fredag 9 augusti 2013

Analys av Time Warner

Jag passar på att publicera lite om ännu en mediakoncern, Time Warner. Titten är gjord utifrån mina s.k. ratingkriterier. 

Time Warner har ett marknadsvärde som är ca häften av Disneys och är näst största i världen på media och underhållning räknat på omsättning. Över tid har turerna varit många och sammanslagningar och försäljningar har skett från och till men man delar idag upp sina affärer i tre segment, Networks, Film & TV Entertainment och Publishing.
Networks (Tv kanaler så som CNN, HBO, Cartoon Netwoork, TNT, Cinemax m.fl.). Intäkter kommer från abonnemangsavgifter, annonsörer och genom att sälja program till tredje part. Abonnemang står för ca 60% av segmentets intäkter, annonser för 30% och försäljning av program eller s.k. "content" för 10%.

Film & TV Entertainment (Filmproduktion och lansering bl.a. via Warner Bros. och filmer så som the Hobbit, the Dark Knight, Harry Potter m.fl. Även TV produktioner ingår här som t.ex. Ellen DeGeneres Show, Gossip Girl m.fl.). Intäkter kommer från produktion och distribution av filmer, tv-program m.m.. Alla inkomster kan i storts ett hänvisas till som s.k. "content"relaterade intäkter.

Publishing (Publikationer så som Time, People, Sports Illustrated m.fl.). Segmentet består i huvudsak av Time Inc. som är USAs största tidningsaktör. Intäkter kommer från prenumerationer (ca 40%) och annonsintäkter (ca 60%).Planer finns på att göra sig av med Time Inc. I slutet av 2013 förväntas en notering av Time Inc. ske.

Networks är helt klart det viktigaste och största segmentet. Networks står för ca halva omsättningen och har överlägset bäst rörelsemarginaler (ca 30%) vilket gör att ca 70% av bolagets rörelseresultat härstammar därifrån. Film & TV Entertainment är näst störst och står för ca 40% av omsättningen. Därefter följer Publishing. De båda sista segmentet ligger på ca 10% i rörelsemarginal.
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Time Warner är noterat i New York, NYSE. Ticker TWX.Ägare

Institutionella ägare med max 5% var Capital World, JP Morgan, Vanguard m.fl.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja. Time Warner betalar ut utdelningar kvartalsvis. 2012 var utdelningen på 1,04 usd/aktie. 3-års medel är på 0,91 usd/aktie att jämföra med vinsten under samma period på i medel 2,65 usd/aktie. Det ger en utdelningsnivå motsvarande ca 34%.Det fria kassaflödet bedömmer jag till  i medel ca 2,10 usd/akte under samma 3 års period vilket motsvarar ca 80% av redovisade vinster. Time Warner lägger enbart en mindre del på utdelningar och har under 20012-2010 i medel återköpt aktier för en summa 3 gånger så mycket som man gett i utdelning.

Utdelningstillväxten har varit ca 8-9%/år i medel de senaste åren.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Omsättningen är stabil över tid och resultatet visar på en långsam ökning, men 2008 fick man ta en jätteförlust. Det var gamla synder som kom ikapp och som gav bolaget en rejäl post i nedskrivningar rörande samgåendet med AOL.

AOL och Time Warner gick samman 2001. Enligt vissa bolagets största misstag någonsin. Samgåendet med AOL skedde under IT yran och det till omsättningen och resultat mindre AOL värderades högre än Time Warner. I sviterna av IT-kraschen blev man tvungen att ta en gigantisk nedskrivning. Historiens största.  2009 gjorde man sig slutligen av med AOL.

Råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar bedöms annars inte påverka nämnvärt. En viss konjunkturkänslighet kan befaras då annonsintäkter utgör totalt 1/3 av intäkterna, men man har visat på förvånadsvärd motståndskraft trots detta.

Bolaget anses klara kriteriet.Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nyproduktion av serier, tv-program och filmer krävs visserligen. Liksom artiklar till tidningar, men man står och faller inte baserat på huruvida lanseringen av enskilda "produkter" blir en succe eller ej.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. Förlusten 2008 kan egentligen ha kommit när som då det handlade om ett misslyckat samgående och övervärdering av tillgångar. Därav hänför jag inte det till konjunkturens svängningar egentligen. 2012 var vinsten 3,09 usd/aktie. 2008 års redovisade förlust påverkade inte utdelningen.

Den underliggande vinsttillväxten har legat på ca 4-5% årligen sett till de senast 4 åren (jag väljer därmed att inte ta med 2008). Vinst per aktie har ökat med ca 12%/år under samma period. Anledningen till skillnaden är förstås återköp av aktier. Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 29,9 miljarder usd. Long Term Debt på 19,1 miljarder usd och andelen totala skulder på 38,4 miljarder usd. Debt/Equity 1,28 (ÅR 2012). Goodwill och immateriella tillgångar utgör största delen av balansräkningen (över hälften av tillgångarna).Kassan på ca 2,8 miljarder usd (ÅR 2012) vilket motsvarar ca 2,90 usd/aktie.

Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE ligger runt 9-10% och rörelsemarginalen är  på ca 20%.

Omsättningstillväxten följer inflationen över tid (Ca 2%). Man har dock lyckats förbättra marginalerna över tid vilket lett till en högre genomsnittlig vinsttillväxt (ca 4-5%). Återköp av aktier gör sedan att situationen ser helt annorlunda ut sett till per aktie.

Tillväxtstakten är inte optimal. Återköp av aktier är också ett tveeggat svärd.Speciellt när det är så stor del av kassaflödet som går till detta.

Jag låter tillsvidare bolaget misslyckas på denna punkt.Ledningen

Jeff Bewkes är styrelseordförande och CEO samt har ett långt förflutet inom bolaget. Jag har inte funnit anledning att misstro ledningen.
Information tillgängligt

Informationen är acceptabel. Man kan bilda sig en egen uppfattning som konsument av bolagets "produkter". Det är ingen obskyr bransch som bedrivs i långbortistan utan den sker, bildligt talat, i våra vardagsrum. 

Bolagets historia är ett kapitel för sig med alla turer fram och tillbaka. Kanske ett bra föremål för en dokusåpa, men den är i alla fall hyfsat transparent. Så bedöms även den information som finns att tillgå för investerare att vara.Marknadsmakt och marknadssituation

Efterfrågan på nyheter och underhållning förväntas finnas i många, många år till. Formerna för hur vi konsumerar dem kanske ändras över tid, men någon måste i alla fall producera och distributera dem. TV- och filmformatet förväntas vara hållbart än ett tag.

Att man lyckats sakta höja sina marginaler tyder, som jag tolkar det, att man antingen har haft tur i sina satsningar, effektiviserat verksamheten eller eventuellt har någon form av prissättningsmakt som en av världens största aktörer.. Networks segmentet ter sig vara en riktig guldkalv och man har av allt att döma en ganska dominerande ställning.

Konkurrens finns naturligtvis med andra mediabolag, men man verkar klara av den tämligen bra. I alla fall sviktar inte efterfrågan eller lönsamheten. 

Publishing segmentet är det minst betydelsefulla och som redan noterats ovan så är Time Inc tydligen på väg att noteras. Tanken är då att större fokus ska kunna läggas på kärnverksamheten.

Varumärkenas styrka ( så som t.ex. CNN) är svåra att bedöma hur starka de är. Vad är det som gör att en kanal attraherar? Att en TV-serie blir världens mest följda? Jag vet inte, men tydligen gör man någonting rätt.

Marknadssituationen är svårsammanfattad, men man har helt klart en penetrerande förmåga in till mångas hem. TV-kanalerna, TV-serierna och tidningarna som ingår i dess portfölj är minst sagt talrika. De verkar bevisligen också gå med vinst är efter år.

Time Warner anses sammantaget få godkänt på denna punkt. Lyckas du undvika att inte konsumera någon av deras produkter så har du antagligen ingen TV.

Etiska aspekter

Ok med tv, film och tidningar.


Brasklapp

En brasklapp kommer även här. Inte minst på grund av den stora del immateriella tillgångar på balansräkningen. Som AOL sammangåendet visade så är det svårt att värdera goodwill och dylikt. Det kan leda till negativa överraskningar i framtiden. Jag är också tveksam till hur bolaget använder sitt fria kassaflöde. Det hade känts lite mer bekvämt om man inte satsade fullt lika mycket på aktieåterköp som man gör. Det ger en tämligen konstlad tillväxt.Tillväxten är i realiteten ganska låg. Även om affärerna som sådana ser stabila ut.


Time Warner får godkänt på 10 kriterier av 12, men med en brasklapp. Detta leder då till ratingen: B.


Slutsats

Med ratingen B så är min syn på bolaget neutral.  Time Warner har en del kvaliteer. Till exempel verkar man ha en förhållandevis stabil affärsverksamhet. Kabel-tv är tydligen ingenting man drar ned på särskilt mycket under kristider. 

Jag gör en notering till mig själv att ha fortsatt koll på bolaget samt läsa på lite mer.
Noteringar kring nuvarande värdering

Time Warners kurs 8/8 2013: 64 usd (Topp 3 år ca 60 usd, botten ca 30 usd)


PE TTM (Q1 13) 19,7
PE (2012) 20,7
PE3 24,2

Direktavkastning 1,8% 
Vad är din syn på Time Warner?

2 kommentarer: