måndag 5 augusti 2013

Analys av the Walt Disney Company

Jag tar en titt på the Walt Disney Company utifrån mina s.k. ratingkriterier. 

The Walt Disney Company är världens största mediakonglomerat och grundades 1923 av Walt och Roy Disney som Disney Brothers Cartoon Studio. Som namnet antyder så var det produktion av tecknade filmer som var affärsiden. 1986 bytte bolaget till nuvarande namn.
Idag består Disney av mycket mer än bara tecknad film men det är fortfarande familjeunderhållning som är den grundläggande affärsiden. Man delar in sig i fem segment.

Media Networks (Tv kanaler så som Disney Channel, ABC Family, SOAPnet, ESPN och AETN). Intäkter genereras från abonnemangsavgifter, försäljning av program och shower till tredje part samt annonsintäkter. Annonsintäkter står för ca 40%.

Parks and Resorts (Tema parker och kryssningsfartyg). Intäkter genereras från entreavgifter, hotell och försäljning av allt från mat till souvenirer.

Studio Entertainments (Filmproduktion och lansering). Intäkter kommer från produktion av filmer, men också distributionsavgifter. Exempelvis betalar Dreamworks för hjälp med distributionen. Även DVD försäljning och via annan media så som Pay per view går in under detta segment.

Consumer Products (Leksaker, kläder m.m.). Licensintäkter står för en stor del av kakan (man tillverkar med andra ord inga Spiderman figurer i egna leksaksfabriker) liksom publicering av diverse tidsskrifter. En leksaksförsäljningskedja finns också med flest butiker i Nordamerika. 

Interactive (Mobil- och dataspel, sociala nätverk m.m.). Intäkterna är både från egen produktion som från licenser.

Varumärkena är allmänt kända och inkluderar figurer så som Musse Pigg, Kalle Anka, Askungen, Mupparna och många, många fler. Dessutom har man via förvärv, Pixar (2006), Marvel (2009) och Lucas Film (2012), ständigt utökat sin varumärkesportfölj till att nu även omfatta Cars, X-men, Star Wars mf.l.  

Resultatmässigt så är tv-kanalerna viktigast och står för ca 2/3 av rörelsesesultatet. Därefter kommer temaparkerna som står för ca 1/5 av resultatet. Segmentet Interactive (som är det minsta) går för närvarande med förlust även om trenden verkar antyda att man kan uppnå nollresultat så småningom.

Bäst rörelsemarginaler har tv-kanalerna följt av konsumentprodukter. Sport (ESPN), Disney Channel och diverse välkända småfigurer i leksaksaffärerna går det tydligen alltid ta bra betalt för. Visserligen tjänar man pengar även på filmerna man producerar och visar på bio även om (näst efter förlustbringande Interactive) marginalerna här är sämst, men det är "eftermarknaden" (tv-serier, besök på temapark och leksaker) som är kassakorna i bolaget när det gäller tecknade figurer.
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Disney är noterat i New York, NYSE.Ägare

Ingen storägare av kött och blod utan de största posterna innehavs av institutionella ägare så som Vanguard m.fl.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja Disney har betalat ut utdelningar allt sedan 1982 och utan avbrott. Till skillnad från många andra amerikanska aktier betalar man ut en gång per år. Utdelningen kommer i December. Disney har brutet räkenskapsår. Runt och omkring finanskrisens år (2008, 2009, 2010)  var utdelningen stillastående. Detta kompenserades dock kraftigt 2012 då utdelningen höjdes med 50%. 2012 var utdelningen 0,60 usd/aktie. Det mesta pekar på att man kommer fortsätta med utdelningar.
Utdelningarna har under den senaste 5-års perioden varit 0,41 usd/aktie i medel. Vinsten under samma period blir 2,34 usd/aktie d.v.s. en utdelningsandel på ca 18%. Dock så går det mesta av Disneys fria kassaflöde inte till utdelningar utan till återköp av aktier. Under t.ex. 2010-2012 återköptes aktier för fyra gånger så mycket som gavs i utdelningar.Den genomsnittliga direktavkastningen har legat på 1,20% de senaste 5 åren.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Marginalerna pressades något under 2009. För övrigt uppvisar man en förhållandevis konjunkturokänslighet i stort. Vissa segment upplevs dock mer konjunkturkänsliga än andra, men inte så pass att det ger några stora utslag. Råvaruprisers fluktuation, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar bedöms heller inte påverka nämnvärt.

Bolaget anses klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej. Visserligen kan t.ex. hur en ny karaktär och en film mottages av biopubliken skapa rubriker men i det stora hela så påverkar det lite. Disney har sedan gammalt starka etablerade "varumärken" som man fortfarande profitierar på. Lite tack vare sin storlek så är man inte beroende av att återkommande "lyckas" med varje ny produkt.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. De två sista åren har varit riktigt goda med nya rekordvinster och 2013 ser i skrivande stund ut att bli det tredje året med nytt rekordresultat.2012 var vinsten (diluted) 3,13 usd/aktie.
Vinsten som 5-års medel ligger på 2,34 usd/aktie. 3-års medel är 2,56 usd/aktie.Vinsten som TTM (Q3 2013) är 3,30 usd/aktie. Det bedömda fria kassaflödet är ca 3/4 av redovisade vinster. Man får också skilja på underliggande vinsttillväxt och vinsttillväxten sett till per aktie (p.g.a. återköp). Den underliggande vinsttillväxten har legat på ca 5% årligen sett till de senast 5 åren. Vinst per aktie har ökat med ca 7%/år och utdelningstillväxten har varit ca 12%/år. Omsättningen har inte ökat i samma takt som vinsten. Det är m.a.o. marginalförbättringar som har gett en skjuts till resultatutvecklingen.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 42,1 miljarder usd. Long Term Debt på 13,4 miljarder usd och andelen totala skulder på 39,3 miljarder usd. Debt/Equity 0,93 (ÅR 2012). Goodwill och immateriella tillgångar utgör största delen av balansräkningen (av kanske ganska naturliga skäl då det är immateriella rättigheter man i grunden lever på).
Kassan på ca 4 miljarder usd (ÅR 2012) vilket motsvarar ca 2,20 usd/aktie.

Avkastnings- och tillväxtskrav


Rörelsemarginalen har  över åren krupit upp till ca 14% från att ha varit ca 12% 2008. ROE som 5-års medel hamnar på ca 12% som 3-års medel ca 13% och 2012 var den 14,3%.  Man har under en 5-års period  i medel klarat av drygt 4% tillväxt av det egna kapitalet (totala kapitalet) årligen. Det är acceptabla nivåer.

Eget kapital per aktie är ca 22 usd (ÅR 2012). 

Det finns dock frågetecken kring tillväxten. I alla fall om man ser till den organiska. Justerar man för aktieåterköp och vinsthöjningar p.g.a. marginalförbättringar så är inte tillväxten jätteimponerande. Ta sedan även bort uppköpens effekt så ser bolaget mer ut som ett ganska stabilt bolag vars tillväxt i stort följer med inflationen. Varken mer eller mindre.
Ledningen

Robert A. Iger är styrelseordförande och CEO sedan 2005 och har arbetat inom Disneys ledning sedan 1996. Som kuriosa kan nämnas att han också blev medlem av Apples styrelse 2011. Jag har inte funnit anledning att misstro ledningen.
Information tillgängligt

Även i lilla Sverige är Disneys produkter väl kända och man kan som konsument prova på både att köpa leksaker, spel, besöka rekreationsanläggningar liksom se på film och TV för att bilda sig en egen uppfattning kring "produkten". Årsredovisningar et.c. verkar tillräckligt transparenta. Det finns en historik att gå tillbaka och kika i också. Informationen som finns att tillgå är fullt acceptabelt.Marknadsmakt och marknadssituation

Efterfrågan på familjeunderhållning och rekreation förväntas finnas i många, många år till. Branschen kan väl både ses som tråkig (händer ju inte mycket rent branschmässigt då samma affärskoncept gällt och förväntas gälla länge än) som exotisk (roliga varumärken och fantasivärldar att utforska).

Affärssegmenten ter sig lite olika ut till sin karraktär.

Media Networks konkurrerar med andra mediabolag. Dels om rättigheter att få visa t.ex. stora sporthändelser, dels om annonsörer. Man har en delvis konjunkturkänslighet i och med att annonsintäkter förändras i hög och lågkonjunkturer. Parks and Resorts konkurrerar med andra rekreationsupplevelser och uppvisar liksom andra i branschen en viss säsongmässighet. Även om de är uppe året runt så dras folk mest till denna typen av rekreation på sommarhalvåret. Studio Entertainment segmentet är utsatt för kundernas onyckighet. Det kan vara svårt att på förhand att veta vilken typ av film som blir kassasucceér. Det kan även ge visst utslag på "eftermarknaden" då segmentet Consumer Products delvis är beroende på hur populära olika figurer är från tid till annan.

Ser man till hela bolaget så kommer ca 1/4 av intjäningen från annonsintäkter. Här kan man befara en del volatilitet.

Varumärkeskännedomen bedömmer jag dock som stor bland konsumenterna. Tillika bolagets möjligheter att bestämma och ta lite extra betalt för sina produkter. Ve den på SVT som säger att de inte ska sända Kalle Anka mer på julafton... Jag vill t.ex. minnas att det var Disney som beslutade att ta bort en figur i Tomtens Verkstad förra året. Det var inte något som SVT kunde göra åt det utan enbart godta.

Jag antar att jag inte är den enda föräldern som märkt av att barnen ibland vill ha speciella leksaker också. Beroende på vad som är aktuellt. Jag bedömer det helt enkelt som att bolaget har en viss form av marknadsmakt. 

Marknadssituationen är kanske inte alltid konkurrensfri, men man har helt klart en dominerande ställning som världens största mediakonglomerat.

Disney anses sammantaget passera denna punkt med betyget godkänt.

Etiska aspekter

Ok.


Brasklapp

Av naturliga skäl så finns det en hel del immateriella tillgångar på balansräkningen. Dock är det svårt att veta hur pass riktigt de är värderade. Den egentliga underliggande tillväxten är också ett frågetecken samt marginalerna. Hur länge till kan man förbättra sina marginaler? Ska de sjunka eller bibehållas på nuvarande nivå? Mycket pengar används även till uppköp vilket kan både vara bra som dåligt. Hittills verkar de varit lyckade enligt bolaget självt, men jag kanske får möjlighet att titta på det lite längre fram själv. Återköp är också ett dubbeleggat svärd. I vissa fall mycket positivt, men ifall man använder stora summor till återköp då aktien är högt värderad så är det ju rent värdeförstörande.  Sammantaget gör alla dessa farhågor att jag tillsvidare skjuter in en brasklapp.


The Walt Disney Company får godkänt på 11 kriterier av 12, men med en brasklapp. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på bolaget lätt positiv.  Disney ska undersökas närmre. Framförallt är det en del frågetecken jag vill försöka reda ut. Det ter sig dock som ett bolag förhållandevis stabilt bolag som säkerligen kommer bjuda på många upplevelser i många, många år till. Jag ser också att värderingen fick sig en rejäl skjuts uppåt då bolaget annonserade en 50% höjning av utdelningen.
Noteringar kring nuvarande värdering

Disneys kurs 4/8 2013: 66,50 usd (Topp 3 år ca 65 usd, botten ca 35 usd)


PE TTM (Q3 13) 20,2
PE (2012) 21,2
PE3 26

Direktavkastning 1,1% 
Vad är din syn på the Walt Disney Company?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar