lördag 21 april 2012

Kinnevik under förändring

Det har skett en markant förändring i Kinnevik de senaste åren. Satsningen på onlineverksamhet har både varit snabb som kraftfull. Nedan följer hur substansvärdet på dem förändrats fram till gårdagens kvartalsrapport.

Q 1 2008 57 milj kr
Q 1 2009 0,2 miljarder kr
Q 1 2010 0,6 miljarder kr
Q 1 2011 2,6 miljarder kr
Q 1 2012 10,3 miljarder kr

Satsningen har varit speciell stor från 2010 och framåt. 2010 uppgick investeringarna till ca 0,9 miljarder, 2011 till 2,9 miljarder och under 2012 har 2,7 miljarder investerats d.v.s. totalt ca 6,5 miljarder (motsvarar 23,40 kr/aktie). Ytterligare ca 2,3 miljarder planeras att investeras under 2012.

Totalt sett utgör nu ca 37 kr/aktie av substansvärdet av just onlinesegmentet, att jämföra med de 0,20 kr/aktie som fallet var Q 1 2008.

Nedan hur stor substansvärdet är i procent per sektor (Q1 2012)Denna stora satsning är, för mig, ett osäkerhetsmoment. Jag vet inte hur jag ska värdera onlineverksamheten. Kinnevik redovisar också två värden, bokfört och s.k. "verkligt" som baseras på bedömt värde i jämförelse med liknande rörelser. Själv utgår jag från när jag tittar på det mer konservativa bokförda värdet.

Det referensobjekt som finns inom Sverige är det av Kinnevik delägda CDON Group. CDON Group genererar, propertionellt till Kinnevik, ca 0,8  miljard kr i intäkter/år och har historiskt  (kort 2 års historik) sett haft en rörelsemarginal på ca 5%. Det bokförda värdet på Kinneviks innehav i CDON Group är just nu ca 0,5 miljarder kr. Lite konservativt räknat bör CDON Group kunna leverera ett EBIT-resultat på ca 35 milj kr till Kinnevik årligen.

Varför detta räknenexempel? Själv brukar jag använda multipeln EBIT x 10 för att värdera någorlunda stabila verksamheter. Om man förutsätter att CDON Group är en någorlunda stabil verksamhet utan större tillväxt så vore då värdet på Kinneviks innehav, utifrån mitt sätt att räkna, vara ca 350 milj kr d.v.s. något under bokfört värde. Nu kan denna värdering naturligtvis diskuteras. "Mr Market" värderar ju just nu CDON Group som ett rejält tillväxtscase runt EBIT x 24.

Som jag ser det så, vid ett försök att värdera Kinneviks onlinesegment så gott som det nu möjligtvis går, så bör man inte använda s.k. "verkligt" värde, ej heller bokfört utan ett rabatterat bokfört värde. Möjligtvis kan 2/3 av bokfört värde vara rimligt, med ytterligare säkerhetsmarginal för att ta höjd för osäkerheten av satsningarna ca 1/2 av bokfört värde. Under förutsättning att innehaven börjar leverera.

Dock så spelar kanske värdet av onlinesegmentet mindre roll även i dagsläget, då det är Millicom och Tele2 som står för den viktigaste kassaflödes genererande delen av Kinnevik. Tillsammans utgör deras nuvarande substansvärde ca 168 kr/aktie och det är också de som står för den största delen av intjäningsförmågan. Exempelvis handlas Kinnevik nu för ca 7 x EBIT baserat på de underliggande innehavens propertionella andel.

M.a.o. så vid köp av Kinnevik-aktien så betalar man i princip för innehaven i Tele2 och Millicom. Resten följer med "gratis". Eller gratis och gratis... Då satsningarna på onlinesegmentet överstiger vad Kinnevik ger i utdelningar till sina aktieägare eller satsat på andra områden så är huvudfrågan om satsning kommer vara lyckad. Om inte så hade kanske ovanstående redovisade 23,40 kr/aktie, som motsvarar investeringarna i onlinesegmentet då, kunnat göra bättre nytta som utdelningspengar till aktieägarna. Kan Kinnevik förvalta den summan bättre än aktieägarna själva?

Vad tror du?


4 kommentarer:

 1. Man får hoppas att Kinnevik har bättre affärsnäsa än t.ex. Hakon Invest, som visar hur illa det kan gå när man ska bredda till andra (nya)branscher som man tror sig behärska.

  Tror att Kinnevik åtminstone lyckas bättre då t.ex. Tretti och Gymgrossisten har kvalitet och starka varumärken. Hur mycket Kinnevik står bakom den inriktningen vet jag inte, men ändå.

  SvaraRadera
 2. Mmmm exemplet MycityDeal som från en investering på 20 milj kr växte till ett värde av 1 miljard (nu del av Groupon) är naturligtvis extrem, men man kan förstå Kinneviks fascination av onlineverksamhet efter en dylik utveckling. Det är i alla fall värt att hålla ett extra öga på utvecklingen tror jag. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma sak om nu exempelvis Amazon skulle vilja köpa upp CDon eller något.

   Jag tycker att Kinnevik är spännande, nu är ju frågan om man vill ha resten, men vill man det så är det ju fint tycker jag.

   Man får ju en hel del tillväxtmarknad och tillväxtcase till låg avgift och värdering iaf.

   Radera
 3. Hade önskat lite mer utdelning och lite mindre nya investeringar, men är ändå väldigt positiv till rocket internet/cdon. Vad gäller rocket internet kommer säkert några av deras företag bli floppar, några bli lönsamma men utan exponentiell tillväxt och med lite tur så får man en eller ett par med enorm tillväxt som senare kan bli stora företag eller uppköpta av andra.

  SvaraRadera