söndag 11 november 2012

Tankar kring Northland Resources två år senare

Nu är det drygt två år sedan jag först fattade intresse för norska Northland Resources. Två till tre år är ju också den tidshorisont jag har när det gäller att göra en första utvärdering på mina inköpta innehav så det kan vara dags att ta en titt nu.Bland det första jag skrev på denna bloggen för drygt två år sedan var följande:

"Northland Resources är noterat i Oslo och Toronto men det är tillgångarna i Sverige som just nu står i fokus. Caset är ett "för bra för att vara sant" case. Jag har tittat på bolagets och deras egna konsulters rapporter och jämfört med järnproducenter så som LKAB (bolagets granne), en del producenters förutsättningar i Austrailen, Brasilien och Indien. Mängden "järnpellets" som antas kunna produceras (5milj/ton per år 2014 och framåt) är inte kattskitt. Det är ett nytt LKAB vi eventuellt ser födas här. Liksom LKAB så är dock Northlands akilleshäl priset på järnmalm och transporterna."

Jag vädrade dock några farhågor. En var psykologisk:

" Är inte aktien för populär då? Finns det inte en risk i att investera i populära aktier? Jo det är inte mitt favoritläge då den redan varit rekad."

Jag har alltid haft någon form av motvilja till det jag uppfattar vara "populärt". Dock hindrade det mig inte denna gången. Intresset för bolaget blev större än motviljan mot dess popularitet.

Andra farhågor var transporterna till Narvik samt järnprisetsutveckling.

"Den mer påtagliga risk som dock finns är att allt faller pladask, eller att järnpriserna sjunker dramatiskt (vilket skulle resultera i att projektet faller). Huruvida tranporterna till Narvik löser sig och att utvinningen kommer igång får jag helt enkelt förlita mig på ledningen."

En annan sak var själva ägarbiten, eller som jag då skrev:

"Råvaror är alltid osäkra, dessutom så har (som jag påtalat förut) NAUR två akilleshälar, logistiken (som förhoppningsvis löses på bästa sätt men det är ändock ett osäkerhetsmoment) och ägarbiten.

Största ägaren Deans Knight äger ca 9,8% av NAUR. För deras del så utgör det ca 3,7% av sin portfölj. Jag tycker det är en bra tumregel på hur mycket man ska engagera sig i ett bolag. Låt inte ett bolag utgöra mer av din portfölj än största ägaren låter det göra i sin. Varför ska du riskera mer än största ägaren? Tittar man på näst största ägaren, Henderson Global Investor, så utgör NAUR en försumbar summa av deras portfölj. M.a.o. dessa båda "stor-ägare" använder andras pengar till att göra investeringar och i alla fall Deans Knight har tidigare "dumpat" projekt och innehav som utgör en större del av deras portfölj än NAUR utan att för den skull göra för mycket väsen av det för den sakens skull. NAUR finns, men utgör ingen vital ingridiens i portföljen. Jag har en liknande inställning till mina spekulativa innehav. De finns, men låt dem inte ta för stor plats. Tittar man på management i Deans Knight så (ursäkta mina fördomar) så liknar de en enligt mig också en samling "young-guns." :) Men det är kanske det som man ska vara för att stoppa pengar i råvarubolag."


Alla dessa "risker" var dock kända av mig och mer eller mindre kalkylerade. En sak som jag tagit med mig från detta är att inte tumma på ägarbiten. Den stora "misskalkyleringen" härleder jag just till ägarbiten och det är kraften på utspädningen. En stark långsiktig huvudägare hade inte låtit utspädningen bli så stor.

Jag underskattade helt enkelt i min ursprungliga analys hur stor utstpädningen kunde bli för Northlands del när det kom till att få till finansieringen helt och hållet. Extra ironiskt är det då jag backade från ett annat järnmalmsprojekt p.g.a. oro för massiv utspädning.

"Problemet här är utspädningen och CAPEX. Vad utspädningen kommer bli avgör ju i oerhört stor grad värderingen på Archelon och Kopparbergs andelar." 

Såg jag det i det ena fallet borde jag ha sett det på fler kan man tycka, men jag tror detta är ett tydligt exempel på hur hjärnan processar information olika beroende på vilka band och åtaganden man har till det. En högst mänsklig egenskap. Jag förmodar att vi är genetiskt programmerade för detta beteende.

Ser du först din partners alla goda sidor och sen blir kär baserat på de observationerna, eller blir du först kär och sedan upptäcker du din partners alla goda sidor?

Till saken hör också att jag inte var omedveten om järnprisetsutveckling och dess påverkan på finansieringslösningar.

"Jag har inte ökat något mer än i Northland utan enbart suttit vid sidan och försökt bevaka utvecklingen samt läst på om andra järnmalms-juniorer.

Det finns en formidabel arme av dylika. De prospekterar, planerar och i en del fall har de också påbörjat byggandet. De finns från nordligaste Kanada, djupaste Kamerun till sydligaste Australien. De höga priserna på järn har drivit upp intresset för dem samt underlättat för dem att få finansiering till bl.a. prospektering.


Det stora flertalet av dem lämnar jag snabbt därhän. De prospekterar i svårtillgängliga områden alternativt har för många år kvar tills brytning kan börja och är därför allt för osäkra från finansieringssynvinkel (eventuellt sjunkande järnpris försvårar finansiering då det drastiskt ändrar kalkylerna för banker/aktiemarknaden)." 


Dock fanns det troligen en naiv tanke om att finansieringslösningar skulle likna de som gjorts tidigare för bolagets del (nyemissionskurs 13,50 nok/aktie), inte till långt mycket sämre villkor.

Sammanfattningsvis så finns det alltså en del att lära från det här:

Att inte arbeta med olika kriterium för olika bolag. Jag ska försöka bedöma bolagen utefter en och samma "tumstock". Använder man olika för olika bolag riskerar "tumstocken" anpassas efter det som ska mätas. Detta har jag redan anammat i och med användandet av mina nuvarande ratingkriterier

Att använda så många "hårda faktorer" som möjligt. Använd nyckeltal, historiska siffror och beprövade modeller för att försöka eliminera så mycket "känslor" som möjligt. När detta inte är möjligt p.g.a. det inte finns, agera  väldig, väldigt varsamt.

Att ägarbiten är A och O. Inte bara i "nya" bolag utan även i andra. Starka, långsiktiga, huvudägare är  att föredra. Kompromissa inte med detta.

Att det alltid finns någonting som man missat att ta med eller processa i sin bedömning. Agera därför alltid varsamt både vad det gäller köp som sälj. "Förälskelser" svalnar efter tid och man kan då få möjlighet att processa fram en mer nyanserad bild. Samma sak gäller känslan av "motvilja". Man kan efter den första känslostormen upptäcka fördelar också.
.

10 kommentarer:

 1. Northland måste ha varit katastrof, men vad säger du om bolaget idag? Värderingen ser ganska bra ut. Jag själv har räknat på bolagets reserver i förhållande till börsvärdet och där ser bolaget billigt ut. Sedan är det ju det där med att komma igång osv, så jag håller mig själv borta.

  Ska bli intressant att läsa om G5 som lär ha varit en riktig resa. Funderade själv på att gå in kring 30 kr nu när den dippade senast, men det blev inget mer än en fundering och nu når väl aktien nya höjder snart. Det är bara att gratulera, men gör inte G5 rätt trista spel? Jag provade gratisspelet Stand O Food till iphone och det var kul... i en kvart.. :-)

  Tror du har en poäng i att inte investera mer än vad storägarna gör om det rör sig om institutionella investerare som inte är den ägarbild som man vill se.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående NAUR så sista gången jag ökade i bolaget var hösten 2011 och jag har inte haft någon avsikt att köpa något mer sedan dess oavsett hur kursen gått. Anledningen är att det är så svårt att räkna på det. Det är i stort sett omöjligt. Man kan få fram vilka siffror man vill egentligen beroende på vad man väljer att räkna på. Bättre då att inte få fram några alls och acceptera den väldiga osäkerheten. Det är i alla fall min utgångspunkt i nuläget. :)

   Katastrof har det väl i och för sig inte varit då andelen varit så liten av portföljen. Som tur var hade jag någorlunda förstått riskerna med spekulation och varför man ska hålla exponeringen nere. Jag har gjort lyckade spekulativa satsningar på t.ex. Archelon Mineral, Gold One o.s.v. tidigare. Lyckade spekulativa köp gör tyvärr att man tror att det är lätt att göra pengar på dylika bolag vilket leder till att man satsar pengar på nya "projekt"...

   Radera
 2. Jag känner mig skeptisk till Northland av den enkla anledningen att det är så mycket på gång inom gruvindustrin. Ledtiderna från prospektering till gruvstart är enormt långa och jag tror att vi kommer att ha en rejäl överetablering av gruvor inom en inte allt för avlägsen framtid.

  I sådana lägen gäller det att man har investerat i en leverantör som kan dra nytta av låga driftskostnader och Northlands logistik känns som klart dyrare än många konkurrenters.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mmmm jag vet att jag haft de funderingarna också, men i jämförelse med projekt som finns i andra delar av vår värld så är logistiken ändock någorlunda på plats för NAURS del. Pajala ligger visserligen en bit från malmbanan, men det är inte mil efter mil av djungel som ska forceras. Ej heller så bedömde jag den politiska risken vara allt för stor i Skandinavien jämfört med andra delar av världen.

   Hur som helst, svårigheter finns det många och det kan mycket väl bli det en "ketchup-effekt" av den typen som skett på shipping-marknaden. Efterfrågan på stål sjunker p.g.a. att Kina bygger mindre samtidigt som utbudet av järn blir rekordstort.

   Radera
 3. Vissa aktier kan förföra lite mer än andra: Vildmark, kallt klimat, en gruva med järnmalm, stora maskiner, sprängningar, allvarliga tystlåtna män med smutsiga ansikten som ska ta upp malmen, en lång tågstransport och sen över havet... Lite mer spännande än mobilappar :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hehehe, så är det antagligen. Fattades bara att det fanns gladiatorer där också. ;) :)

   Radera
 4. Stor risk när man inte själv prissätter varan....håller mig till HM..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är det så. HM funkar i alla lägen. Ökade själv i HM idag. :)

   Radera
 5. Saknar en kommentar om din nuvarande syn på bolaget =)

  Ska bli spännande med tankarna kring G5!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommenterade lite ovan.

   G5-lärdommarna finns publicerade nu också. :)

   Radera