tisdag 25 mars 2014

Analys av Tesco

Brittiska Tesco är en av värdlens största dagligvarukedjor och har dragit till sig en del intresse då kursen sjunkit till 10-års lägsta. Dags att ställa bolaget mot ratingkriterierna för att få en sammanfattande överblick.Jag hoppar över brödtexten och hänvisar istället till t.ex. Tesco på Wikipedia 

Bolagets egna sida: Tesco 

Eller senaste årsredovisningen: Tesco 2013

Nämnas kan i alla fall att man omsätter ca 65 miljarder pund och hemmamarknaden Storbritannien är viktigast för bolaget och står för drygt 2/3 av omsättningen.
Large eller midcap på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE/NASDAQ.

ADS (1 ADS = 3 aktier) är noterade på NYSE (Ticker: TSCDY).  Själva aktierna finns på London-börsen. För sakens skull kommer jag nedan bara hänvisa till aktierna/per de riktiga aktierna, ej ADS:erna, även om eventuellt handel antagligen görs billigast via NYSE.

Tesco bedöms klara kriteriet.Ägare

Ingen större ägare i sikte, Berkshire Hathaway har ägt drygt 5%, men ligger nog nu på ca 3,7%. Norge (Norska Oljefonden?) äger ca 5% samt så har även BlackRock ca 5%. 

Tesco bedöms ej klara kriteriet.
 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar, två gånger per år. 2013 hamnade de på 14,76 pence. Samma som för 2012 och utdelningen har därmed varit stillastående från dess. Över en 7-års period har utdelningarna dock ökat med drygt 67%. På 10 år har den fördubblats. Vi tittar därmed här på en utdelningstillväxt om ca 5-7%.  Dock har detta inte varit trenden de senaste 2 åren.

5-års genomsnitliga utdelning ligger på ca 13,4 pence. Att jämföra med bedömt fritt kassaflöde om ca 13,8 pence under samma period. Tesco bör klara av att ge fortsatta utdelningar, men huruvida vi kan få se någon utdelningstillväxt framöver är svårare att bedömma. Just nu brottas man med en del problem. De tar sig inte uttryck enbart i resultatet i form av eventuella nedskrivingar utan kan också slå på kassaflödet. Av historiken att döma dock så...


Tesco bedöms klara kriteriet.

Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Nej inte i den omfattningen som åsyftas med kriteriet.

Tesco bedöms klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej.

Tesco bedöms klara kriteriet.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja man går med vinst år efter år, men 2013 var inget kul år för Tesco då vinsten sjönk ned mot noll och nästan inget. 5-års medel ligger på 25,2 pence. 

Vinsten 2013 landade på 0,2 pence/aktie. 3-års medel 23,3 pence/aktie. Når man tidigare lönsamhetsnivå så bör 30 pence/aktie inte vara en orimlig vinstnivå. 35 pence nådde man 2012. Utdelningar har bibehållts hela tiden. 5-års ebit ligger på ca 44,5 pence/aktie.

Tesco bedöms klara kriteriet.

Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital på 16,7 miljarder pund. Long Term Debt på 10,1 miljarder pund. Totalt sett är Debt/Equity på 2,0 (2013) då man har en del kortfristiga skulder i balansräkningen. Goodwill-posten utgör ca 6% av totala andelen tillgångar d.v.s. 3 miljarder pund.Debt/Equity är på gränsen för acceptabelt men fungerar som det ser ut nu.

Tesco bedöms klara kriteriet.
Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på ca 14%. Eget kapital är på ca 2 pund/aktie (2013). Undantar man 2013 ligger ROE mer runt ca 17% i medel.

Rörelsemarginalen ligger i snitt på ca 6% men 2013 landade den på 3,4%. Bruttomarginalen brukar snitta på ca 8% men landade 2013 på ca 6%. Det egna kapitalet har fördubblats på en 10-års period.

Direktavkastningen är just nu på ca 5% men medel för de fem åren har legat på 3,6%. Utdelningen är därför just nu historiskt hög. Omsättningen har ökat med ca 2% årligen sett till de senaste åren.

Tesco bedöms klara kriteriet.Ledningen

Styrelseordförande sedan 2011 är Richard Broadbent. Jag tycker det ser ut som om de flesta i styrelsen tillkommit under åren efter Finanskrisen. Antalet sidor som behandlar corporate governance inkl. hur bonusprogrammen är utformade är många i årsredovisningen. Jag får inte riktigt den här varma känslan, men i likhet med andra stora bolag så som Coca Cola mf.l. så domineras den här "världen" av styrelseproffs och optionsprogram. Det är inga familjeägda entreprenörsbolag direkt utan mer eller mindre tjänstemannastyrt. Hur som helst. Jag har inget specifikt negativt i sak så... 

Tesco bedöms klara kriteriet.
 


Information tillgängligt

Tescos huvudmarknad är i Storbritannien. Inte helt omöjligt att göra besök alltså för att skaffa sig en egen uppfattning kring rörelsen. Informationsgivningen från bolagets håll anses också vara tillräcklig. Det är heller ingen direkt "exotisk" bransch med mycket "brus" runt omkring.

Tesco bedöms klara kriteriet.Marknadsmakt och marknadssituation

Tesco är en av världens största aktörer inom sin bransch. Störst är man på sin hemmamarknad, Storbritannien (ca 30% marknadsandel) som för övrigt är ganska fragmenterad. På sista tiden har man dock varit utsatt för marginalpress. Hårdnande konkurrens har gjort att man varit tvungen att sänka priserna för att behålla marknadsandel. Det säger också något om branschen i sig. Det är via låga priser man konkurrerar först och främst. Marginalpressen indikerar att man inte egentligen har någon "edge". Man är istället en potentiell value trap

Tesco har gjort mindre lyckade satsningar i bl.a. USA som slagit på resultatet. Någon lönsamhet fick man aldrig till där och man gick (lite oturligt) in i den amerikanska marknaden strax innan finanskrisen. Denna del, samt Japan, har avvecklats.

Behovet av bolagets produkter- och tjänster bedöms dock finnas i många, många år till så branschen i sig är inte utdöende. Dock är det svårt att förutsäga vilka aktörer som klarar av konkurrensen bäst.


Tesco bedöms ej klara kriteriet.
Etiska aspekter

Helt ok.

Tesco bedöms klara kriteriet.


Brasklapp

Tesco uppvisar kännetecken på att vara en eventuell value trap. Dessutom är balansräkningen ett gränsfall. Inte minst om man tittar på räntetäckning. Kassaflödet täcker precis utdelningarna som det är. Känns som man redan innan marginalpressen startade "optimerat" sin balansräkning så att nu då en stark sådan skulle behövas så finns det inte riktigt där som en "kudde". Man har m.a.o. inte samma situation där som en del av sina branschkollegor så som t.ex. WMT. WMT är ett kvalitativt bättre bolag. 

Man kan kanske säga att Tesco satsat lite för aggressivt att försöka växa utomlands. Detta har inte alltid betalat sig (tvärtom om ibland) samtidigt som man fått det svårare på hemmaplan (Storbritannien har iofs också haft en svacka vilket pressat alla aktörer där).


Tesco får godkänt på 10 kriterier av 12, men med en braklapp. Detta leder då till ratingen: B.


Slutsats

Med ratingen B så är min syn på Tesco neutral. Förutsättningar för att det ska bli bra finns där, men man får beakta bolagets situation också för det är inget klockrent case. Om man tror att bolaget ska vända på trenden och återfö lönsamhet liksom tillväxt är detta ett ypperligt tillfälle. Om inte, så är det en value trap.

Det finns ingenting som än tyder på att man lyckats vända skutan. För den som vill mäta utvecklingen i affärerna på ett någorlunda objektivt sätt, via F-score, så ger det heller ingen direkt ledning. Tesco får 5 F-Score vilket är varken bra eller dåligt. Risken för totalt haveri är dock heller inte stor, än. Z-score är 1,97 vilket är i grå-zonen.M.a.o. det finns inget än som tyder på en vändning. Ej heller så pekar det käpprätt nedåt heller. 

Kan man se till att få bättre lönsamhet vilket kan hjälpas av en något bättre konjunktur på hemmamarknaden så kan Tesco vara väldigt intressant nu då bolaget handlas på 10-års lägsta. Risken är dock att Tesco´s resa blir ganska lång och mödosam. Sammanfattningsvis kan Tesco, som i i nuvarande sits är ett slags turn around case, utgöra en mycket fin investering eller bli en "value trap". Fundamentalt står vågskålarna och väger ganska mitt på just nu då det varken pekar uppåt eller nedåt. Hittills har jag enbart vågat mig på turn around liknande case då vågskålen varit lutad (så som jag ser det) till förmån för goda förutsättningar (t.ex. i form av låg skuldsättning, vara en s.k. magic sixes, höga F-score et.c.). 

Noteringar kring nuvarande värdering

Tesco kurs 25/3 2014: 295 pence (Topp 3 år ca 445 pence, botten ca 295 pence)

PE 1475 vilket beror på den rekordlåga vinsten 2013 så i praktiken -
PE3 12,7
PE5 11,7

Direktavkastning 5,0%Vad är din syn på Tesco?

15 kommentarer:

 1. Köpte in en mindre post Tesco förra året, när Pundet var som lägst. Kändes som en bra exponering och trodde på en relativ snabb vändning. I dagsläget dock mer aktuellt att köpa Walmart i fortsättningen. Kommer dock behålla Tesco ett tag till då jag förväntar mig bibehållen utdelning framöver. Förväntade P/E är trots allt 4-5 lägre än på Walmart.

  /Investerailivet

  /Investerailivet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan nog vända till slut ja. Svårt dock att veta när eller var botten är.

   Radera
 2. Hur ställer du dig till OTC:TSCDY.
  Ser du några extra risker där gentemot London listningen.
  Att den handlas på pink sheet alltså.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag kan komma att tänka på är i så fall dels extra valutarisk i och med att det är usd inblandat också. Hur står USD gentemot GBP? Dock är valutor inget jag sätter någon större vikt vid. Det andra kan vara att det kan bli problem med omsättningen och högre spread. Har inte kollat det men har svårt att tänka mig det egentligen vore något problem för småsparare som en själv när det gäller bolag som Tesco. ADR/ADS:er kan också ha en administrationsavgift på någon promille också. L har i regel dyrare courtage än NYSE så i de flesta fall tror jag NYSE ändock lönar sig för de flesta.

   Radera
 3. 2013 års resultat var väl dock pga av nedskrivning. Så lär nog inte bli något noll resultat i år. Enligt yahoo finance estimerar 24 analytiker ett EPS på 30.76. Det ger ett P/E tal på 9.5. Lägsta estimatet ligger på 27.94 och skulle ge ett P/E på 10,46.

  Företaget har snart funnits i 100 år. Med andra ord har det genomlidit många kriser med åren och rent statistiskt.... kommer de lyckas igen? Tesco är ett väldigt starkt varumärke i UK och kan inte säga att de säljer sämre produkter än någon annan här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, både och. Det var ju inte bara kostnader för nedlagd verksamhet utan också försämrad bruttomarginal, men visst gick ca 1,2 miljarder gbp bort där som inte påverkade kassaflödet.

   Ja jag tror också ca 30 pence verkar rimligt om vi inte får se stora nedskrivningar. Tesco har ju visat sig kunnat tjäna det och lite till.

   Jag tycker Tesco ser intressant ut, men jag vill ju inte leta efter saker som bekräftar det utan hellre försöka hitta saker som eventuellt skakar om den uppfattningen och får mig fundera lite till.

   Av det som går att läsa på nätet om Tesco så verkar de flesta vara övertygade om att Tesco snart vänder och Tesco just nu är rekordbillig. Om det är den rådande uppfattningen varför handlas då en av världens största kedjor ändock fortfarande så billigt. Är Mr Market så otroligt seg och ineffektiv? Ja kanske. Det har ju hänt förr. :)

   Radera
 4. Helt klart rätt att vara kritisk :) Inte det jag menar, men rätt ska vara rätt och enskida år som förra året händer många bolag. Om jag inte minns helt fel skulle resultat utan nedskrivningen landat någonstans runt 30-31 så inte helt katastrofalt.

  Men ja man kan undra varför Mr Market värderar den till nuvarande pris i ett annars högt börsklimat.... Tesco handlas till värdering som brukar ge vinst på sikt.... Bra företag, Lågt P/E tal och hög direktavkastning. Svår nöt att knäcka :)

  SvaraRadera
 5. Har du tittat på Ahold som är i samma bransh fast Hollandsbaserat ?
  Vad gjorde de med likviden de fick från försäljningen av ICA ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej inte nämnvärt. Jag tror de satsat bl.a. mer i Tjeckien.

   Radera
 6. Hej, har du koll på hur det fungerar med utdelningarna om man köper Tesco (ADS) respektive Tesco (riktiga brittiska aktien). Blir utdelningarna procentuellt sätt lika höga eller finns det dolda avgifter eller liknande?

  Tror att Tesco på lite längre sikt är ett mycket bra köp. De gånger jag vart i UK har jag alltid gillat deras butiker, både läge, pris och utbud har ofta vart mycket bättre än konkurrenternas.
  mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte exakt, men bland vissa nätmäklare nämns att det finns en administrationsavgift på någon promille för ADR:er. Utdelningarna bör vara detsamma med reservation för att de flesta mäklare har någon form av valutaspread (0,5% hos Avanza tror jag) när det kommer till växling. Man kan få ned valutaspreaden genom att öppna valutakonto och växla manuellt.

   Radera
  2. Hur ser du på fastighetsportföljen?
   http://www.telegraph.co.uk/finance/migrationtemp/2807681/Tesco-Europes-biggest-property-company.html
   http://seekingalpha.com/article/2112993-tesco-buy-the-property-get-the-retailer-for-free

   Radera
  3. Jag har inte tittat närmre på det än, men visst ser det ut som om Tesco värderas till samma pris som fastigheterna är värda. Ser att Tesco är värderad till 283 pence i skrivande stund nu. Ny bottennivå tydligen.

   Radera
  4. Jag får dock inte samma siffror som författaren i länken ovan. Han verkar hävda att Tescos fastigheter är värda 38 miljarder pund, men jag får det till 27 miljarder pund dvs drygt till samma pris som marknadsvärdet är nu (författaren verkar ha tagit med alla anläggningstillgångar inkl goodwill m.m.) Sedan har han dragit av nettoskulden sett till hela bolaget. Jag hade nog hellre räknat av banklånen på 11 miljarder eftersom jag förmodar de har fastigheter som säkerhet. Då blir "nettovärdet" på fastigheterna för Tescos del istället 16 miljarder pund. Med reservation för att jag räknat/läst/tänkt fel.

   Radera
 7. http://seekingalpha.com/article/2180633-tescos-price-drop-offers-excellent-value

  SvaraRadera