söndag 13 maj 2012

Ekornes Q 1 Rapport

Ekornes senaste Q 1 rapport är den första rapporten från bolaget som kommit sedan jag tog in Ekornes i portföljen ganska nyligen. Ekornes är, hittills, det enda nya tillskottet i portföljen detta året. Jag tittade närmare på bolaget här: Analys av Ekornes.

Det var den starka balansräkningen i kombination med hög direktavkastning som lockade. Verksamheten står visserligen inför utmaningar då  försäljningen i speciellt Europa kan antas dala, men sammantaget var min bedömning att Ekornes var långsiktigt intressant.

Min strategi här är att öka när/om kursen sjunker. Om kursen vänder uppåt så avvaktar jag och inväntar nya lägsta kurser. Om ca 2-3 år gör jag en första utvärdering. Det är möjligt då att jag anser att Ekornes är en s.k. Value Trap. Det beror på hur verksamheten utvecklat sig och mina bedömningar kring riskerna då. Naturligtvis hoppas jag att bolaget är stabilt nog så Ekornes finns kvar i portföljen om 15-20 år.

Går vi till Q 1 rapporten så visade den i alla fall på ett urdåligt resultat! Omsättningen är i nivå med 2009 års finanskrisnivå och vinsten är t.o.m. lägre än då. EPS för kvartalet blev 1,35 nok.

Balansräkningen är fortfarande den starkaste jag känner till bland möbeltillverkare (D/E 0,23) och kassan är på motsvarande 6,80 nok/aktie.

Snart ska 7,50 nok betalas ut i utdelningar. Om den utdelningen ska kunna bibehållas för 2012 så behöver de kommande kvartalen visa på bättre marginaler och högre vinster. Jag vågar inte spå hur det kommer gå, men om utdelningen för 2012 kommer att hamna på 6 nok, vilket jag inte ser som omöjligt, skulle det i så fall motsvara en direktavkastning på ca 6,7% baserat på nuvarande kurs.

2008 sänkte man utdelningen ned till 3,50 kr från de tidigare 7,50 nok. Detta verkade man ha gjort som en proaktiv åtgärd även om man hade mer pengar att dela ut då. Krisen slog inte så hårt som befarat just då och nästföljande år följde en utdelning på 7 nok respektive 9 nok och nu 7,50 nok. Skulle vi hamna på 3,50 ännu ett år så motsvarar det ca 4% direktavkastning.

Det finns visserligen andra alternativ än Ekornes som lockar med hög direktavkastning, men då har de ofta inte en lika gedigen balansräkning att stå på och/eller verkar i branscher som jag kan känna mer "osäkerhet" kring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar