tisdag 11 mars 2014

Yara och Krimkrisen

Krim verkar i princip redan ha annekterats av Ryssland i dagsläget. Den s.k."folkomröstningen" som sker under ryska truppers vakande ögon kommer väl föga förvånande ge något annat resultat än ett bifall till annektering.Tämligen otäck utveckling i vårt närområde kan jag tycka. Proceduren liknar Tysklands annektering, "Anschluss", av Sudet-området i Tjeckien 1938. Året därefter gick Tyskland även in i Polen, men Polen hade fått säkerhetsgarantier från väst (antagligen räknade man från tyskt håll att man även denna gång skulle låta saken bero) och utbrottet av andra världskriget var ett faktum.

Usch vad dystert det blev nu på en gång...

Och vad har Yara med Krimkrisen att göra?

Den viktigaste input-varan i tillverkning av konstgödsel är naturgas.

Ryssland är beroende av olje- och naturgasexport. Över hälften av statsinkomsterna kommer från denna sektor. Drygt 3/4 av naturgasen går till Västeuropa via diverse pipelines. Tyskland är den viktigaste kunden och importören (kan vara en förklaring till att Tyskland inte är jättemån om att sätta in sanktioner mot Ryssland). Vad som händer i Ryssland vad det gäller eventuella sanktioner, störningar i leveranser, ovisshet et.c. kan påverka gaspriset.

I nuläget verkar det vara lugnt. Gaspriset inom EU ligger på i genomsnitt 11,50 usd/MMBTU. Det har inte rört sig nämnvärt p.g.a. Krimkrisen. Som tidigare beskrivits, Yara just nu, så har gaspriset stor påverkan på Yaras marginaler.

Vad som däremot har hänt är att det amerikanska gaspriset stigit kraftigt under mars (man har som bekant haft ett mycket lägre gaspris där allt sedan utbyggnaden av shale-gasen vilket gynnat producenterna där något enormt). Den har gått från ca 3,50 usd/ MMBTU till ca 8 usd/MMBTU under en peak och pendlar osäkert nu mellan allt från 5 till 8 usd/MMBTU. Nu är väl troligen inte Krimkrisen att skylla för detta utan istället den mycket kalla och utdragna vinter man haft på andra sidan Atlanten vilket nu mot slutet börjar sätta sina spår. Det visar dock hur snabbt det kan slå upp och ner beroende på makrofaktorer som ligger utom de enskilda företagens kontroll.

Gaspriset förväntas ligga kvar på en relativ hög nivå (relativ till de senaste 4 åren då shale-gas funnits tillgänglig) då inte minst exporten av gas till t.ex. Europa förväntas öka.

Om EU inför sanktioner mot Ryssland i någon form som kan innebära dyrare gaspris, eller Ryssland stryper tillförseln för att använda som politiskt påtryckningsmedel, så får det stora konsekvenser för Yaras marginaler.

Vad som talar emot ett dylikt scenario är Västeuropas beroende av rysk energi och ryskt beroende av västeuropeiska pengar. Politik och människors handlanden följer dock inte alltid någon ekonomiskt förnuftig logik. 

Kontsgödsels-anläggningar i Nordamerika lär få betala dyrare för gas framöver om prognoserna stämmer. Anläggningar i Europa (där Yara har huvuddelen av sin produktion samt avsättning) kan få dyrare gas.

Kvar finns då gasen runt Persiska viken, men den är heller inte utan "jokrar". Vilket jag ska återkomma till i ett framtida inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar