lördag 5 juli 2014

Ränteläget

Få undgick antagligen att Sveriges Riksbank, vår centralbank, sänkte räntan nu i veckan till 0,25%.

Sänkt ränta har ju fördelen att det i regel sänker värdet på vår valuta vilket gör vår export blir billigare för andra medan vår import blir dyrare. Detta bör ge bl.a. svensk exportindustri lite extra skjuts. Exportindustrin är en jätteviktig del av svensk ekonomi. Halva BNP beräknas komma därifrån.

En av de negativa aspekterna med sänkt ränta är att det tenderar driva upp priset på tillgångar. Aktier för att det inte finns bättre alternativ att placera i, fastigheter för att det bli billigare att låna m.m.Huruvida man jublar eller deppar över ränteläget beror väl därmed mycket på vilket perspektiv man har.

Just nu känns det lite som om större delen av världen tävlar om att ha lägst räntor. Därför tänkte jag det kunde vara intressant att kolla hur ränteläget är hos olika centralbanker världen över. Om inte annat för att ha något att jämföra med i retrospektiv.

Här följer en lista med början på lägst räntor. Räntorna visar det landets banker får betala för att låna pengar hos landets centralbank.

Tjeckien 0,05%
Japan 0,1%
ECB 0,15%
Danmark 0,2%
USA 0,25%
SVERIGE 0,25%
Schweiz 0,25%
Storbritannien 0,5%
Israel 0,75%
Kanada 1,0%
Norge 1,5%
Saudi-Arabien 2,0%
Ungern 2,3%
Australien 2,5%
Syd-Korea 2,5%
Sydafrika 5,5%
Kina 6,0%
Ryssland 7,5%
Indien 8,0%
Turkiet 8,75%
Brasilien 11,0%

Fet-markerade är de vars marknader är som mest viktiga för svensk exportindustri. Därav är det väl (min förmodan) deras ränta relativt våran som är mest avgörande för oss. Sverige följde m.a.o. ECB (sänkte senast nu i Maj 2014) och Danmark (haft nuvarande ränta alltsedan Februari 2013) i spåren . Norge har haft sin ränta sedan 2012. Huruvida en sänkning är på gång där går att spekulera i.

Länder med hög inflation håller i regel räntorna höga för att stävja inflationen. I verkligheten kan ju en lägre ränta men där inflationen är ännu lägre ge mer i reell avkastning än i högränteländer där inflationen kanske t.o.m. överstiger ränteläget.

Vad är din syn på ränteläget nu och framöver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar