söndag 12 januari 2014

Analys av Ricks Cabaret

Först lansering av månadens MIILF och nu en närmare titt på stripp- och nattklubbar. Läsare undrar förstås var den här bloggen är på väg...

Här kommer nu ett bolag, Ricks Cabaret, som beskrivs med orden "Owns and operates nightclubs that offer live adult entertainment, restaurant and bar services".

Vad har då tilldragit mig intresset till denna udda bransch egentligen? Ja jag vet vad ni tänker, men förutom kvinnor, vin och sång.

Här har vi ett bolag som tredubblat omsättningen och vinsten under en sjuårsperiod. Vinsten per aktie har fördubblats. CEO verkar vara en driven entreprenör som i relativt unga år säger sig ha sålt sin samling av baseball-kort för att köpa sin första klubb. Nu äger bolaget 40 st. Det är en verksamhet med höga marginaler (vatten säljs för 6 usd/glaset) och dessutom så verkar aktien vara värderad till enbart ca PE 11.

Detta sammantaget får reptilhjärnan att plinga till. En närmare titt behövs och bolaget behöver ställas mot mina investeringskriterier.


Ricks Cabaret noterades 1995 men har dock en något längre historik. På den tiden det begav sig så träffade bl.a. Anna Nicole Smith sin oljebiljonär till make på en Ricks Cabaret klubb när hon uppträdde som dansare där.

Bolaget tjänar sina pengar främst på alkohol (ca 40%) och service-avgifter (ca 45%). Den största utgiftsposterna är personalkostnader (ca 25%). Därefter betalas det in en hel del punktskatter och licensavgifter. Kostnaden för sålda varor är enbart en fjärdedel för vad de säljer dem för.

Man verkar i USA med ca 40 klubbar under lite olika "varumärken" beroende på vilket kundsegment man främst riktar sig till. Det är namn som Ricks Cabaret, Club Onyx, Tootsies m.fl. Man har även en Media-grupp som har ett antal webbsidor samt ger ut några bransch-tidsskrifter. I nuläget bidrar de dock inte mycket till verksamheten utan verkar på marginalen.


Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt NYSE, NASDAQ

Ricks Cabaret (Ticker RICK) är ett smallcap bolag noterat på NASDAQ


Ägare

CEO Eric Langan äger ca 6% av bolaget. Därefter har vi diverse institutionella och mindre ägare.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Nej. Bolaget har aldrig gett några utdelningar. Intjänade medel går i huvudsak till att finansiera expansion. På senare år har en del används till återköp av aktier (ca 2% av aktiestocken årligen de senaste tre åren).


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

På pappret har man gått med vinst de senaste åren utom ett (2010) då man fick ta ganska stora kostnader i samband med nedstängning av en klubb i Los Angeles. Branschen sägs ofta vara väldigt konjunkturkänslig eftersom det anses som en "lyx" att gå på klubb. Det verkar till synes dock vara tämligen stabil ändå.

Eftersom bolaget äger sina fastigheter och de är lånefinansierade så kan man tycka att ränteändringar kan påverka. Bolaget betalar i dagsläget relativt väldigt höga räntor. Detta p.g.a. av att förvärv av nya klubbar (inkl lokaler) ofta finansieras till hälften med skuldförbindelser. De löpande räntorna där är klart högre än den som andra branscher (t.ex. REITs) verkar betala för sina.

Politiska beslut är en faktor att ha i åtanke. Bolaget måste bl.a. ha serveringstillstånd och diverse andra tillstånd. Det går inte utesluta att politiska strömningar kan påverka den legala situationen kring stripp- och nattklubbar, alkoholservering, öppetider m.m.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej det har väl inte egentligen hänt något "innovativt" på denna fronten de senaste 9000 åren då förekomst av alkohol först kunnat påvisas. Viljan att umgås med vackra kvinnor är väl ännu äldre. Gissningsvis är den kombinationen något som även i framtiden kan locka en del av människans population.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjuktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder.

Man fick som sagt ta en förlust 2010 även om kassaflödet var positivt då. Utdelningar ges ej. 5-års medel på vinsten är 0,45 usd/aktie (inkl förluståret). Vinsten 2013 (brutet räkenskapsår) hamnade på 0,96 usd/aktie. Man har som sagt fördubblat vinsten per aktie på 7 år vilket ger en vinstökningstakt på 10% årligen. Vinsten och omsättningen har totaltsett tredubblats, men man har fått spä ut aktiestocken något vid ett större förvärv därav skillnaden.
Rörelsemarginalerna ligger på ca 20%. Olika analytikers uppskattningar är att vinsten ska fortsätta växa och nästa år hamna en bit över 1 usd/aktie. Den som lever får se.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital och en finansiell hävstång (D/E) lägre än 2.

Debt/Equity ligger på 1,38 (2013). Long Term Debt är ca 70 miljoner usd medan det egna kapitalet ligger på ca 94 miljoner usd.

Man klarar m.a.o. kriteriet men skulderna har växt fort de senaste åren p.g.a. förvärv. Genomsnittlig ränta ligger på ca 8-9%! Goodwill och immateriella tillgångar utgör också en stor andel av tillgångarna (ca 45%). Det är goodwill från förvärven och licenser, tillstånd m.m. Fastighetsbeståndet utgör i sin tur också en stor del av tillgångarna (ca 45%). Resten kan väl sägas vara kassa (motsvarande ca 1 usd/aktie).Avkastnings- och tillväxtskrav.

Tillväxten är helt ok (ca 10% vinst och omsättningstillväxt för bolaget i stort. Ca 7% vinsttillväxt sett till per aktie.). Man räknar med att utöka med/förvärva 2-4 klubbar per år. Ibland har större förvärv av hela kedjor gjorts.

Bortser man från förluståret 2010 ligger ROE runt 10%. 5-års medel (inkl 2010) är annars 5%.


Ledningen

Huvudägaren, CEO:n och styrelseordföranden, Eric Langan, verkar vara en ambitös man. Det verkar också vara han som i huvudsak styr och ställer på "stället". Han har onekligen lyckats bygga upp någonting då han enligt egen utsago började med att köpa en klubb för pengar han tjänat på att sälja sin samling av baseballkort. Sedan finns det också saker att ifrågasätta. Varför han t.ex. behöver private jet som bolaget köpt in? Visserligen är avstånden stora i USA och mellan klubbarna, men så stort är inte bolaget kan jag tycka för att motivera den kostnaden. Många aktieägare hade hellre sett pengar gå till en liten utdelning än kostnader för jetbränsle, men ok, det är möjligt private jets ingår i att bygga varumärket Rick Cabaret. Marknadsföringskostnader är trots allt en hyfsad stor kostnadspost för bolaget.


Information tillgängligt

Om man är i USA finns möjlighet att göra egna "studiebesök" och besöka verksamheten. Det finns en hel del besöksrecensioner att ta del av också från de olika klubbarna (och konkurrenters) bl.a. via yelp.com om man inte själv vill åka dit. Informationen i rapporter o.s.v. bedöms som ok. 


Marknadsmakt och marknadssituation

Branchen bedöms som tämligen "evig" samtidigt som den är hårt konkurrensutsatt. Ca 4000 stripp- och nattklubbar beräknas finnas i USA. De flesta är enskilda, lokala, klubbar. Det är också dessa som Rick Cabaret konkurrerar med, samt har som uppköpsobjekt.

Några direkta stordriftsfördelar kan jag inte se. Två klubbar bör visserligen dra in mer pengar än en klubb, men några fina "synergier" tror jag ej finns egentligen. Rick Cabarets fördel kan vara att det är som börsnoterat mer allmänt känt och på så sätt kan lättare accepteras som köpare av diverse klubbar, när det kommer till tillståndsgivning m.m. Möjligtvis har man också större möjlighet att bygga upp diverse "klubbvarumärken". Club Onyx sägs vara en sådan satsning som slagit väl ut. Club Onyx vänder sig främst till en afro-amerikansk kundkrets.

Ska man besöka en klubb så bör man antagligen inte ha en alltför tunn plånbok. Besöksrecensioner skriver om att man ofta betalt 50 usd innan man ens beställt sin första öl (inträde, garderob m.m.). En öl går på 8-10 usd. En "lapdance" 20 usd. Det går betala för vip-rum eller köpa "paket" så som "Open Bar Package" med en öppen bar i 2 timmar för 100 usd. Som svensk kan jag tycka att priserna för t.ex. en öl inte alls är något överdrivet. Det är ju inte mer än vad en öl kostar på restaurang här. Enligt bolagets inkomstrapport så står ju dock service-avgifter för halva omsättningen så jag misstänker starkt att man, när man väl går in, köper mer än en eller två öl till maten.

Sammantaget så blir min bedömning att bolaget inte klarar kriteriet. Någon egentligen "moat" eller "edge" har man inte såvitt jag vet framför andra aktörer.


Etiska aspekter

Här överväger jag faktiskt att underkänna bolaget också. Det har nog aldrig hänt förut vid en bolagsanalys. Hur bekväm är jag egentligen med en sådan här affärsrörelse? Tillsvidare får det godkänt, men jag får fundera lite mer kring det och se vilka tankegångar som kan formuleras.


Brasklapp

Flera kriterier var gränsfallsbedömningar. Dessutom så utgör goodwill och immateriella tillgångar en avsevärd stor andel av tillgångarna. Lite väl lite "substans" kan jag tycka, men det är klart hur mycket substans behövs i show-biz? Sammantaget leder det i alla fall till en brasklapp.


Rick Cabaret får godkänt på 7 kriterier av 12 men med en brasklapp. Detta leder då till ratingen: C


Slutsats

Med ratingen C är min långsiktiga syn i grunden negativ. Det finns allt för många risker med bolaget för att jag skulle vara bekväm att ha det som ett långsiktigt innehav. Det är dock inte samma sak som att bolaget inte kan generera en god avkastning. Om bolagets expansion kan fortsätta växa i samma takt så kan det bli en fin affär i slutändan. Men som alltid, till vilken risk?


Noteringar kring nuvarande värdering

Rick Cabarets kurs 10/1 2014 11 usd (Topp 3 år ca  15 usd, botten ca 7 usd)

PE TTM 11,5
PE (2013) 11,5
PE3 13

Direktavkastning 0%


Vad säger ni? Är det ett symptom på att vi är nära en börstopp nu när stripp- och nattklubbar börjar analyseras?

15 kommentarer:

 1. Nära en börstopp har jag ingen aning om men att många bolag är högt värderade är det nog ett symptom på. Det är i och för sig kul att få gräva lite bland udda bolag då och då också :-)

  SvaraRadera
 2. Kul med någonting helt annorlunda. Däremot är jag förvånad över att lönsamheten är så låg. Om jag var strippklubbsägare så skulle jag nog försöka någonting mer i stil med Hooters i syfte att skapa en kedja som är jämförelsevis socialt accepterad och därigenom når ut till en bredare public.

  Annars kanske Olympic Casino Group är intressant? Det är en casino-kedja som etablerat sig i Östereuropa och växer ganska bra. http://www.olympic-casino.com/investor_relations/announcements

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror deras satsning på konceptet Bombshell restaurants är något liknande koncept som Hooters.

   Tack för tipset. Bolag noterade i Estland har än så länge förbibegåtts helt av mig.

   Radera
  2. http://wertartcapital.com/2014/01/16/olympic-entertainment-group/

   Radera
 3. När det gäller det etiska hade Buffett ett lackmustest som han körde när Solomon-skandalen rullade: "Om beslutet slogs upp i pressen så att din familj, dina släktingar och vänner fick läsa om det, skulle det påverka ditt beslut?". Här skulle jag hamna i problem ;-)

  Annars håller jag med om att det är kul att borra in i alla möjliga branscher inklusive denna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra grundregel att ha i åtanke. :)

   Radera
 4. Det här är ett intressant bolag som jag spanat in tidigare. Storyn här är att det är en serieförvärvare som vill växa 20-30 % årligen. De växer också främst finansierat av att öka skuldsättningen. Ricks värderas till runt (105(mcap)+67(net debt) /27 = 6,3 ggr EBITDA. Samtidigt har man ambitionen att genomföra förvärv till 2-3 ggr EBITDA. De får betala ganska hög ränta eftersom konventionella banker inte vill låna ut till strippklubbar, ofta runt 8-10 %. I stället får de gå till privata placerare och andra ställen bortom bankerna, vilka kräver högre ränta. Det är inte rekordbilligt, givet den saftiga nettoskulden. EV/EBIT blir närmare 8. En risk är också att de gör risiga förvärv som runt finanskrisen, vilket är en orsak bakom förlusten.

  Vad gäller lönsamheten är den artificiellt låg eftersom licensen att bedriva strippklubb är starkt kopplad till själva lokalen. Du måste alltså äga lokalen för att bedriva din verksamhet och det gör att balansräkningen är fylld av fastigheter, eftersom de inte kan hyra lokalen som många andra bolag tenderar att göra. Tror inte felet är att de har för få kunder, snarare urholkar de höga räntorna resultatet, vilket sänker ROE.

  Ingenjören: Vad anser du om politiska risken och konjunkturkänsligheten i Olympic? 2008 stängde man ned verksamheten i Ukraina med massiva förluster som följd.


  Vad gäller din sista fråga, Sparta, kan jag bara säga att jag inte håller med om att det är ett tecken på att vi närmas oss en topp, åtminstone inte för mig. För andra kanske det är så, men jag ser det som att den som vänder på flest stenar hittar mest intressanta case. Ju mer man researchar och läser på om olika typer av bolag, desto mer erfarenhet samlar man på sig och man lär sig nya saker i varje case. De erfarenheterna bär man med sig vidare och man blir en litet bättre investerare. Det finns redan många analyser på välkända bolag och just därför det enligt mig så mycket mer givande att ta del av mer okonventionella idéer.

  Irving Kahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för lite ny input.

   Jag noterade att räntekostnaderna var sjukt höga. Skulle de kunna lägga om lånen och halvera räntesatsen till 4-5% så gör det ju ca 30% mer i vinst på sista raden. Funderade på om det var någon form av räntetrixande de höll på med för att hålla nere de bokförda vinsterna. På samma sätt så sjunker kostnaderna med en hel del om de amorterar ned enligt plan, men antagligen är planen att fortsätta expandera och ta upp nya lån.

   Visst är det nyttigt med research. Går i princip inte få för mycket av det. :) Det jag kan tycka också är att ju fler bolag och branscher man läser på om destå högre blir ens egen tröskel för att göra en investering. I början är ju nästan allt intressant och värt en satsad slant, men med tiden så inser man att det finns tusen och åter tusen sätt att investera sina pengar. Med en sådan mängd av valmöjligheter till buds så vill man ju inte hoppa på första bästa.

   Radera
  2. Vitryssland står endast för 2,5 % av deras omsättning och i övrigt har man i ögon inga engagemang i länder som jag anser vara instabila.

   Däremot är tipset snarare av naturen "det här kanske är intressant" än "det här är intressant".

   Radera
 5. Även fall jag tycker om att dricka alkohol, och umgås med vackra kvinnor måste jag tacka nej till att investera. Kul genomgång av ett annorlunda bolag.
  Med vänlig hälsning
  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Någon lär ha sagt att man inte ska blanda nytta med nöje. :)

   Radera
 6. Kul med analys av ett lite udda bolag. När det kommer till etiska aspekter har jag lite problem med det, kanske inte främst pga kärnverksamheten men för att jag associerar till narkotikaverksamhet, pengatvätt och prostitution, huruvida dessa faktiskt förekommer på ricks' nattklubbar är däremot tveksamt.. Men jag förstår att du inte godkänner den punkten. Luppen nämner ett klassiskt etiskt test som hade fått underkänt av mig också.

  Det ekonomiska verkar ju lite lockande (värderingen), men oroande med så låg ROE i förhållande till de höga lånekostnaderna. Jag ville nog ha dubbelt så högt ROA som genomsnittlig låneränta för att känna mig helt trygg, nästan iallafall..

  Jetplanet var ju också lite avtändande. Creds till dina kriterier som sorterade bort företaget. Men kul att du tog upp bolaget på bloggen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul du gillade genomgången. Ja kriterierna fungerar hyfsat till att identifiera klassiska risker i bolag. :)

   Radera
 7. Såg ett tips om Pernod Ricard i kommentatirsfältet hos Dividend Mantra. Kanske kan vara något?

  SvaraRadera