tisdag 21 januari 2014

Tillväxtsspöket

"Irving Kahn" kommenterade mycket riktigt i inlägget nedan att det är inte alltid som  tillväxt är värdeskapande.

Ökad omsättning och ökade vinster är ofta en prioritet för många bolagsledningar, men det är inte alltid det bästa för aktieägare. Om pengarna som bolaget satsar inte kan förränta sig tillräckligt väl så är det ju bättre om de delades ut till aktieägarna. Det kan handla om att bolaget gör dyra förvärv, öppnar upp nya butiker/fabriker, plöjer ned massor i marknadsföring m.m.men att avkastningen på de satsningarna är så låg att det inte egentligen motiverar satsningen. Bolaget/ledningen jagar tillväxt, men trots goda förutsatser är tillväxten egentligen låg. Då kan det för en investerare vara bättre med ett bolaget som nöjer sig med det de har och helt enkelt delar ut överskjutande vinstmedel.

Fördelarna för det utdelande bolagen kan vara dubbla då de mer tillväxtsorienterade inte allt för sällan av marknaden värderas högre, medan de andra inte alls tilldrar sig samma intresse. Det finns ju ingen chans till tillväxt där. Som bekant så kan hög värdering leda till låg avkastning för investeraren medan låg värdering kan leda till hög.

Hur ska man då värdera dessa olika bolag? Kanske ska de med låga tillväxtsambitioner värderas högre än de som har höga tillväxtsambitioner?

Min egen lösning på "problemet" är att försöka sålla bort bolag som jag bedömer inte håller måttet när det t.ex. gäller avkastning på eget kapital.Visserligen kan även bolag med låg ROE ge en god avkastning om inköpt till rätt pris, men eftersom vinstmedlen från ett företag förvandlas till fritt eget kapital (den del som ej delas ut) så vill jag ha bolag med påvisad förmåga att kunna skapa avkastning på det egna kapitalet i tillräcklig hög grad. Jag själv är sällan, i normalfallet, intresserad av bolag med t.ex ROE 4%.

Allra helst vill jag ha både en godkänd ROE + utdelning. Jag får pengar i handen (förhoppningsvis det överskjutande kapital som ej behövs) samtidigt som de pengar som finns kvar förräntas i en godkänd takt. Jag har ett undantag från den regeln och det är Berkshire Hathaway. Bolagets bedömda förmåga att förvalta sitt eget kapital till väldigt låg risk anser jag berättigar att de behåller alla vinstmedel. Jag kan därför stå över utdelningen där.

När det gäller att beräkna "tillväxt" så använder jag i sak tre parametrar.

Jag är intresserad av det egna kapitalet per aktie d.v.s. de tillgångar som bolaget äger och hur det har visat sig växa (ej medräknat nyemissioner och dylikt naturligtvis). Detta är bolagets tillgångar och det gäller naturligtvis att avskrivningar är relevanta, att värdet på tillgångarna kan anses berättigat o.s.v. Därför går bolag vars balansräkningar jag har svårt för bort redan tidigt.

Jag är intresserad av utdelningstillväxten per aktie. Hur mycket bolaget klarat av att höja utdelningarna över tid. Naturligtvis måste man även se till att det verkar uthålligt.

Jag är intresserad av vinsttillväxten per aktie. Dels utgör vinsten en grund till både uppbyggnad av det egna kapitalet och utdelningar, men det ger också andra eldtrådar. Om man tittar närmre på var vinsttillväxten kommer ifrån och hur uthållig den kan vara. Är det från omsättningshöjningar, marginalförbättringar, förvärv o.s.v.? Exempelvis är ju McDonalds senaste vinstförbättringar i mångt och mycket sprungen ur marginalförbättringar. Att kunna förbättra marginalerna från en för branchen mycket hög nivå ännu mer anser jag är väldigt svårt. Därmed bedömer jag att vinsttillväxten, och i förlängningen utdelningstillväxten, inte kan fortsätta så som de gjort.

Jag håller det m.a.o. så enkelt som möjligt. Försöker sålla bort avarterna, koncentrerar mig på bolag med tillräcklig hög kvalitet för att möta mina kriterier och sedan försöka göra en helhetsbedömning över trolig tillväxt framöver utifrån historiken. Användades så enkla parametrar som möjligt.

Vad tittar du på när det kommer till att bedöma framtida tillväxt?

8 kommentarer:

 1. Jag undersöker helt enkelt omsättning, resultat och kassaflöde över de senaste 5 åren och om dessa korrelerar.

  Om ett bolag ökar kraftigt i omsättning men inte kan omsätta det i vinst (t.ex. eWork) blir jag mycket försiktig.

  På samma sätt värderar jag inte renodlad marginaltillväxt lika högt som renodlad försäljningstillväxt helt enkelt eftersom det är ett begränsat utrymme för ett företag att öka sina marginaler innan antingen kunder eller anställda börjar säga ifrån.

  I grund och botten handlar företag helt enkelt om att sälja produkter eller tjänster som kunden tycker är värd att betala för och att göra det till ett pris som man tjänar pengar på. Med det perspektivet och koll på resultat och kassaflöde bör man kunna läsa årsredovisningen och se om tillväxten är värdeskapande eller ej.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi tänker väldigt lika.

   Radera
 2. Kom att tänka på mitt inlägg om vilka bolag som är bäst för ägarna i det långa loppet. Det tar kanske inte upp förstörande tillväxt som sådant men snarare vilka tillväxtegenskaper som är attraktivast.

  Utdelningstillväxten som du talar om tycker jag är en följd av intjäningstillväxten, så den tittar jag inte lika mycket på som många andra bloggare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken till inlägget!

   Radera
 3. Fritt eget kapital FÅR delas ut. Bundet eget kapital kan inte delas ut. Årets vinst tillförs fritt eget kapital. En liten notis bara.

  SvaraRadera
 4. Jag har ungefär samma inställning där; ett företag med låg ROE (Under 10-12%) köper jag endast i undantagsfall; värdecase eller liknande med kortare tidshorisont.

  För "vanliga" portföljinnehav där ledstjärnan är en evig innehavstid vill jag få en bra hävstång på återinvesterad vinst. Med riktigt lång tidshorisont blir inköpspris/multipel mindre viktigt och ett innehav med låg ROE avkastar undermåligt trots att man har köpt det billigt, på grund av ränta-på-ränta effekten.

  Marginaltillväxt är superbra men inget jag vill betala för eller extrapolera. Jag gillar tillväxt men det är sällsynt med billig, gedigen sådan. Det gäller att styrelse/ledning har rätt incitament och inte expanderar för "imperiebyggning", bonus i form av optioner eller liknande, genom utspädning eller låter tillväxten komma före lönsamheten som du skriver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ränta-på-ränta effekten är en långsiktig sparares bästa vän. :)

   Radera