lördag 22 februari 2014

Analys av Mattel


Efter att kursen fallit bl.a. p.g.a. vikande leksaksförsäljning i USA under Q4 så blir det extra intressant att ta en närmre titt på världens, till omsättningen, största leksakstillverkare, Mattel utifrån mina ratingkriterier.  

Mattel utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer allehanda leksaker. Utbudet sträcker sig från allt i mellan dockor till bilar. Kända varumärken som Mattel äger är t.ex. Barbie, Monster High, American Girl, Thomas and Friends, Byggare Bob och Hot Weels. Man betalar också royalties för rättigheterna att tillverka och saluföra en del Disney-Pixar klassiker så som Toy Story, Disney Classics m.fl.
Vill man förenkla så kan man säga att Mattel är mer inriktat mot flickleksaker och leksaker till barn i tidigare år. Branschkollegan och världens näst största leksakstillverkare Hasbro är mer inriktat mot pojkleksaker och leksaker till barn i skolåldern.

Geografiskt stor Nordamerika 2012 för 56% av försäljningen. Därefter kom Europa 24%, Latinamerika 14% och Asien 6%. Det är Latinamerika och Asien som uppvisar mest tillväxt.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE/NASDAQ.

Mattel är noterat i New York, NASDAQ. Ticker MAT.

Mattel bedöms klara kriteriet.


Ägare

Institutionella ägare varav de största har ca 6-7% ägande.

Mattel klarar ej kriteriet.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja. Mattel ger utdelningar kvartalsvis. Förra året landade utdelningen på 1,24 usd/aktie. Nyligen föreslogs en utdelningshöjning till 1,52 usd/aktie.  5-års medel är på 1,05 usd/aktie att jämföra med vinsten under samma period på i medel 2,06 usd/aktie. Det ger en utdelningsnivå motsvarande ca 51%. 

Utdelningstillväxten kan sägas vara "ojämn". Utdelningarna var t.ex. stillastående mellan 2007 och 2009 men sett till det senaste 10 åren så är den ändock ca 11-12% årligen i medel. M.a.o. gör man ett "ryck" då och då.

Mattel lägger ungefär lika mycket på återköp av aktier som på utdelningar. 20 % av aktierna har återköpts under en 10 års period.

Kassaflödet bedöms vara relativt starkt. 2012 gjorde man ett större förvärv vilket naturligtvis satte sina spår i kassaflödet, men mellan tummen och pekfingret så är fritt kassaflöde ca 1,80 usd/aktie i medel sett över de senaste 5 åren d.v.s. strax under redovisad vinst.


Mattel bedöms klara kriteriet.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Omsättningen är tämligen stabil och ökar visserligen inte stort över tid men väl med ca 2-3% årligen i medel. Man verkar vara relativt konjunkturoberoende. Varken råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut eller börsens svängningar verkar påverka bolaget nämnvärt.

Mattel bedöms klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej. Kostnader för R&D är i stort obefintliga. Den stora kostnadsposten är av förklarliga skäl kostnad för sålda varor, men förutom det är marknadsföring en viktig post. Man är ej beroende av att lyckas med ständigt nya produktlanseringar för att upprätthålla försäljningen.

Mattel bedöms klara kriteriet.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. Vinsten är tämligen stabil och även om inte omsättnings- och vinsttillväxten i sig är så stor så verkar återköpen av aktier ändå ge en relativ fin utveckling sett till per aktie. Vinsten för 2013 landade på 2,58 usd/aktie. 3-års medel är 2,33 usd/aktie. 5 års medel är 2,06 usd/aktie.
Vinst per aktie har ökat med ca 11-12% per år. Det är ungefär dubbelt så mycket som den underliggande egentliga vinsttillväxten varit.

Edit: Den underliggande vinsttillväxten har mer exakt legat på ca 7% per. En hel del av förbättringen kommer från förbättrade marginaler.

Mattel bedöms klara kriteriet.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 3,3 miljarder usd. Long Term Debt på 1,6 miljarder usd och andelen totala skulder på 3,1 miljarder usd. Debt/Equity 0,94 (ÅR 2013). Kassan motsvara ca 3 usd/aktie.


Mattel bedöms klara kriteriet.
Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE ligger runt ca 24% som 5-års medel och rörelsemarginalen är  på ca 14%.

Det egna kapitalet har under den senaste 5 års perioden växt med ca 7-8% årligen sett till per aktie.

Mattel bedöms klara kriteriet.Ledningen

Bryan Stockton är CEO och styrelseordförande sedan 2012 respektive 2013. Han har ett tidigare förflutet inom Kraft Foods. Finns en mängd "gubbar" i toppen och enbart en kvinna. Känns lite udda då bolaget ändå (som jag uppfattar det) har flickor som främsta målgrupp. Ledningen får godkänt då jag inte har något konkret att anföra mot men jag får lite vibbarna av att det är karriär, bonusprogram et.c. som är främsta incitamentet för ledningen i ett storbolag som Mattel.


Mattel bedöms klara kriteriet.


Information tillgängligt

Informationen är acceptabel. Det är fullt möjligt att bilda sig en egen uppfattning som konsument av bolagets produkter. Det är ingen udda bransch utan ganska lättförstårlig. Marknadsför leksaker, producera dem billigt, sälj så mycket som möjligt. 

Mattel bedöms klara kriteriet.Marknadsmakt och marknadssituation

Efterfrågan på leksaker bedöms finnas länge än. Mattel har ca 16% av marknaden i USA d.v.s. drygt dubbelt så mycket som näst största aktören, Hasbro. 

De tre största och viktigaste kunderna är Walmart, Toys R Us och Target. Dessa tre stora kedjor står för drygt 1/3 av Mattels försäljning.

Man har en mängd välkända märken. Inte minst Barbie som är en amerikansk ikon-leksak som kan säljas till hyfsat goda marginaler. I alla fall i USA. Satsningen med Barbie i den snabbväxande marknaden Kina har dock visat sig lite lurigare. Det visade sig att kineser inte alls kan tänka sig betala mer för Barbie för att det är Barbie utan mest ser henne som vilken annan docka som helst. 

Näst viktigaste dock-varumärket är Monster High. Det har visat sig, inte minst under 2013, att Barbie säljer mindre och mindre. Å andra sidan säljer t.ex. Monster High dockorna mer och mer. Är man störst och äger alla populära dockor så är det nästan oundvikligt att varumärkena "kannibaliserar" på varandra.

Leksaksmarknaden har förändrats under senare år. Det går inte längre bara marknadsföra coh sälja leksakerna  i sig. Det mest framgångsrika konceptet är numera att sälja "stories" d.v.s bygga upp en historia med huvudpersoner, sidokaraktärer o.s.v. som marknadsförs via film, sociala medier, spel och så vidare. 

Digitala spel har tidigare ansetts som ett hot mot leksaksbranschen, men ses av de flesta nu mer som en möjlighet till ännu starkare marknadsföring.

Västvärlden får väl ändå sägas vara någorlunda mättad vad det gäller leksaker (hur många leksaker har ditt barn?). Stor potential ses i den framväxande medelklassen i tillväxtsländerna. De sägs också vilja köpa leksaker till sina barn när de får råd (jag har ingen anledning att misstro det). Det gäller dock för bolagen att anamma rätt ideer. Ett exempel är Barbie i Kina. Det visade sig att kinesiska föräldrar inte alls ville ha någon sportande eller festande Barbie. Storsäljaren i Kina visade sig nämligen vara en violinspelande Barbie. En kulturell och ambitös Barbie m.a.o. är tydligen vad kinesiska föräldrar vill ge till sina döttrar.

Mattel bedöms klara kriteriet.
Etiska aspekter

Jag har ingenting emot leksaker.

Mattel bedöms klara kriteriet.


Mattel får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Mattel positiv. Bolaget har flera kvaliteer som jag själv uppskattar samtidigt  som det verkar ha förutsättningarna att avkasta helt ok.  

Nuvarande värdering (efter kursfall nyligen) gör bolaget ej mindre attraktivt, tvärt om.

Noteringar kring nuvarande värdering

Mattels kurs 22/2 2014: 35,60 usd (Topp 3 år ca 46 usd, botten ca 25 usd)


PE TTM (2013) 13,8

PE3 15,3

Direktavkastning 4,3% 
Vad är din syn på Mattel

15 kommentarer:

 1. Tack för intressant analys!

  Tror jag läst någon siffra om hur många leksaker ett barn i Sverige eller västvärlden har, var hundratals. Vet dock ej ålder eller exakt land/område.

  EPS-tillväxten var fin. Men jag undrar om den drivs av riktig tillväxt eller återköp som ofta är fallet i stora amerikanska bolag? Såg precis att återköpen verkar varit boven i dramat.

  Ser via Gurufocus (kan vara felaktiga siffror) att ca 30 % av tillgångarna är likvida medel. Detta tycker jag låter lite konstigt. Vad beror detta på? Mindre varulager än jag hade förväntat mig också. Men har samtidigt ingen större förståelse för affärsmodellen.

  Positivt FCF varje år också de senaste tio åren. Verkar vara i linje med redovisat resultat.

  Intressant och lockande bransch tycker jag. Något du tycker är värt att gräva vidare och eventuellt plocka in i portföljen?
  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det stämmer att det är återköp.

   Ja pengar verkar de vilja ha i balansräkningarna. Hasbro, branschkollegan, har ca 20% av tillgångarna i likvida medel.

   En gissning i nuläget är att man varken vill eller behöver sitta med stora varulager eftersom man marknadsför och säljer ju egentligen "varumärken". Leksakerna tillverkas så billigt som möjligt i t.ex. Kina av underleverantörer och skeppas så snabbt som möjligt till t.ex. Walmart. Walmart har något högre varulager i relation till omsättningen eftersom de behöver ändå ha dem på plats i centrallager och butik i några dagar. Det behöver ju egentligen varken Mattel eller Hasbro.

   Ja det ser i nuläget ut som ett möjligt portföljalternativ. Mattel verkar ju ha långsiktiga förutsättningar att avkasta helt ok. Dock har jag ågren över att jag redan har min beskärda del av antal innehav, samt så börjar tillgängliga likvider för aktieköp tryta.

   Radera
 2. Blir inte nyckeltal per aktie "dopade" om de återköper aktier kontinuerligt ?
  20% återköpta under en 10 års period ger väl egentligen jämförelsestörande nyckeltal. Hur attraktiva hade nyckeltalen varit om de inte återköpt aktier, utan delat ut pengarna istället ? Har inte något emot återköp egentligen, men alla siffror per aktie blir ju bättre över tid så länge man ägnar sig åt återköp, och inte gör en aktiesplitt. Titta på HM tex som inte gör några återköp men genomför aktiesplitt med viss regelbundenhet (ca var 5-8år) som dubblerar antalet aktier och försämrar alla nyckeltal per aktie !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det stämmer att det blir "dopat". Nackdelarna med aktieåterköp är att dels är det vanligast att bolag köper många aktier när det är dyrt (dvs när de tjänar gott om pengar och värderingen är därefter) och dels kan det sminka över ganska vidlyftiga optionsprogram till ledninge.

   Radera
 3. Intressant aktie du hittat Spartacus! Har tittat på bolaget lite snabbt nu idag och nyckeltalen ser onekligen attraktiva ut. Ställer mig dock frågande till ditt påstående angående den svaga vinstutvecklingen. Jag kanske har missat något, men tittar man på den årliga nettovinsten för exempelvis perioden 2005-2013 så har vinsten gått från ca 417 till 903 miljoner dollar. Ser ut som om att vinstutvecklingen drivits främst av förbättrade bruttomarginaler (billigare tillverkningskostnader) under perioden. Rätta mig gärna om jag har fel. :)

  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det stämmer att vinstutvecklingen varit bättre än omsättningstillväxten. En effekt av bättre marginaler. Dagens rörelsemarginal t.ex. är närmre 16% medan den för ett par år sedan låg närmre 12%. Som jag nämnde ovan så är vinsttillväxten ca 11-12% per aktie i medel men den underliggande egentliga vinsttillväxten uppskattas till drygt hälften av det d.v.s. 5-6%. Jag tror dock inte man kan räkna med marginalförbättringar framöver.

   Ja Mattel ser lite intressant ut. :)

   Radera
  2. Du har nog rätt i att utrymmet för marginalförbättringar framöver är begränsat. Man får nog räkna med att den underliggande vinsttillväxten saktar in de närmaste åren om inte Mattel får fart på omsättningen genom nya satsningar. Du behöver inte svara, men hur har du räknat när du kommit fram till att vinsttillväxten legat på 5-6% i genomsnitt? När jag tittar på hur nettovinsten ökat i genomsnitt per år hamnar jag på några procentenheter högre än din uppskattning oavsett vald period.

   Mvh

   Radera
  3. Jag kikade på det igen. Du har rätt, runt 7% verkar mer riktigt. Tack för rättelse!.

   Jag brukar helt enkelt ta en titt på Morningstar.com. Kika på helårssiffrorna. Ta ett medel för de tre senaste redovisade helåren (2012-2010) och jämföra med 3-års medel för tidsperioden 5 år innan det (2007-2005). Det brukar räcka för en första uppskattning. :)

   Radera
  4. Det var så lite så. Tack själv för att du förklarar hur du räknat, nu känner jag mig mer tillfreds och kan fortsätta min genomgång av bolaget. :)
   Ser faktiskt aktien som en köpkandidat redan nu, inte minst med tanke på att många intressanta bolag är högt värderade. Ska dock gräva lite djupare först innan jag ens funderar på att slå till.
   Håller helt med angående Morningstar -funkar fint för det ändamålet.

   Mvh

   Radera
  5. Mmm. Jag har bläddrat (virtuellt) i några årsredovisningar och i mina ögon är Mattel snäppet bättre än Hasbro, men det är Mattel som handlats ned väldigt. Varför? Jag har inte riktigt förstått svaret på den frågan. Det är som Mr Market förväntar sig sjunkande vinster/marginaler men jag ser inte varför det skulle bli så stort tapp. Har jag missar något?

   Radera
  6. Jag förstår inte heller vad marknaden ser som gör att man straffat Mattel så hårt. Förväntar man sig att Disney ska köpa Hasbro och på allvar ta upp kampen med Mattel? Kan inte hitta något uttalande från Mattel som skulle få marknaden att helt tappa framtidstron..

   Radera
 4. Är bolaget så pass intressant att det kommer att komma in i den bevakningslista?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är intressant och så vitt jag kan bedöma nu acceptabelt prissatt också. Sedan får man som alltid ställa det mot vad som mer finns, om det är värt att byta ut något sedan gammalt välkänt mot något nytt mindre känt m.m.

   Radera
 5. När jag tittar tillbaka i en social-media app så verkar det som att Mattels guidning för framtiden inte varit så värst rolig. Till följd av det "förärades" aktien med en mängd downgrades, både från för mig helt okända firmor men även bla Goldman Sachs.

  Mattel verkar inte vara det enda "leksaks-företaget" som straffats dock.

  Tittar man på Hasbro och deras rapport så är det i jämförelse något förvånande att aktien handlades upp kraftigt och nu står på toppnivåer. Guidance kanske föll i smaken?

  Rent tekniskt ser det inget vidare ut för MAT men det är möjligt att aktien är en intressant köp-kandidat om man vill vara lite contrarian mot gängse uppfattningar.

  SNM

  SvaraRadera
 6. Slog till med 120 st - leksaker kommer föräldrar och blivande sådana (typ jag) alltid köpa....

  SvaraRadera