måndag 22 oktober 2012

Rapporterna från GL Beijer och Beijer Alma

Noterar nu även ner några rader om GL Beijers och  Beijer Almas Q3 rapporter

Några nyckeltal från GL Beijer:

Vinst Jan-Sep 5,34 kr/aktie (5,30)
Vinst TTM 7,26 kr/aktie
D/E 1,23 (1,09)


GL Beijer har ökat sitt rörelseresultatet med ca 6% men ökningen hänförs till förvärv. GL Beijer är ett av mina minsta tillika nyaste innehav. Så här långt så tycker jag det ser ok ut, även om jag inte direkt vill öka till nuvarande pris även om bolaget historiskt uppvisat en god tillväxt.

Värderingen just nu på PE-basis är PE TTM 14,4 och PE5 15,8


Några nyckeltal från Beijer Alma:

Vinst Jan-Sep 6,46 kr/aktie (8,05)
Vinst TTM 8,79 kr/aktie
D/E 0,65 (0,57)VD nämner bl.a:

"Efterfrågeläget är utmanande vid ingången av fjärde kvartalet. Flera stora kundgrupper indikerar lägre volymer och det pågår anpassningar av lager och orderstockar. Det är därför rimligt att vänta sig att det svaga efterfrågeläget fortsätter och att fjärde kvartalet blir sämre än motsvarande period föregående år. Kostnadsanpassningar genomförs för att möta utvecklingen."


Värderingen just nu på PE-basis är PE TTM 12,8 och PE5 13,7. Även om det inte är jättebilligt så är det ändå acceptabelt för mig. Jag har under en lite längre tid ökat i Beijer Alma, med köp i stort sett varje kvartal. Mitt tillvägagångssätt liknar "dollar cost averaging" d.v.s. att jag köper för en summa med ganska jämna mellanrum men med den skillnaden att jag köper för en liten mindre summa om värderingen är högre och en något större om värdering är lägre. Detta ämnar jag troligen fortsätta med tills värderingen blir allt för hög för att locka till köp alternativt jag fått tillräcklig stor exponering mot bolaget d.v.s. på gränsen till vad jag är komfortabel med.


Lundalupen har nyligen analyserat bolaget också: Analys av Lundaluppen

"Sammantaget ser Beijer Alma mycket intressant ut och jag förstår att mina läsare tipsade om bolaget. Priset är på en sådan nivå att även Peter Lynch skulle vara intresserad (P/E mindre än eller lika med tillväxttakten). Bolaget tycks erbjuda en mycket hög investeringskvalitet till något som just nu ser ut som ett rimligt pris.

Beijer Alma åker in på bevakningslistan :-)"


Vad är din syn på GL Beijer och Beijer Alma? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar