söndag 3 juli 2016

Årets tredje sommargäst

Dags för årets tredje, och sista, "sommargäst". Idag möblerar vi upp en vrå med halmbalar* för en extra gemytlig och somrig stämning.

Gästen har tidigare beskrivits med orden "En förvaltare med över 20 års erfarenhet av fondförvaltning. Har slagit index år efter år, men tar knappt ut någon avgift för förvaltningen för det. Träffat och skakat hand med både Warren Buffett och Charlie Munger."

Gästen är Erik Brändström, förvaltare och VD på Spiltan Fonder.
 

Tack Erik för att du ville ställa upp på en intervju. Du är ju VD för Spiltan Fonder samt förvaltar fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag som flera år i rad slagit sitt jämförelseindex. Kan du lite kort börja med att berätta hur det kom sig att du blev fondförvaltare samt vägen dit?

Tack själv – kul att du hörde av dig och kul att du har uppmärksammat våra fonder. Vi blir allt fler som sparare i Spiltans fonder – i dagsläget förvaltar vi drygt 19 miljarder kronor och har över 200 000 som sparar med oss – fantastiskt!

Att det blev fonder och fondförvaltning för mig är helt enkelt för att jag tycker att fonder är en så bra produkt – om det görs på rätt sätt. Men vägen dit börjar nog redan med ett grundläggande intresse för företagande. Har vuxit upp en förtagarmiljö det var självklart att prata affärer – både det som gick bra och mindre bra – och har alltid varat nyfiken och allmänt intresserad av hur saker hänger ihop. Efter att ha läst ekonomi så var det naturligt att börja att leta sig till aktiemarknaden – ett stort universitet för evigt lärande om olika bolag, branscher och omväldsförutsättningar – lägg till en nypa psykologi/mänskligt beteende så finns alla delar på plats för en rejäl utmaning. Började med aktiesparande i tidiga år och har arbetat aktiv med aktie sedan slutet på 80-talet och takt med ökad kunskap och insikt om det som både var bra och mindre bra och det som fungerade och inte fungerade så var det ett enkelt beslut att vara med starta ett fondbolag – Spiltan Fonder. Det fanns helt klart förutsättningar för att etablera ett sparalternativ baserat på sunt förnuft, långsiktighet och att ”Enkelt är effektivt”. Nu drygt 14 år senare är det oerhört tillfredställande att vi kommit en bra bit på väg – men vi är inte nöjda – fortfarande sparas det enorma belopp i fonder som helt enkelt inte är bra. Detta vill vi försöka ändra på. 


Vad är det du uppskattar mest med ditt jobb?

Det som är absolut mest stimulerande (och samtidigt frustrerande!) är att det inte finns något facit och att det aldrig blir klart – det är en evig process av lärande. Du måste hela tiden ta ställning till såväl stora som små händelser, hålla dig uppdaterad om det mesta och dessutom aktiv leta efter information som på något sätt kan påverka dina investeringsbeslut. Allt detta arbete kokar ner till beslut om hur du skall formerar din portfölj och hur den skall anpassa och utvecklas för att möta en omvärld i konstant förändring. Det är som ett lägga ett pussel med väldigt många bitar men där ”bilden” successivt förändras. Men kanske viktigast är att inte fastna i alla detaljer utan ha förmågan att kunna se förbi det som är ”brus” och det som är viktigt på riktigt. Spännande och frustrerande men över tid väldigt tillfredställande.  


Vad är de svåraste utmaningarna med att vara fondförvaltare?

Just förmågan att kunna plocka ut det som faktiskt är viktigt på riktigt för de bolags om du valt att investera i och förstås att hitta dem från början. Sen måste man även ha tilltro till sin egen metodik och våga vara uthållig även om det på kort sikt kan vara kämpigt om det inte går som man har tänkt sig. Helt enkelt våga ha en uppfattning och orka stå fast vid den. Samtidigt får man givetvis inte vara dumdristig utan man måste vara mycket ödmjuk inför sin egen förmåga och vara villig att ända uppfattning om och när det visar sig att det man faktiskt inte hade rätt. Det finns inget värre än att ”stoppa huvudet i sanden” – alla kommer ha fel vid olika tillfällen den som har minst fel över tiden och den som faktiskt lär sig av de felaktiga besluten kommer är antagligen vara den som lyckas bäst. 


Har du några förebilder när det gäller aktier och portföljförvaltning?

Det finns många som över tid har visat sig vara mycket skickliga investerare – jag föröker läsa så mycket som möjligt och lära av hur de har gjort – speciellt av deras misstag – så att jag slipper göra dem själv J. En given förbild är självklart Warren Bufffett och Charlie Munger (som jag faktiskt har haft tillfälle och nöjet att ”träffa” – dvs när jag var på Berkshire Hathaways bolagstämma häromåret fick alla utrikesbesökare helt kort säga ”Hello” och skaka hand med dem – stort! 


Om vi går över till själva fonden, Aktiefond Investmentbolag, i sig. Varför är just en fond baserad på investmentbolag en bra ide?

Spiltan Aktiefond Investmentbolag ser vi som en smart indexfond. Helt enkelt ett bra alternativ för alla som söker en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Genom att investera i investmentbolag, som är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag, har fonden förutsättningar att över tiden erbjuda bättre avkastning än en traditionell indexfond. Målsättningen är därför, till skillnad från ”vanliga” indexfonder, att över tid slå Stockholmsbörsen. En passiv förvaltning av fonden möjliggör en låg avgift. Helt enkelt en smart aktieindexfond med en mycket låg avgift på 0,2% per år. Givetvis kan man sätta ihop vår en investmentbolagsportfölj själv men det bästa argumentet att köpa fonden framför att sätta ihop en egen portfölj är att du får en bra spridning mellan investmentbolagen redan från första kronan. Och eftersom avgiften i fonden är riktigt låg så är det troligtvis även bättre att ”köpa” fonden än att bygga upp portföljen själv. Enkelt och effektivt!


Innehaven viktas ju lite olika i portföljen. Hur har ni kommit fram till just den viktning ni använder er utav?

Fonden vill replikera index så nära som möjligt och när vi gick igenom hur detta skulle ske på bästa sätt – var det naturligt att välja de två investmentbolag – Investor och Industrivärden - som hade/har störst andel noterade bolag i förhållande till sitt substansvärde. Att fonden kan ha målsättningen att slå index är främst för att fonden har en något högre risk än ”index”. Sammantaget replikerar vi börsen bra – men vi saknar H&M som till sin karaktär är relativt konjunkturokänsligt. Vår portfölj är med andra ord relativt index något mer cyklist (vilket även kan ses när man kollar tex på Morningstar där fonden har en något högre standardavvikelse än index). Ytterligare ett skäl till att fonden/investmentbolagen över tid har möjlighet att slå index är att bolagen har en viss belåning, dvs vi har indirekt en portfölj med en marginell hävstång (snittet för de största innehaven ligger kring 5-10% belåning över tid), dvs varje investerad krona ger innehav för dryga kronan. Därutöver handlas oftast investmentbolagen med en rabatt – dvs 1 krona ger mer än en krona i indirekt aktieinnehav – givetvis kan rabatten både gå upp/ner och därmed även den påverka avkastningen. Sammantaget: lite mer cykliskt/risk än snittet kombinerat med viss hävstång (belåning i bolagen) gör att vi trots att vi egentligen främst försöker replikera index har som målsättning att över tid även slå index. Om inte annat så har fonden till skillnad från en ”traditionell” indexfond chansen att gå bättre än index (och givetvis med ett lite högre volatilitet kommer fonden ha perioder då den kan komma att utvecklas sämre också). Över tid bör man dock få betalt för den ökade risk man tar (jmft med index) i form av en högre avkastning. 


Har du några personliga favoriter bland investmentbolagen i fondportföljen? Något som är mer välskött än de andra?

Svår fråga – lite grann som att fråga om vilket barn man tycker bäst om… Men ett bolag som jag personligen anser inte fått den uppmärksamhet som det förtjänar är Latour och de som arbetar inom Latour. 


Fonden har ju de här senaste 4-5 åren gått riktigt bra i jämförelse med MSCI Sweden. Är tidsperioden för kort för att kunna uttala sig om huruvida det är slump eller inte? Eller finns det något i upplägget eller förvaltningen som du anser gör det troligt att fonden även i framtiden kommer prestera bra? Är det troligt att den kommer slå sitt jämförelseindex även i nedgångar?

Gällande den framtida avkastningen i Spiltan Aktiefond Investmentbolag så är det väldigt svårt (för att inte säga omöjligt) att komma med en uppskattning. Men vi vet genom att titta på den historiska avkastningen för investmentbolag (och den faktiska utvecklingen fonden har haft sedan start) att det finns gott hopp om att Spiltan Aktiefond Investmentbolag över tid har goda förutsättningar att överträffa börsen. Och med tanke på fondens låga avgift på 0,2 procent så är den dessutom billigare än nästan alla (en fond är billigare och en är lika billig) indexfonder som bara kan ge börsen minus fondens avgift. Sammanfattningsvis känner jag mig väldigt hoppfull att vi över tiden har goda möjligheter att vara ett bättre placeringsalternativ än en vanlig indexfond. Se svar ovan ang nedgångar.


Har du några generella råd till någon som ska börja spara i fonder. Vad är viktigast att tänka på när man ska välja fonder enligt dig?

Utgångspunkten för allt sparande är att fundera på vilken risk man är beredd att ta. Det ger även potentiell avkastning – för tyvärr hänger alltid risk och avkastning ihop - så ju mer avkastning man vill försöka uppnå desto mer risk måste man ta. Givet att man har kolla på detta så bör nästa steg vara att välja fonder som kan passa in för att nå målsättningen. När man väljer bland fonder så finns det i huvudsak två slags fonder jag föreslår att man letar bland – aktiva fonder (som är aktiva på riktigt – undvik dolda indexfonder) eller indexfonder och då gärna ”smarta” indexfonder. Ett mycket bra tips är även att månadsspara – har själv gjort det sedan jag började arbeta och brukar säga till alla jag känner och träffar att det är det absolut bästa sättet att spara. Över tid blir ett par hundra kronor i månaden med värdestegring och ränta på ränta effekten en avsevärd slant. Återigen – enkelt är effektivt 


Tack så mycket Erik och tack för att du tog dig tid till den här intervjun. Som fondförvaltare kommer du få tid till semester i sommar? Får någon sommarvikarie ta över då ett par veckor eller hur fungerar det?

Tack själv – alltid kul att få diskutera kring sparande. Vet egentligen inte riktigt om man som fondförvaltare kan vara ”ledig” – portföljen är en del av vardagen och som en familjemedlem men jag håller mig borta från kontoret under ett par veckor under sommaren men har då löpande kontakt med både marknaden och de kollegor som finns på plats. Största fördelen med att vara utanför kontoret – de dagliga rutinerna – är att det ger goda möjligheter att ostört reflektera över vad som både varit bra och mindre bra under året – fondförvaltning är som livet – ett kontinuerligt lärande – passar därför på att läsa så mycket jag kan under sommaren - man blir aldrig fullärd! 


Tack! Hoppas vi får anledning att höras mer framöver och ha en skön sommar!

Det ser jag fram emot – du är alltid välkommen att höra av dig – önskar även jag trevlig sommar!

*Intervjun har skett via mail så några halmbalar har ej behövt flyttas.

15 kommentarer:

 1. Eftersom vi är intresserade av långsiktiga resultat.....

  3-års historik för ett antal indexfonder jämförda med Spiltan Investmentbolagsfond:

  Spiltan 60,59 %, avgift 0,2 %
  SPP AF Sverige 37,59 %, avgift 0,2 %
  Länsförs. Sv. Index 35,07 %, avgift 0,2 %
  Handelsbanken Sv. OMXSB 35,04 %, avgift 0,4 %
  Avanza Zero 28,29 %, avgift 0,0 %

  Valet är lätt i min värld. Observera att Avanza Zero är dyr räknat i utebliven avkastning. Bra jobbat, Spiltan!

  SvaraRadera
 2. @Newman

  Ett svårt val i min värld. Spiltan som förpackar de stora investmentbolagen under ett paraply har ju inte HM i portföljen. De kommande tre åren kanske HM får en pånyttfödelse, och då blir resultatet ett annat. XACT OMXSB har en förvaltningsavgift på 0,15%. En exponering mot ett 80 tal bolag är själv aktieägare.

  Soliga Hälsningar

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Lars,
   Fortfarande ett lätt val i min värld. Det skiljer 73 procent i avkastning de senaste tre åren, 60,59/35,04=1,79. (Jag jämför med Handelbanken OMXSB-fond, då Xact bara visar 19,85 %, vilket väl beror på att det är kursen exkl. utdelningar som redovisas.) Det är förståeligt att man vill ha H&M, men det gapet hade de knappast kunnat överbrygga ensamma.

   Mvh
   Newman

   Radera
  3. ...och således kan det knappast utgöra skäl att välja OMXSB istället för Spiltan. Bättre i så fall att köpa H&M separat.

   Jag upptäckte ett skrivfel i uträkningen....Det blev en nia istället för en trea: 60,59/35,04=1,73. Annars var det rätt :-)

   Mvh
   Newman

   Radera
  4. @Newman

   Själv tycker jag inte det är någon förvaltarbedrift att paketera de stora investmentbolagen, och sedan ta 0,2% i förvaltningsavgift för att sköta detta. Blir lite som att betala någon för att sätta på radion.

   När det gäller dessa fonder kan de alla vara vinnare man väljer ju själva var målsnöret skall sättas upp. Det blir lite som denna Sverigefond som Knoll & Tott förvaltade under många år. Man indexerade, och gav fonden ett lite personligt anslag. Man överviktade HM vilket gav ett mycket bra resultat. Sedan var det bara att köra upp lastbilen, och transportera bort miljonerna. Fonden har idag två nya förvaltare vilket jag tror de flesta av andelsägarna inte har en susning om.

   Soliga Hälsningar

   Lars

   Radera
  5. Lars,
   Bedrift eller inte är inte relevant för denna diskussion. Den handlade om Spiltans fond kontra de andra, och där valet lätt i min värld. Om man sedan behöver fonderna är en annan diskussion. Det är ju inte raketforskning att imitera fonden om man vill.

   Sol i sinnet, moln i luften :-)

   Newman

   Radera
  6. @Newman

   Min poäng var att det är meningslöst att titta på en så kort tid som tre år. Hade jag stått med nya pengar idag hade jag tveklöst valt OMXSB. Långsiktigt på aktiemarknaden är inte tre år.

   Soliga Hälsningar

   Lars

   Radera
  7. Överens med dig om att tre år är en kort tid. Sedan är frågan vilket som är det långsiktigt bästa valet. Bara den jag inte tror på vet.... Vi syns här i kommentarsfältet om X år för utvärdering :-)

   Må väl
   Newman

   Radera
 3. Får dock glädja mig åt att Spartacus inte valde att posera i halmen själv. Finns ju en klar trend att man skall ut ur gardroben. Nu senast var det filosofbloggaren som skall ge sig till känna.

  Soliga Hälsningar

  Lars

  SvaraRadera
 4. Lars! Du behöver iaf inte vara orolig för mig. Jag kommer inte att skriva ut mitt namn på min investeringsblogg.
  Hjärtliga Hälsningar
  Rullstolsinvesteraren

  SvaraRadera
 5. @Rullstolsinvesteraren

  Tack!

  När proppen väl lämnat tunnan så går det snabbt utför. Det räcker väl att säga Gottodix. Spartacus hade mycket väl kunnat hoppa upp på någon halmbal iförd slitna jeans, givetvis barfota. Lite rekvisita som en rostig damcykel, och en blomkruka gjorda av någon kasserad bensintank.

  Ernst har inte varit synlig i sommar kanske har programmet lagts ner. Detta vore en välsignelse för en stor del av den manliga befolkningen.

  Ha det bäst

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hehehe önsketänkande Lars, önsketänkande... :P ;)

   Radera
 6. @ Larsoch Newman Varför inte köpa båda? 50-50 spiltan investmentbolagsfond och OMXSB?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym,

   Håller med Lars om att tre år är en kort tid i dessa sammanhang, men dessa tre år har ändå varit i solklar favör för Spiltan. Framtiden vet vi inget om, men jag
   hade satsat på deras fond. Ska bli intressant att se resultatet efter nästa kraftiga nedgång, när den nu kommer. Då kanske jag står där med dumstruten :-)

   Mvh
   Newman

   Radera