lördag 17 september 2022

Svolder Bokslutsrapport 2021/2022

Svolder sammanfattar den gånga tiden bra i sin bokslutsrapport med orden

”Betydande ränte- och inflationsökningar gjorde sig allt mer påminda runt kalenderårsskiftet, vilket medförde stigande avkastningskrav hos investerarna samtidigt som oron steg för en kommande konjunkturförsvagning. Börserna föll då på bred front. När Ryssland i slutet av februari invaderade Ukraina utmanades freden i Europa, tillgången till energi försämrades och leveranskedjor för olika insatsvaror försvårades ytterligare. Ett globalt högre ränteläge, lägre börsvärden, högre inflation och ännu högre energikostnader är därefter ett faktum. Många osäkerheter består, även om företag och investerare på olika sätt i vanlig ordning brukar kunna anpassa sig till nya omvärldsbetingelser.”

Svolders strategi är att i princip vara fullinvesterad, men man har lite utrymme att hålla en del likvider och en del belåning. Upp till 10 % av substansvärdet. Jag kan sympatisera och känna igen mig i detta tankesätt.

Man har tappat substansvärde under året, men jämfört med sitt jämförelseindex har man gått bättre. Som alltid så är det över längre tidsperioder jämförelser är intressanta.

Portföljen var ej belånad på balansdagen. Man har istället relativt mycket pengar i sin påse vilket förklaras av försäljningen av Nordic Waterproofing till Kingspan. Större köp under året har varit i engcon, Viva Wine och Elanders.

Förvaltningskostnaden för Svolder motsvarade 0,5 % av substansten vilket som, det brukar, ge vid handen att Svolder är ett alldeles utmärkt alternativ till att hålla en liknande fond.

Utdelningen höjs till 0,90 kr/aktie (0,63).


New Wave, Troax (PE 11, PS 1,3) (PE 24, PS 3,4) och Garo (PE 32, PS 3,9)  är i nuläget de största positionerna.  Svolder självt handlas till en liten premie i dagsläget. Gillar Svolder. Äger Svolder. Vet att det är välskött och avkastar bra över tid. Dock är det så med investmentbolag att rabatten ofta blir som störst när även innehaven är lågt värderade och premium som störst när innehaven är som dyrast. Man skulle kunna tro att det rent logiskt borde vara tvärt om baserat på att aktieköpare borde räkna på vad man får för pengarna, men se så har jag aldrig sett att det fungerat i praktiken…

Har man ett långsiktigt fokus så är det överlag en hel del som är värt att pynta in pengar regelbundet i nu. Bevakningslistan pendlar mellan 5 och 6 gröna av 10. Fear & Greed index står på Fear. Fler räntehöjningar är att vänta, fortsatt höga energipriser och inlfation har urholkat en dels köpkraft.

Men än så länge bör det inte innebära några större levnadsförändringar om man är uppväxt med att man alltid ska ha marginal mellan vad man lever för och vad man tjänar samt en ihopsparad buffert för eventuellt sämre tider. Sedan är det aldrig roligt att se marginalerna pressas, men att tiderna kan variera bör inte komma som en överraskning. Så har det alltid snurrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar