013 med väl mottagna höstkollektioner, vilket ökade försäljningen i fjärde kvartalet med 13 procent i lokala valutor och resultatet efter finansiella poster ökade med 11 procent till 7,3 miljarder kronor. Ett bra resultat med tanke på de stora långsiktiga satsningar som vi gör inom bland annat IT, online, nya varumärken samt breddningen av vårt produktsortiment.
Några exempel på dessa investeringar är vårt nya modevarumärke & Other Stories som fått ett fantastiskt mottagande samt vår utökade H&M Sport som vi lanserade nu i januari. Sportkollektionerna är framtagna ihop med svenska OS-idrottare där fokus har lagts på funktion, passform, design och komfort.

Ett annat område som vi satsar mycket på är onlinehandeln, som blir allt viktigare. Vår onlineförsäljning fortsätter att utvecklas mycket väl och hm.com, som är en av världens mest besökta modesajter, gör att vi når ännu fler kunder med vårt erbjudande."

Räknat på kurs om ca 279 kr i skrivande stund handlas HM-aktien därmed på PE TTM 26,9 och en direktavkastning på 3,4%.Axfoods bokslut bjöd på ökning av både omsättning, rörelseresultat, vinst och utdelning.

 Vinsten landade för 2013 på 18,80 kr/aktie (17,20) och utdelningen föreslås till 15 kr/aktie (12).

Koncernchefen utrycker sig bl.a. med orden:

"Bra försäljningstillväxt gav Axfoods bästa resultat någonsin. Att både omsättning och vinst ökade bekräftar återigen att vi valt rätt strategi med allt mer tilltalande kunderbjudanden, hög effektivitet och god kostnadskontroll." 

Kurs just nu 340 kr  motsvarar PE TTM 18,1 och en direktavkastning på 4,4%.

Jag har inga intelligenta tankar om rapporten annat än att Axfood uppfyller sin roll som stabil utdelare. Samt att värderingen inte alls lockar till att öka.Även Fortum föreslog en höjd utdelning. Till 1,10 euro/aktie (1). I Fortums fall har dock omsättning, rörelseresultat och vinsten minskat. Ibland är det kallare, ibland är det varmare på vinterhalvåret... Elkonsumtionen har i alla fall varit lägre under 2013 i Norden än under förra året.

Vinsten per aktie landade i alla fall på 1,36 euro/aktie (1,59) vilket med kursen 16,30 euro ger en PE TTM på 12 och en direktavkastning på 6,7%.

Fortum är ett av de få bolag nu för tiden vars värdering, enligt mig, ligger inom det acceptabla spannet. Dess funktion i portföljen är, liksom Axfoods, stabila utdelningar genom vått och torrt (eller det mer passande varmt och kallt) och det syftet verkar bolaget kunna fylla även i framtiden. Dock så är min exponering mot bolaget redan i nivå med vad jag anser är lagom. Dessutom så gick precis de likvider jag hade på depån nu till att öka i två andra innehav, Berkshire Hathaway och Wal-Mart, nu när det såg ut att bli ett litet extra köptillfälle.Alfa Laval återfinns på bevakningslistan och här redovisar man förutom en omsättningsökning även en ökning  i orderingångar. Vinsten ökade dock inte utan landade på 7,22 kr/aktie (7,64). Utdelningen föreslogs höjas till 3,75 kr/aktie (3,50). Alfa Laval har ju en mycket god historik av utdelningar. Därtill en bred geografisk exponering.

VD kommenterar bl.a. med orden:

"Central och Östeuropa visade stark tillväxt, främst drivet av en bred uppgång i Ryssland inom bland annat livsmedel och kärnkraft. Nordamerika hade en stark tillväxt, främst på grund av stora order inom oljeutvinning och petrokemi, men även basaffären och Service rapporterade en god utveckling. I Norden var det stora kontrakt för oljeutvinning i Nordsjön som bidrog till den goda tillväxten. Kinas uppgång fortsatte, med en mycket god utveckling inom flera områden, bland annat Marine & Diesel."

Alfa Laval är ett intressant bolag, med en tyvärr oftast hög värdering. I skrivande stund med en kurs på ca 156 kr är PE TTM 21,6 och direktavkastning på 2,4%.


Några tankar om Axfood, Fortum, Hennes & Mauritz och Alfa Laval?2 kommentarer:

  1. Angående Fortum så är jag lite oroad av att man satsar allt mer i Ryssland samtidigt som man säljer av verksamhet i Norden. Inge fel att söka tillväxt, men bara man inte fortsätter avecklingen av sin trygga intjäningsbas.Tack för en bra blogg förresten!

    SvaraRadera