måndag 14 maj 2012

Nibe Q 1 Rapport

Nibe är inget bolag som finns i portföljen, men jag har det under bevakning. Då Nibe spädde ut sin aktiestock i och med förvärvet av Schulthess Group AG så blev jag lite skeptisk och avvaktande. Förvärv kan både vara av godo som ondo. Just detta förvärvet skulle betalas med 60% kontanter och 40% aktier. Nibe har länge använt förvärv för att växa, men detta var första gången ( så vitt jag alla fall) som man gjort det genom att ge ut fler aktier.

Q 1 rapporten finns hur som helst här: Nibe Q1 2012 Rapport


Vinsten för kvartalet blev 0,98 kr/aktie (1,06).

Försäljningen uppgick till 2107 milj kr (1462) och rörelsevinsten 158 milj kr (125). Det kan se ut som en stor ökning men i stort sett hela försäljningsökningen beror på förvärv. 


Eget kapital ligger just nu på 41,80/aktie. Eget kapital kan jag tycka vara av intresse om man samtidigt vet hur hög ROE bolaget har, som i Nibes fall brukar ligga på ca 20%.

Debt/Equity 1,56 (1,06). Debt/Equity måttet ger en snabb översikt över hur stor hävstång man har i sin rörelse. 


Räntebärandeskulder har nu passerat hur mycket bolaget har i eget kapital, 4774 milj kr att jämföra med eget kapital på 4600 milj kr. Jag brukar använda det måttet som en liten "check point" för att se hur pass viktad man är mot finansiering kopplat till räntor. Jag är försiktigare med räntebärandeskulder än t.ex. leverantörsskulder.


Vinsten ligger m.a.o. kvar på ungefär samma nivå sett per aktie medan balansräkningen försämrats. Antagligen har försämringen av balansräkningen främst att göra med förvärvet av Schulthess Group AG i Schweiz även om de andra, mindre förvärven, som skedde förra året förmodligen också bidragit.


Jag är inte intresserad av att köpa några aktier i Nibe i nuläget, men kommer fortsätta följa bolaget och dess utveckling. 


Utdelningen för 2011 hamnade på 2 kr/aktie. Kursen just nu är ca 97 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar